การติดตามและการประเมินผลโครงการ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 56

  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การติดตามและการประเมินผลโครงการ. ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ. กระบวนการประเมินผลโครงการ. ทัศ นภาพ ของการประเมินผลโครงการ ( Perspective of Project Evaluation). คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการประเมินผล. ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ. ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การติดตามและการประเมินผลโครงการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3987677

.


3987677


Perspective of project evaluation

(Perspective of Project Evaluation)


3987677


3987677


3987677


3987677


3987677


3987677


3987677


3987677


3987677

(CIPP Model)

Stufflebeams CIPP Model


3987677

(Bennetts Model)


3987677

(Evaluation Design)


3987677

(Evaluation Design)


3987677

(Evaluation Design)


3987677

(Quasi Experimental Design)


3987677

(Quasi Experimental Design)


3987677


3987677


3987677

(Meta Evaluation)


3987677


3987677

/


3987677

1.

2. Taro Yamane

3. Taro Yamane Krejcie Morgan


3987677

1

5

4

3

2

5

1

2

3

4


3987677


3987677


3987677

Thank You!


  • Login