Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1” Poprawa jakości usług świadczonych przez instytuc...
Download
1 / 26

Warszawa, 20.03.2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1” Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na podstawie działań Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 20.03.2012 r. Mapa usług KSU. KSI KSU. PK KSU. Fundusze pożyczkowe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Warszawa, 20.03.2012 r.' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1” Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

na podstawie działań Krajowego Systemu Usług

Warszawa, 20.03.2012 r.


Mapa usług KSU jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

KSI KSU

PK KSU

Fundusze pożyczkowe

Fundusze poręczeniowe

Pilotaż: optymalizacja kosztów

Pilotaż: ochrona środowiska

NOWY-Pilotaż: finansowanie zwrotne


Z oferty usług KSU w 2011 r. skorzystało łącznie jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

w tym ok.

58 tys. klientów

40 tys. starterów

Liczba usług zrealizowanych od IX 2008 łącznie – 193 tys., w tym 128 tys. dla starterów

Liczba MSP w Polsce – 1,66 mln*

Liczba nowopowstałych MSP w Polsce – 483 tys.*

Liczba zlikwidowanych MSP w Polsce – 283 tys.*

* Na podstawie raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


Oferta usług KSU w 2011r. jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

Współpraca

Współparca

Współparca


Informacja w Punktach Konsultacyjnych KSU – zakończony projekt

Czas realizacji

IX 2008 – I 2012

Budżet – 82 mln PLN

Rozliczono – 80 mln PLN

103 > 98 > 89 PK KSU

16 województw

Zaplanowano – 145.000 klientów

Zrealizowano – 186.707 klientów:

Osoby fizyczne – 127.651 (39.142 – 2011 r.)

Przedsiębiorstwa – 59.056 (16.001 – 2011 r.)


Informacja w Punktach Konsultacyjnych KSU – nowy projekt projekt

Czas realizacji;1.09.2011 – 31.03.2014

Realizacja usług- luty 2012

Budżet – 69 720 000 zł

50 podpisanych umów na PK KSU

15 województw

Zaplanowano – 180 000 usług

Zaplanowano- 120 000 klientów


Doradztwo proinnowacyjne w Krajowej Sieci Innowacji KSU projekt

Czas realizacji

V 2009 – X 2011

Budżet – 18,7 mln PLN

Rozliczono – 17,5 mln PLN

22 KSI KSU

13 województw

Zaplanowano – 1.922 usługi (1.605 klientów)

1.576 usług audytu technologicznego

346 usług transferu technologii

Zrealizowano – 1.899 usług (1.620 klientów)

1.554 usług audytu technologicznego (522 – 2011 r.)

345 usługi transferu technologii (174 – 2011 r.)


Fundusze pożyczkowe współpracujące w ramach KSU projekt

Porozumienia o współpracy z 40 funduszami pożyczkowymi(w Polsce działa ok. 70 FP)

8 porozumień o współpracy podpisano w 2011 r.

Dane za 2011 I półrocze: 36 FP udzieliło 1610 pożyczek na kwotę 163,2 mln zł

II półrocze : 40 FP udzieliło 1746 pożyczek na kwotę 169,2 mln zł


Fundusze poręczeniowe współpracujące w ramach KSU projekt

Porozumienia o współpracy z 41 funduszami poręczeniowymi(w Polsce działa ok. 54 FPK)

10 porozumień o współpracy podpisano w 2011 r.

Dane zbiorcze za 2011 I półrocze;31 FPK udzieliło 2184 poręczeń na kwotę 298,7 mln zł

II półrocze: 40 FPK udzieliło 2610 poręczeń na kwotę 372,7 mln zł


Pilotaż doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów projekt prowadzenia działalności gospodarczej

Czas realizacji

VI 2010 – VI 2011 (I edycja)

III 2011 – III 2012 (II edycja)

Budżet łącznie – 5 mln PLN

Zakontraktowano – 3,2 mln PLN

Rozliczono – 2,9 mln PLN (do k. 2011 r.)

I edycja – 5 wykonawców usług

II edycja – 3 wykonawców usług

Łącznie 5 województw

Zaplanowano – 84 usługi

Zrealizowano – 64 usług (do k. 2011 r.)


Pilotaż usług doradczo-szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska

Czas realizacji

III/VI 2011 – III/VI 2012 (I edycja)

XI 2011 – X 2012 (II edycja)

Budżet łącznie – 5 mln PLN

Zakontraktowano – 4,5 mln PLN

Rozliczono – 3,2 mln PLN (do k. 2011 r.)

I edycja – 5 wykonawców usług

II edycja – 12 wykonawców usługŁącznie 9 województw

Zaplanowano – 460 usług

Zrealizowano – 218 usług (do k. 2011 r.)


Pilotaż doradztwa–asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej

Czas realizacji V 2011 – XI 2011

Budżet – 3 mln PLN

Zakontraktowano – 2,8 mln PLN

Rozliczono – 2,2 mln PLN

23 wykonawców usług

Zaplanowano – 1.080 usługZrealizowano – 1.018 usług


Pilotaż usług doradczo- szkoleniowych w zakresie finansowania

zwrotnego-nowa usługa

Konkurs ogłoszony 15.02.2012 – 7.03.2012

Wpłynęło 37 ofert

Na kwotę 13 224 988, 01 zł

Z 13 województw

W trakcie oceny merytorycznejPlanowany termin ogłoszenia wyników-koniec kwietnia 2012 r.


Badania zrealizowane w ramach Krajowego Systemu Usług finansowania

Głównym celem badań jest uzyskanie informacji pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie usług wspierających rozwój przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, świadczonych

w ramach Krajowego Systemu Usług.

Prowadzone działania badawcze dotyczą świadczonych w ramach KSU

usług- PK, KSI , FP i FPK oraz usług pilotażowych.

Projekty badawcze dedykowane poszczególnym usługom są dzielone na podprojekty dotyczące obszarów tj; konsultanci, klienci, partnerzy, jakość usług, promocja itp.


Wnioski z badania wizerunku krajowego systemu us ug sierpie 2011 stycze 2012
Wnioski z badania Wizerunku Krajowego Systemu Usług (sierpień 2011- styczeń 2012)

 • Istotnie więcej przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU wskazało, że sieci wspierające przedsiębiorczość są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%).

 • Istotnie zmalał odsetek przedsiębiorców wskazujących, że sieci wspierające przedsiębiorczość są potrzebne, ale jest o nich za mało informacji (I fala 45,5%, II fala -39,7%) co może sugerować, że przedsiębiorcom jest obecnie łatwiej znaleźć informacje na temat takich sieci.

Wykres 2. Zdanie na temat sieci wspierających przedsiębiorczość finansowanych ze środków publicznych

Podstawa: Wszyscy respondenci-przedsiębiorcy, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU, N=1100


Wnioski z badania Wizerunku Krajowego Systemu Usług Krajowego Systemu Usług

(sierpień 2011- styczeń 2012)

 • 62,4% przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU odpowiedziało, że słyszało o usługach wspierających rozwój firm finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych.

 • Istotnie więcej przedsiębiorców, którzy nigdy nie korzystali z usług KSU wskazało, że sieci wspierające przedsiębiorczość są bardzo potrzebne (w I fali 19,3%, w II fali 23,9%).

 • Respondenci, którzy deklarowali, że znają KSU, najczęściej pozyskiwali informacje o KSU przez: prasę (37,3%) oraz Internet (32,5%).


JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Krajowego Systemu Usług

Wnioski z badania jakości i odbioru usług Punktów Konsultacyjnych

( wrzesień 2010- grudzień 2011)

Poziom zadowolenia z jakości

udzielonej w PK KSU konsultacji

Ponad 80% klientów jest

zadowolonych z jakości

udzielonej konsultacji. Niski poziom zadowolenia wskazał znikomy odsetek badanych, oscylujący w granicach 5%.

Zapotrzebowanie

przedsiębiorstw na działalność

prowadzoną przez PK KSU

Bardzo dobra opinia o PK KSU znajduje swoje odzwierciedlenie w ocenie zapotrzebowania klientów na działalność taką jaka jest prowadzona przez punkty konsultacyjne.


SATYSFAKCJA KLIENTÓW Z JAKOŚCI Krajowego Systemu Usług

USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PK KSU

Poziom zadowolenia z jakości świadczonej

przez Konsultantów PK usługi

Fachowość, wysokie kompetencje, profesjonalizm (łącznie 31,6%), komunikatywność przekazu (30,5%), a także skuteczność udzielanych konsultacji (30,2%) są głównymi powodami, dla których poziom zadowolenia z usług PK KSU jest bardzo wysoki i wynosi blisko 90%.


KOMPETENCJE KONSULTANTÓW Krajowego Systemu Usług

PK KSU

szeroki zakres wiedzy merytorycznej (88,6%)

życzliwość (93,1%)

umiejętność komunikatywnego przekazywania informacji (92,6%)

zaangażowanie w wykonywaną pracę (91,7%)

Opierając się na deklaracjach usługobiorców, Konsultanci PK KSU są bardzo dobrze przygotowani do wykonywanej pracy. Warto zauważyć, że oprócz cech merytorycznych, Przedstawiciele PK cechują się wysokim poziomem życzliwości.

użyteczność przekazywanych porad (92,8%)

profesjonalizm (92,4%)


Wpływ konsultacji udzielonych w PK KSU na rozwiązanie problemu klienta

Dla niemal 70% klientów PK konsultacje przyczyniły się w sposób znaczący lub częściowy do rozwiązania ich problemów.

Wpływ konsultacji udzielonych w PK KSU na podjętą przez klienta decyzję

Udzielane konsultacje i porady mają duży wpływ na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje – ponad połowa osób objętych badaniem (55,3%) uznała, że uzyskane informacje zaważyły na podjętej przez nich decyzji, co piąty klient (21,7%) zadeklarował, że miały one częściowy wpływ na sytuację.


 • Szczególnie duże znaczenie usługi problemu klienta

 • informacyjne odgrywają w przypadku firm

 • planujących określoną działalność – 63,1%

 • badanych przedsiębiorstw przyznało, że

 • skorzystało w pełni z pozyskanych w PK KSU

 • informacji, 26,9% kierowała się nimi do

 • pewnego stopnia.

 • Dla połowy badanych klientów udzielone w PK KSU informacje miały

 • kluczowy wpływ na podejmowane decyzje dotyczące planowanej

 • działalności gospodarczej. Tylko marginalny odsetek uznał, że konsultacje

 • w PK nie miały znaczenia dla jego przedsiębiorstwa.


Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

Ocena usługi doradczej proinnowacyjnej ośrodka KSI KSU.

Odsetek klientów KSI KSU uważających, że wymienione aspekty usługi były raczej niezadowalające lub niezadowalające.


Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

 • Ocena korzyści dla firmy z usługi doradczej

 • dotyczącej transferutechnologii jest wysoka:

 • po dokonaniu transferu podstawowe wskaźniki

 • ekonomiczne świadczące o dobrej kondycji

 • przedsiębiorstwa wzrosły u dużego odsetka

 • klientów 2011.

 • Klienci KSI KSU oczekują „pomocy we

 • wdrażaniu nowych produktów, usług oraz rozwiązań organizacyjnych” ale wykazują spadek zainteresowania (w porównaniu do poprzedniego badania) najprostszymi usługami pośrednictwa (przygotowanie zapytania, poszukiwanie dostawców, pomoc w negocjacjach) pomiędzy dostawcami a odbiorcami technologii.


Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI (lipiec 2010 – czerwiec 2011)

 • Nadal najsłabszą stroną usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki KSI KSU są ( w kolejności): dostosowanie oferty do potrzeb firmy, zdolność usługodawcy do rozpoznania potrzeb firmy oraz kompetencje pracowników usługodawcy.

 • Odsetek klientów deklarujących znajomość jakichkolwiek usługodawców usług doradczych proinnowacyjnych spadła.

 • Wśród tych, którzy deklarują znajomość usługodawców zrozumienie roli instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu wzrosło.

 • Zrozumienie istoty usługi audytu technologicznego i transferutechnologii oraz roli doradcy w tych usługach jest niskie – większe dla audytu technologicznego.

 • Wzrosło znaczenie stron internetowych ośrodków KSI jako źródła informacji o usługach proinnowacyjnych.


Wnioski z badania i jakości usług doradczych realizowanych przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

Źródła informacji o sieci KSI KSU i jego ofercie usług proinnowacyjnych


Dziękuję za uwagę przez Ośrodki KSI ( lipiec 2010- czerwiec 2011)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu

www.parp.gov.plwww.ksu.parp.gov.pl

[email protected]

26


ad