energetika srbije danas i sutra
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA. Prof. dr Nikola Rajakovi ć. Aktuelno stanje. U Srbiji će potrebe za energijom rasti (oporavak ekonomije) Srbija ima v isok u uvozn u zavisnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ENERGETIKA SRBIJE DANAS I SUTRA' - ima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetika srbije danas i sutra

ENERGETIKA SRBIJEDANAS I SUTRA

Prof. dr Nikola Rajaković

aktuelno stanje
Aktuelno stanje
 • U Srbiji će potrebe za energijom rasti (oporavak ekonomije)
 • Srbija imavisoku uvoznu zavisnost
 • Ekonomski rast sa odgovornim odnosom prema okolini (klimatske promene)
 • Konvencionalna energetika sa boljim performansama
 • Obnovljivi izvori i energetska efikasnost
 • ODRŽIVI RAZVOJ
energetska sigurnost sa aspekta ekonomije
Energetska sigurnost sa aspekta ekonomije
 • Dovoljne količine energije
 • Prihvatljive cene energije
 • Održiv ekonomski rast sa ekonomskim cenama energenata
 • Električna energija – samodovoljnost
 • Nafta i gas – uvozna zavisnost
p ra enje i upravljanje strate kim razvojem energetike srbije
Praćenje i upravljanje strateškim razvojem energetike Srbije
 • Strateški dokumenti (Zakon i Strategija, Programi ostvarivanja strategije)
 • Praćenje realizacije tih dokumenata i upravljanje strateškim razvojem
z a tita ivotne sredine i odr ivi razvoj
Zaštita životne sredine i održivi razvoj
 • Energetika i zaštita životne sredine (ključni konflikt u održivom razvoju) suočavaju se sa ciljem nalaženja optimalnih rešenja (kompromisa)
 • Ekološki problemi se mogu, dobrom poslovnom politikom, pretvoriti u razvojnu šansu energetskog sektora
me unarodne obaveze srbije
Međunarodne obaveze Srbije
 • Kopenhagen – kvantifikovane obaveze smanjenja GHG verovatno nismo u mogućnosti još da preuzmemo
 • Inventar emisija se radi i treba do kraja oktobra da bude završen
 • Projekcije emisija do 2020. god slede iza toga
 • Srbija će prihvatiti obaveze smenjenja GHG kao ne-Anex zemlja I (članica Konvencije) ako do takvog pravno obavezujućeg dogovora dođe
neki od odgovora u kontekstu odr ivog razvoja
Neki od odgovora u kontekstu održivog razvoja
 • Diversifikacija izvora (fosilna goriva, obnovljivi izvori, nuklearni izvori,...)
 • Energetska efikasnost
 • Razvoj čistije proizvodnje (nove tehnologije)
 • Ekonomska efikasnost sektora (konkurentnost i tržište)
 • Pozitivna regulativa i organizovanost sektora
razvojni koncept energetskog sektora
Razvojni koncept energetskog sektora
 • Pokrenuti usporene mehanizme razvoja

energetike (proaktivni model)

 • Naći optimalan plan izgradnje novih kapaciteta

sa uvažavanjem širih pozitivnih efekata

 • Podsticajne cene za obnovljive i fond za energetsku efikasnost
 • Poslovne šanse i nova radna mesta
novi proizvodni elektroenergetski kapaciteti
Novi proizvodni elektroenergetski kapaciteti
 • Termoenergetski sektor - oko 2000 MW
 • Hidroenergetski sektor – oko 1000 MW
 • Obnovljivi izvori – oko 2 TWh godišnje
 • Okvirno do 2020. godine
obnovljivi izvori
Obnovljivi izvori
 • mega-energetika = mega-problemi

(uslovna jednakost zbog ekonomije obima)

 • zaokret prema obnovljivim izvorima (paradigma shift)
 • podsticanje korišćenja obnovljivih izvora (male hidroelektrane, biomasa, vetar, sunce, geotermalna,...)
energet ska efikasnost i odr ivi ra zvoj
Energetska efikasnost i održivi razvoj
 • Viša efikasnost znači manju potrošnju fosilnih goriva i manje zagađenje životne sredine (CHP postrojenja mogu dostići efikasnost iznad 90%)
 • Efikasnost u prenosu i distribuciji
 • Efikasnost u korišćenju energije
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Energetika Srbije oslanjaće se dominantno na konvencionalnu energetiku do 2020. god
 • Doprinos obnovljivih izvora u energetskom bilansu postaje primetan
 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine postaju ključni izazovi
 • Posle 2020. god mora se i nuklearna opcija razmatrati
ad