Česká republika Geologický vývoj Z_098_Česká_republika_Geologický_vývoj - PowerPoint PPT Presentation

Esk republika geologick v voj z 098 esk republika geologick v voj
Download
1 / 14

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Česká republika Geologický vývoj Z_098_Česká_republika_Geologický_vývoj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Esk republika geologick v voj z 098 esk republika geologick v voj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Česká republika Geologický vývojZ_098_Česká_republika_Geologický_vývoj

Autor: Mgr. Miluše Šafářová

Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace


Anotace

Anotace:

 • Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s geologickým vývojem České republiky

 • Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti z nižších ročníků.

 • Je určen pro předmět zeměpis, 8. ročník.

 • Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Zeměpis naší vlasti: Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0


Geologick v voj esk republiky

 • Ovlivňuje vzhled naší krajiny

 • Probíhá od prahor až do současnosti

Geologicky je území ČR rozděleno na dvě části (geologické jednotky)

Česká vysočina západní část (starší, větší)

Karpaty východní část (mladší, menší)

Česká vysočina

Karpaty

Geologický vývoj České republiky


Geologick rozd len zem r

 • Geologické jednotky se odlišují

 • Stářím

 • Geologickým vývojem

 • Horninovou skladbou

Hranici mezi oběma jednotkami tvoří přibližnáspojnice měst

Znojmo, Vyškov, Ostrava

Česká vysočina

Karpaty

Geologické rozdělení území ČR

Přibližné geologické rozdělení území ČR


P ehled v voje esk vyso iny a karpat

ALPINSKÉ —— HERCYNSKÉ

Přehled vývoje České vysočiny a Karpat


Kol jak vznikaj vr sov a kern poho

Litosférické desky (obrovské bloky hornin) se pohybují vodorovně i svisle. Průvodním jevem bývá sopečná činnost.

vrása

Kry zemské kůry praskají vznikají zlomy.

Podél zlomů se některé části vysunují (hrástě), nebo klesají (příkopové propadliny)

vrásnění

Vodorovné vrstvy hornin se působením tlaku litosférických desek prohýbají, vznikají prohnuté vrstvy – vrásy.

Úkol: Jak vznikají vrásová a kerná pohoří?

Kerná pohoří


Vr sov a kern poho

Vrásové a kerné pohoří

Vrásové pohoří

Zlom


Geologick jednotky a jejich odli nosti

Geologické jednotky a jejich odlišnosti


Vnit n a vn j initel p sob c na zemsk povrch

Vnitřní činitelé:

jejich energie pochází ze středu Země, např. vrásnění, zemětřesení, sopky

Vnější činitelé

Vítr, voda, řeky, ledovce, moře, Slunce, Měsíc

Vnitřní a vnější činitelé působící na zemský povrch

Erupce vulkánu

Eroze


Kol kte initel pomohli vytvo it tyto pozoruhodn skaln tvary

Pravčická brána u Hřenska

Největší pískovcová brána ve střední Evropě

Prachovské skály

Skalní město v Českém rájiusazenina vznikla v druhohorách

Úkol: Kteří činitelé pomohli vytvořit tyto pozoruhodné skalní útvary?

Erozní činnost

vody

a

větru.


Geologick stavba esk republiky

Geologická stavba České republiky


Kol odpov dej na kontroln ot zky

 • Na které dvě části se rozděluje povrch České republiky?

 • Jak se nazývala vrásnění, při kterých vznikala západní a východní část naší republiky?

 • Co tvoří hranice mezi Českou vysočinou a Karpaty?

 • Jak působí na zemský povrch vnitřní činitelé?

 • Jak působí na zemský povrch vnější činitelé?

Alpinské

vrásnění

Znojmo, Vyškov

Ostrava

Odpovědi

vybírej

z nápovědy

Česká vysočina

Eroze

Hercynské

vrásnění

Úkol: Odpovídej na kontrolní otázky.

Karpaty

Sopečná

činnost


Pou it zdroje

 • Česko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 28.12.2012 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko#Geografie

 • CZEgeomorf.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2005, 11.4.2007 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZE_geomorf.PNG

 • Czech Republic geomorphologicaldivision map level1colour.png Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2010, 16.5.2010 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Republic_geomorphological_division_map_level1_colour.png

 • Prachovskeskaly CZ 02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2008, 19.12.2009 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prachovske_skaly_CZ_02.jpg

 • Faulttypes.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 16.12.2005 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fault_types.png

 • San Andreas FaultAerialView.gif Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 26.7.2006 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_Andreas_Fault_Aerial_View.gif

 • Syncline and anticlinenorw.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 24.9.2006 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Syncline_and_anticline_norw.jpg

 • RainbowBasin.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 31.3.2008 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainbow_Basin.JPG

Použité zdroje


Pou it zdroje1

 • Relief Map of Czech Republic.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2010, 28.8.2010 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Relief_Map_of_Czech_Republic.png

 • Destructive plate margin.png Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 4.12.2004 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destructive_plate_margin.png

 • Eroze u Prerova nad Labem.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2006, 16.6.2008 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eroze_u_Prerova_nad_Labem.jpg

 • Pravcickabrana1.JPG Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2012, 28.11.2012 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pravcicka_brana1.JPG

Použité zdroje


 • Login