Nacionalna koordinacijska to ka za eok in sok
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK. Posvet: ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ Ljubljana, 20. 03. 2013. URŠKA MARENTIČ. NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF). CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE http://www.nok.si/.

Download Presentation

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK

Posvet: ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Ljubljana, 20. 03. 2013

URŠKA MARENTIČ


NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF)

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

http://www.nok.si/


NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF)

Naloge:

 • zagotovitev dostopa do informacij o SOK, EOK in EOVK na spletni strani

 • priprava gradiva in koordinacija dela ključnih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK preko SOK

 • objava kvalifikacij v nacionalnem registru kvalifikacij

 • vzdrževanje registra kvalifikacij ter povezav z EQF portalom

 • promocija SOK in pobud EOK

 • informiranje o tekočih projektih povezanih s SOK in EOK v Sloveniji

 • sodelovanje v mreži NCP EQF


PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV

 • priprava strokovnih gradiv za Medresorsko delovno skupino za SOK

 • priprava strokovnih izhodišč za pripravo zakona SOK

 • priprava gradiv za EQF AdvisoryGroup in poročil za Evropsko komisijo

 • priprava Zaključnega poročila o umeščanju SOK v EOK in EOVK


ZAGOTOVITEV DOSTOPA DO INFORMACIJ O SOK, EOK in EOVK

 • spletna stran: www.nok.si

 • izdaja 4 številk e-novičnika SOK


REGISTER KVALIFIKACIJ

 • vzpostavljen nacionalni register kvalifikacij SOK

 • pilotno vnos kvalifikacije za 2 strokovna področja – Računalništvo, Hotelirstvo, gostinstvo in turizem

 • povezava z EQF portalom


PROMOCIJA SOK IN EOK

 • 5 posvetov za predstavitev SOK različnim skupinam deležnikov – leto 2011

 • 2 delavnici s tujimi eksperti za EOK

 • Nacionalni posvet o SOK – april 2011

 • Nacionalni posvet "Umeščenost slovenskega ogrodja v evropsko ogrodje kvalifikacij" – junij 2012


PRIHODNJE AKTIVNOSTI

 • Zagovor Poročila o umestitvi SOK v EOK in EOVK pred EK – maj 2013

 • Organizacija mednarodne konference – junij 2013

 • Priprava sektorskih ogrodij kvalifikacij

 • Nadgradnja in dopolnitev registra kvalifikacij

 • Povezava in sodelovanje z drugimi EU instrumenti v Sloveniji


HVALA ZA POZORNOST !

[email protected]


 • Login