Nacionalna koordinacijska to ka za eok in sok
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK. Posvet: ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ Ljubljana, 20. 03. 2013. URŠKA MARENTIČ. NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF). CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE http://www.nok.si/.

Download Presentation

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nacionalna koordinacijska to ka za eok in sok

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK IN SOK

Posvet: ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN NACIONALNO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Ljubljana, 20. 03. 2013

URŠKA MARENTIČ


Nacionalna koordinacijska to ka za eok ncp eqf

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF)

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

http://www.nok.si/


Nacionalna koordinacijska to ka za eok ncp eqf1

NACIONALNA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA EOK (NCP EQF)

Naloge:

 • zagotovitev dostopa do informacij o SOK, EOK in EOVK na spletni strani

 • priprava gradiva in koordinacija dela ključnih deležnikov pri umeščanju nacionalnih kvalifikacij v EOK preko SOK

 • objava kvalifikacij v nacionalnem registru kvalifikacij

 • vzdrževanje registra kvalifikacij ter povezav z EQF portalom

 • promocija SOK in pobud EOK

 • informiranje o tekočih projektih povezanih s SOK in EOK v Sloveniji

 • sodelovanje v mreži NCP EQF


Priprava strokovnih gradiv

PRIPRAVA STROKOVNIH GRADIV

 • priprava strokovnih gradiv za Medresorsko delovno skupino za SOK

 • priprava strokovnih izhodišč za pripravo zakona SOK

 • priprava gradiv za EQF AdvisoryGroup in poročil za Evropsko komisijo

 • priprava Zaključnega poročila o umeščanju SOK v EOK in EOVK


Zagotovitev dostopa do informacij o sok eok in eovk

ZAGOTOVITEV DOSTOPA DO INFORMACIJ O SOK, EOK in EOVK

 • spletna stran: www.nok.si

 • izdaja 4 številk e-novičnika SOK


Register kvalifikacij

REGISTER KVALIFIKACIJ

 • vzpostavljen nacionalni register kvalifikacij SOK

 • pilotno vnos kvalifikacije za 2 strokovna področja – Računalništvo, Hotelirstvo, gostinstvo in turizem

 • povezava z EQF portalom


Promocija sok in eok

PROMOCIJA SOK IN EOK

 • 5 posvetov za predstavitev SOK različnim skupinam deležnikov – leto 2011

 • 2 delavnici s tujimi eksperti za EOK

 • Nacionalni posvet o SOK – april 2011

 • Nacionalni posvet "Umeščenost slovenskega ogrodja v evropsko ogrodje kvalifikacij" – junij 2012


Prihodnje aktivnosti

PRIHODNJE AKTIVNOSTI

 • Zagovor Poročila o umestitvi SOK v EOK in EOVK pred EK – maj 2013

 • Organizacija mednarodne konference – junij 2013

 • Priprava sektorskih ogrodij kvalifikacij

 • Nadgradnja in dopolnitev registra kvalifikacij

 • Povezava in sodelovanje z drugimi EU instrumenti v Sloveniji


Nacionalna koordinacijska to ka za eok in sok

HVALA ZA POZORNOST !

urska.marentic@cpi.si


 • Login