mets teollisuus murroksessa riitt k oikeanlaatuista raaka ainetta
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ?. Sixten Sunabacka Metsäpäällikkö UPM Metsä. Esityksen sisältö. Muutama sana UPM:stä Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen Puun saatavuuden parantaminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ?' - ilyssa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mets teollisuus murroksessa riitt k oikeanlaatuista raaka ainetta

Metsäteollisuus murroksessa - riittääkö oikeanlaatuista raaka-ainetta ?

Sixten Sunabacka

Metsäpäällikkö

UPM Metsä

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Muutama sana UPM:stä
 • Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa
 • Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen
 • Puun saatavuuden parantaminen

UPM

slide3

Muutama sana UPM:stä

UPM

PAPERIT

TARRAMATERIAALIT

PUUTUOTTEET

UPM

puusta toimistopaperiksi paperikoneen tunnin tuotanto

Muutama sana UPM:stä

Puusta toimistopaperiksi – Paperikoneen tunnin tuotanto

105 m3

95 m3

Täyteaineet 10 000 kg

Koivusellu 24 000 kg

Mäntysellu 16 000 kg

8,5 m

Nopeus 75 km/h

50 000 kg/tunti

20 000 A4-riisiä

UPM

suomalaisten mets teollisuuskonsernien kannattavuus
Suomalaisten metsäteollisuuskonsernien kannattavuus

Tulos ennen veroja ja sijoitetun pääoman tuotto-%

Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa

26.2.2008

LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset

UPM

er iden suurimpien mets teollisuuskonsernien tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon
Eräiden suurimpien metsäteollisuuskonsernien tulos ennen veroja suhteessa liikevaihtoon

Metsäteollisuuden kehitys ja kannattavuus Suomessa

28.2.2008

LÄHDE: Konsernien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset

UPM

hakkuiden osuus puuston vuotuisesta kasvusta it meren alueella
Hakkuiden osuus puuston vuotuisesta kasvusta Itämeren alueella

Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen

7.9.2007

UPM

teollisen ainespuun kasvu k ytt ja hakkuumahdollisuudet suomessa
Teollisen ainespuun kasvu, käyttö ja hakkuumahdollisuudet Suomessa
 • Metsät kasvavat yhä enemmän, teollisuuden puunkäyttö on lisääntynyt, mutta kotimaisen puun käyttö ei
 • Venäjältä tuotu puu olisi mahdollista kompensoida kotimaisella puulla kestävästi
 • Hakkuumahdollisuudet hyödynnetään huonosti ja kotimaan puun käyttö on ollut trendimäisesti laskussa
 • Mikäli näin jatkuu metsäteollisuus sopeutuu ja pienentää puunkäyttöä

Metsien kasvu

Teollisuuden puunkäyttö yhteensä

Kestävät hakkuumahdollisuudet

Kotimaisen puun käyttö

UPM

10

miksi puun myyntimahdollisuuksia ei hy dynnet

Suomen puuvarat ja niiden hyödyntäminen

Miksi puun myyntimahdollisuuksia ei hyödynnetä
 • Kysyntä/tarjonta epätasapaino
  • Puumarkkinoiden epävakaus
  • Voimakas julkinen spekulointi puunhinnoilla ja oikealla myyntiajankohdalla
  • Kelirikkoleimikoiden pysyvä ylikysyntä ja talvileimikoiden suuri osuus
 • Metsänomistamiseen liittyvät rajoitteet
  • Puun myyjien vähäinen taloudellinen riippuvuus metsätuloista
  • Metsänomistamisen monimutkaisuus ja tiedon puute
  • Metsänomistamiseen liittyvät vähäiset panostustarpeet ja kulut
  • Metsien muiden kuin taloudellisten arvojen lisääntyminen

UPM

miten puun saatavuutta parannetaan heti

Puun saatavuuden parantaminen

Miten puun saatavuutta parannetaan heti
 • Pyritään vakaaseen puumarkkinaan
  • varmuus puun saannista ja kilpailukykyinen puun hinta on perusedellytys kannattavalle metsäteollisuudelle
  • vakaa markkina luo luottamusta ja lisää sekä ostajien kysyntää että myyjien tarjontaa
 • Markkinoidaan hakkuu- ja hoitotöiden uudenaikaisin keinoin
  • edistetään vapaata kilpailua ja hyödynnetään uusia markkinointikanavia metsänomistajamarkkinoinnissa
 • Hyödynnetään metsävaratietoa tehokkaasti
  • metsäkeskukset tiedon haltijana ovat avainasemassa hyödyntämisen tehostamisessa
  • toimijat eivät tarvitse tietoja omaisuuksista – vaan hakkuu- ja hoitokohteista
 • Käytetään määräaikaisia verotuskeinoja
  • ensiharvennusten verovapaudella on ainoastaan marginaalinen vaikutus

UPM

miten puun saatavuutta parannetaan pidemm ll t ht imell

Puun saatavuuden parantaminen

Miten puun saatavuutta parannetaan pidemmällä tähtäimellä
 • Panostetaan metsä- ja alemman tieverkon parantamiseen
  • valtioneuvoston päätös lisätä määrärahoja on välttämätön kotimaan puun käyttön lisäämiselle
  • tiestö rajoittaa useimmiten puun toimituksia ei metsäpohja
 • Parannetaan metsänomistusrakennetta
  • tilojen keskikoko on liian pieni, jotta metsien merkitys tulolähteenä olisi riittävä ja myynnit jatkuvia
 • Tehostetaan metsätöitä ja metsänhoitoa sekä turvataan työvoiman saatavuutta
  • Vakaalla puumarkkinalla ja tiestöä parantamalla voidaan tehostaa puun korjuuta ja kuljetuksia toistakymmentä prosenttia.
  • Oikea-aikainen taimikon hoito pienentää kustannuksia ja tehostaa puun tuotantoa.
  • Metsänhoitoresursseja turvataan istutusta ja taimikonhoitoa koneellistamalla
  • Ympärivuotinen työ on perusedellytys metsätyövoiman riittävyydelle

UPM