alchine
Download
Skip this Video
Download Presentation
ALCHINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ALCHINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

ALCHINE. CLASIFICARE. NOMENCLATURA. alchine = acetilene “an” → “in ă” C n H 2n-2 Radicali monovalenţi – alchinil. Structură. Proprietăţi caracteristice. Unghi valenţe = 180 o Lungime legătura triplă C Ξ C – 1,20 Å C Ξ C- H 1,08 Å

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ALCHINE' - ilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
clasificare nomenclatura
CLASIFICARE. NOMENCLATURA
 • alchine = acetilene
 • “an” → “ină”
 • Cn H2n-2
 • Radicali monovalenţi – alchinil
structur propriet i caracteristice
Structură. Proprietăţi caracteristice

Unghi valenţe = 180o

Lungime legătura triplă C ΞC – 1,20 Å

C ΞC- H 1,08 Å

Legătura ΞC- H din acetilenă şi alchinele marginale este polară, avand polul pozitiv la atomul de hidrogen iar cel negativ la atomul de carbon → atomul de hidrogen are caracter acid (pK a= 25)

metode de sintez
Metode de sinteză
 • Prin reacţii de eliminare
 • Eliminare de hidracid in 1,2-dihalogenoalcani

Condiţii: baze tari, temperatură

b eliminare de hidracizi din compu i dihalogena i geminali
B. Eliminare de hidracizi din compuşi dihalogenaţi geminali
 • Condiţii: baze tari, temperatură
2 ob inere prin reac ii de alchilare
2. Obţinere prin reacţii de alchilare
 • A. Alchilarea 1-alchinelor cu compuşi halogenaţi
c metode industriale
C. Metode industriale
 • Acetilenă - din carbid şi apă
 • Obţinerea acetilenei din metan “arc electric”
propriet i fizice
Proprietăţi fizice
 • Primii trei termeni – gazoşi
 • de la 2-butina – lichizi
 • Termenii superiori - solizi
 • Solubilitate: un volum de acetilenă se dizolvă într-un volum egal de apă la t şi p obişnuită!!!
i reac ii de adi ie la leg tura tripl
I. Reacţii de adiţie la legătura triplă
 • 1. Adiţie de hidrogen
 • a. Hidrogenare catalitică → alcani
 • H2 – catalizator (Ni, Pd, Pt)
 • b. Hidrogenare parţială → alchene (Lindlar)
 • Pd-Pb(OAc)2, / cis
 • Reactii stereoselective – se obtine predominant un izomer din mai multi posibili.
slide12

2. Adiţie de halogeni –solventiinerti

 • 3. Adiţie de hidracizi
 • condiţii: HgCl2,
 • 4. Adiţie de HCN
 • 5. Hidratarea alchenelor (r. Kucerov). Tautomerie enol-cetonă
 • condiţii: HgSO4, acizi
 • Izomerii care se deosebesc numai prin poziţia unui proton şi a unei perechi de electroni se numesc tautomeri.
slide13

5. Adiţie de acizi organici- cataliză acidă, Hg2+

 • 6. Aditie de alcooli – eteri si acetali
 • II. Reacţii ale hidrogenului acid
 • A. Acetiluri ionice
slide14

Aciditatea atomului de hidrogen

 • Bazicitatea anionilor:
reac ii ale acetilurilor ionice
Reacţii ale acetilurilor ionice
 • R. cu compuşi halogenaţi
 • R. cu compusi carbonilici
slide16

B. Acetiluri ale metalelor tranziţionale

R. cu [Cu(NH3)2]Cl

R. cu [Ag(NH3)2]OH

iii dimerizarea alchinelor
III. Dimerizarea alchinelor

r. cu HCl, HOH

 • IV. Trimerizarea alchinelor
v oxidarea alchinelor
V. Oxidarea alchinelor
 • Cu oxidanţi slabi→ acid oxalic
 • Ardere → cantitate mare de căldură – 20000 C
ad