Program semináře:
Download
1 / 31

Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů Informace o Prioritě 1 Přestávka Elektronická žádost ELZA Povinné přílohy Povinnosti konečných příjemců Závěr, diskuse. Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů' - illiana-hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Program semináře:

 • Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách

 • 5. Výzva k předkládání projektů

 • Informace o Prioritě 1

 • Přestávka

 • Elektronická žádost ELZA

 • Povinné přílohy

 • Povinnosti konečných příjemců

 • Závěr, diskuse

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

[email protected]


Jednotný programový dokument

pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

na období 2004 – 2006

JPD 2

Ing. Johana Chalupová

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Oddělení implementace JPD pro Cíl 2


 • JPD 2

 • Cíl 2

 • podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí

 • určen regionům, které mají HDPna obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1

 • program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


 • Struktura JPD 2

 • Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území.

 • priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %)

 • priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %)

 • priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Priorita 1

 • Revitalizace a rozvoj městského prostředí

 • Opatření 1.1

  Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

 • Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

 • Opatření 1.3Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Priorita 2

 • Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

 • Opatření 2.1Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

 • Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

 • Opatření 2.3Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Orgány řízení a realizace JPD 2

 • Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu):

 • - Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Zprostředkující orgány:

  • - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy)

  • - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy)

  • - Centrum pro regionální rozvoj ČR

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Vymezení území pro účely JPD 2

 • Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí.

  • 30,9 % všech obyvatel Prahy

  • preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů;

  • zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V);

  • rozloha území 201,9 km2, tj. 40,7 % rozlohy města.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Vybrané území pro JPD 2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


 • 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2

 • Průběh 1. Výzvy: od17. 9. do 18. 10. 2004

 • Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem: 1,4 mil. Kč

 • Počet podaných projektů: 25

  • z toho Priorita 1: 13

  • Priorita 2: 12

  • Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004

 • Počet projektů doporučených k financování: 20

 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 tis. Kč

  • z toho Priorita 1: 299 tis. Kč

  • Priorita 2: 86 tis. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2

 • Průběh 2. Výzvy: od 1. 2. do 31. 3. 2005

 • Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem: 648,6 tis. Kč

 • Počet podaných projektů: 16

  • z toho Priorita 1: 13

  • Priorita 2: 3

  • Zasedání Regionální rady: 23. 6. 2005

 • Počet projektů doporučených k financování: 10

 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 tis. Kč

  • z toho Priorita 1: 205 tis. Kč

  • Priorita 2: 45 tis. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • 3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2

 • Průběh 3. Výzvy: od 24. 6. do 31. 9. 2005

 • Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem: 3,7 mil. Kč

 • Počet podaných projektů: 34

  • z toho Priorita 1: 27

  • Priorita 2: 7

  • Zasedání Regionální rady: 15. 12. 2005

 • Počet projektů doporučených k financování: 24

 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2mil. Kč

  • z toho Priorita 1: 1,1 mil. Kč

  • Priorita 2: 0,1 mil. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • 4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2

 • Průběh 4. Výzvy: od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006

 • Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem: 2,1 mil. Kč

 • Počet podaných projektů: 69

  • z toho Priorita 1: 37

  • Priorita 2: 32

  • Zasedání Regionální rady: 30. 3. 2006

  • Počet projektů doporučených k financování: 38

  • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,9 mil. Kč

  • z toho Priorita 1: 1,4 mil. Kč

  • Priorita 2: 0,5 mil. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


5 v zva pro p edkl d n projekt jpd 2
5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2

 • Vyhlášena Regionální radou dne 29.6.2006

  (usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16)

 • Termín pro předkládání žádostí:

  30.6. – 2.10. 2006 (14:00 hod.)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


5 v zva finan n prost edky
5.Výzva – finanční prostředky

 • Opatření 1.1 - 140 110 690 Kč

 • Opatření 1.2 - 256 155 256 Kč

 • Opatření 1.3 - 9 297 424 Kč

 • Opatření 2.1 - 107 194 706 Kč

  CELKEM 5. Výzva - 512 758 076 Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


D le it zm ny pro 5 v zvu
Důležité změny pro 5. výzvu

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 • Ukončení projektu – nejpozději do 31.7.2008

 • 160 dnů od konce výzvy do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


D le it informace pro 5 v zvu
Důležité informace pro 5. výzvu

 • Způsobilost výdajů od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2008

 • Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt

 • Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé

 • Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé

 • Doklad o zajištění finančního krytí“

  - dokládápouze MČ

 • Konzultovat projekt se vyplácí

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


Priorita 1

107 240 254 EUR

Opatření 1.1 40 %

Opatření 1.2 41 %

Opatření 1.3 19 %

19 %

40 %

41 %

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Opatření 1.1Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Typy podporovaných projektů 1.1

 • dopravní (přestupní) terminály PID s vazbou na kolejovou dopravu

 • kvalitní vazba na pražskou objízdnou komunikační trasu

 • menší projekt rozvoje tramvajové sítě (Př.: Tramvajová trať Sokolovská, Měnírna Klárov)

 • projekt zajišťující preferenci povrchové hromadné dopravy

 • (Př.: Systém aktivní preference autobusové a tramvajové dopravy na vybraných SSZ)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Typy podporovaných projektů 1.1

 • komunikace s vazbou na regenerované, poškozené a nevhodně využívané plochy

 • (Př.: Stavba nové komunikace Pobřežní III.)

 • projekt bezbariérového přístupu v PID

 • (Př.: Bezbariérový přístup do stanice metra Florenc B)

 • zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí z lokalit bydlení (včetně cyklistických stezek);

 • malý projekt dopravního modelování

 • (Př.: Dopravní modelování)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


Opatření 1.2Regenerace poškozených

a nevhodně využívaných ploch

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


 • Typy podporovaných projektů 1.2

 • revitalizace rozsáhlých ploch se značnou ekologickou zátěží (Př.: Revitalizace skládky v Dolních Počernicích)

 • revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí

 • (Př.: Rekultivace kolodějské lokality „Skála“)

 • revitalizace vodních toků a jejich okolí

 • (Př.: Velký Počernický rybník, Kyjský rybník)

 • doplňkové projekty zabezpečující ochranu

 • území ohrožených povodněmi

 • (Př.: Mobilní čerpadla Karlín)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


 • Typy podporovaných projektů 1.2

 • revitalizace historicky cenných a architektonicky kvalitních objektů využitelných pro budoucí funkci

 • regenerované plochy

 • (Př.: Nové městské centrum Prahy 20 - Chvaly)

 • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných

 • zelených ploch

 • (Př.:Rekonstrukce Fürstenberské zahrady)

 • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


Opatření 1.3Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Typy podporovaných projektů 1.3

 • projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti

 • (Př.: Veřejný, sportovní a oddychový areál VOSA)

 • projekty dotvářející urbanistické řešení sídlišť a jejich parteru

 • (Př.: Pěší zóna na Proseku)

 • projekty s důrazem na zlepšení bezpečnosti (Př.: Kamerový systém HMP)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Typy podporovaných projektů 1.3

 • projekty k doplnění sítí technické infrastruktury

 • v nedostatečně vybavených lokalitách

 • (Př.: TV Čakovice, Dubeč, Libuš)

 • projekty podporující sociální integraci, zlepšující

 • sportovní vyžití, rekreaci a rozvoj místních komunit

 • (Př.:Chráněné komunitní bydlení BONA)

 • projekty na zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích

 • (Př.:Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


 • Žadatelé – koneční příjemci 1.3

 • Hlavní město Praha;

 • Vybrané městské části;

 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;

 • Nestátní neziskové organizace.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2


Zp sobil v daje projekt
Způsobilé výdaje projektů 1.3

 • základní seznam způsobilých i nezpůsobilých výdajů pro každé opatření najdete v Příručce pro žadatele pro 5. výzvu

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2


ad