Spole ensk normy konformita
Download
1 / 15

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA. VY-32-INOVACE-OSZ-117. AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková. ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA' - iliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spole ensk normy konformita

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA

VY-32-INOVACE-OSZ-117

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

ANOTACE:Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ

KLÍČOVÁ SLOVA: Konvenční normy, institucionální normy, zvyky, obyčeje, legální svědomí, tabu, ideální normy, sankce, konformita


Společenské normy

 • žádná společnost neexistuje bez pravidel, která regulují chování (norem)

 • každá skupina vyjadřuje v normách to, co očekává od svých členů

 • tato svá očekávání provází různými typy sankcí

 • normy jsou kulturně hodnotové vzorce a jsou – li zvnitřněny jedincem, stávají se součástí osobnosti a vystupují jako hodnotová orientace


Normy se liší:

 • silou sociálního tlaku, kterým se prosazují

 • mírou sankcí, za jejich nedodržování

  Vznik společenských norem

 • na základě uvědomělých rozhodnutí

 • živelně– z několika náhod se stane norma

 • nápodobou– převzetím od jiného společenství

 • přenášení ze skupin do skupin – přestěhováním


Druhy norem:

 • Konvenční

 • Institucionální

 • Ideální

  Konvenční normy

 • mají základní význam v mezilidském styk

 • tvoří nejširší oblastužívaných norem

 • vznikají především v tradici

 • není znám původ, nedají se zdůvodnit


 • Zvyky

 • méně složitý rituál

 • zavazuje jedince v určité situaci určitým způsobem(např. uvolnění místa staršímu)

 • překročení zvyku nemá obvykle za následek trest, ale mohou se objevit pocity trapnosti, nespokojenosti sama se sebou = nejsou razantní sankce

  • přesto však zde určité sankce jsou a hovoříme o vnějších a vnitřních


 • vnější sankce– bývají obvykle ve formě posměchu, sociální distance, ironie

 • vnitřní sankce– vnitřní pocit, který lze charakterizovat jako pocity nepatřičnosti, trapnosti

  2) Obyčeje

 • složitý rituál

 • normy spjaté se silnějšími sankcemi

 • kritériem jsou výrazy morální x nemorální

 • obyčeje bývají odvozovány od zvyků, které se častějším opakováním staly pravidelným

 • obyčeje mohou mít silný zpětný vlivna strukturu a vývoj společnosti


Institucionální normy

 • působení těchto norem spočívá v uvědomělém dodržování zákonů a předpisů daného řádu

 • nemusí být vždy psané (zvykové normy)

 • institucionální normy zajišťují všechny zásadní vztahy mezi lidmi

 • označujeme je jakoprávní normy– psané, dodržování vázáno trestními sankcemi

 • morální a právní normy se mohou dostat do rozporu


1)Legální svědomí

 • lidé dodržují zákony i tehdy, když nemají žádné obavy z trestu

 • předpokládá se, že normální člověk má zpravidla určitý stupeň úcty k  zákonůma toto jej vede k respektování bez ohledu na trestní sankce

 • do konfliktu se však mohou dostat i institucionální normy navzájem – stát povolí rozvod věřícím – církev ho zakáže


2)Tabu

 • vyjadřuje velmi přísný zákaz, vezmeme – li v úvahu původní význam, je obsah tabu charakterizován svatostí, nebezpečím nebo nečistotou

 • přestoupení tabu vyvolá přísný tlak okolí a přísné trestní sankce

 • Tabu není tématem k diskusi, nepochybuje se o něm

 • univerzálním tabu je incest


Ideální normy

 • ideje = představy o nejvyšších hodnotách(emocionálně sycených), které nejsou odvoditelné z jiných jim nadřazených hodnot

 • svoboda, demokracie, přátelství aj. – ideje jsou prožívány jako hodnoty smyslu(mohou být zneužívány)

 • jsou značně ovlivňovány city a méně jsou předmětem racionálního uvažování


Interiorizace norem

 • k interiorizaci (zvnitřnění) norem dochází postupně v procesu socializace a tento proces je celoživotní

 • dochází k ní pod vlivem vnějšího a vnitřního tlaku

  Sankce

 • jsou základem společenské kontroly

 • původně představují trest za přestoupení normy, nově je pod ně zahrnuta i odměna za dodržování norem (pozitivní sankce)Konformita

 • podstatou konformity je podrobení se jedince co do úsudku i co do chování skupinovému nátlaku

  Nepravá konformita– jedinec navenek se skupinou souhlasí, ale v nitru si nechává svůj vlastní názor. Zde může jedinec očekávat, že bude jen přechodná a nestálá, fungující pouze po dobu působení tlaku skupiny a jedinec má pak sklon navracet ke svému osobnímu náhledu v tom okamžiku, kdy tlak skupiny bezprostředně pomine nebo když se on od ní vzdálí


Pravá konformita– jedinec se dostává do souhlasu se skupinou jak zvenčí, tak i ve svém nitru

Opačná konformita – skupině někdo aktivně odporuje, oponuje, je negativistický, nepřátelský, když s ní živelně nesouhlasí. Ostře vystupuje proti normám skupiny a zpochybňuje jejich platnost


Pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 56 s. ISBN 80-86493-02-4.

HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, 2004. 108 s. ISBN 80-7200966-4

DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, 2007. 104 s. ISBN 978-80-253-0050-3

EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha:

Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5

www.glassschool.cz


ad