kirim kongo hemoraj k ate ep dem yoloj s
Download
Skip this Video
Download Presentation
KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ. D r. Nazif ELALDI. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas. Viral Hemorajik Ateş. VHA olgularında ortak özellik. Ateş. Kanama. +. Hangi Etkenler VHA’ya Neden Olmaktadır?. Filoviridae

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ' - iliana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kirim kongo hemoraj k ate ep dem yoloj s

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr. Nazif ELALDI

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas

viral hemorajik ate
Viral Hemorajik Ateş

VHA olgularında ortak özellik

Ateş

Kanama

+

hangi etkenler vha ya neden olmaktad r
Hangi Etkenler VHA’ya Neden Olmaktadır?
 • Filoviridae
   • Marburg virus ve Ebola virus
 • Arenaviridae
   • Lassa virus ve Junin, Machupo, Sabia, ve Guanarito virus
 • Bunyaviridae
   • Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [CCHFV], Rift Valley fever virus [RVFV] ve Hantavirus)
 • Flaviviridae
   • Yellow fever virus ve Dengue virus
slide5

BUNYAVIRIDAE

Bunyavirus

Hantavirus

Nairovirus

Phlebovirus

Tospovirus

http://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.html

slide6

Nairovirus ( 7 alt cins içerir )

CCHF

Virus

Group

Thiafora

virus

Group

Dera Ghazi

Khan virus

Sakhalin

virus

Group

Hughes

virus

Group

Nairobi

sheep

disease

virus

Group

Qalyub

virus

Group

 • CCHFV
 • Hazara
 • virus
 • NSDV
 • Dugbe
 • virus

http://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.html

nairovirus
Nairovirus

Üç RNA bölgesi içermektedir

L ( Large )

Viral RNA polimeraz

Lipit

membran

M ( Medium)

Yapısal proteinler

(G1 ve G2)

S ( Small)

Nukleokapsid

protein (N)

Bunyaviridae

cchfv
CCHFV
 • Dış ortama nispeten dayanıksız
 • Konak dışında uzun süre yaşayamaz
 • Ultraviyole ile hızla ölür
 • 56°C’de 30 dakikada inaktive olur
 • Kanda 40°C’de 10 gün süreyle yaşayabilir
 • %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehide duyarlı
 • Ortam pH’sına duyarlı (düşük pH’ da hızla inaktive olur)
cchfv1
CCHFV
 • Hücre kültürlerinde üretilebilir

Böyle bir çalışma için biyogüvenirlilik seviye 3 veya 4 olan laboratuvar gereklidir

 • Ribavirine duyarlı
kkha tarih e
KKHA Tarihçe
 • Hastalık ilk olarak 12. yy da Tacikistan’da bir doktor tarafından tanımlanmış
 • Yıllarca Özbekistan\'da

Khungripta Kan alımı

Khunymuny Burun kanaması

Karakhalak Kara ölüm

 • Orta Asya’da

Akut infeksiyöz kapiller toksikoz

Akut infeksiyöz hemorrajik hastalık KKHA

Özbekistan hemorrajik hastalığı

virusun ke fi
Virusun keşfi
  • Resmi kayıtlardaki ilk salgın 1944 ve 1945 yılında yaz aylarında Batı Kırım’ da tespit edildi
  • Aralarında Sovyet askerleri de olan 200’ den fazla kişiyi etkilemiş
 • Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiş
slide12
Daha sonraki yıllarda
  • Sovyetler Birliği (özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere diğer bölgelerinde de uzun yıllardır var olduğu)
  • Eski Yugoslavya
  • Bulgaristan’ da da olduğu anlaşılmış
slide13
Virus
  • Akut dönemde hasta kanından
  • Hyalomma marginatum marginatumtürü kene ve larvalarından izole edilmiş
 • İzole edilen ajan muhtemelen kaybolmuş
slide14
1956 yılında
  • Zaire’ de ateşli bir hastadan izole edilen virusa Congo virus adı verilmiştir
 • 1967 yılında
  • Yenidoğan farelere enjekte edilerek soyutlanmıştır
slide15
1967 yılında
  • 1956’ da izole edilen virus ile sonradan izole edilen virusların aynı virus olduğu gösterilmiştir
 • 1969 yılında
  • Congo virus ve Kırım Hemorajik Ateş viruslarının aynı virus olduğu gösterilmiştir
  • Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)
virus ba l ca keneler ile bula r
Virus başlıca keneler ile bulaşır
  • Hyalomma truncatum
  • Hyalomma marginatum
  • Hyalomma impeltatum
  • Hyalomma impressum
  • Amblyomma variegatum
  • Boophilus decolaratus
 • 850 tür keneden 31’ i CCHFV bulaştırır !
slide17

Larva I.konakta beslenir

Larva yeni konak arar

Beslenen larva

toprağa düşer

Larva yumurtadan çıkar

I. Konak

Larva nimfe dönüşür

Yumurtalar

Beslenen dişi erişkin kene toprağa düşer

III. Konak

II. Konak

Dişi erişkin kene III.konağa yapışır ve beslenir

Nimf II.konağa yapışır ve beslenir

Nimf erişkin keneye dönüşür

slide18
Virus kenelerin tüm formlarından izole edilebilir
 • Avrupa ve Güney Afrika arasında göç eden göçmen kuşlar üzerinde vektör kenelerin larval ve nimfal fazı bulunmuştur
 • Bu kuşlar, virusu iki kıta arasında taşıyabilir !
 • İnfekte keneler arasında trans-ovariyal, trans-stadial ve venereal geçiş var
virusun izole edildi i hayvanlar
Virusun izole edildiği hayvanlar
 • Sığır
 • Koyun
 • Keçi
 • Yabani tavşan
 • Tilki
slide20
Belirtisiz infeksiyon (Bir hafta kadar süren geçici viremi)

KKHA

Büyük memeliler

(Sığır ve koyun )

Küçük memeliler

(Tavşan ve kirpi)

İnsanlarda

slide21
Erişkin keneler, virusu hayvanlardan aldıktan sonra;
  • Virus 36 saat içinde çoğalmaya başlar
  • 3-5 gün sonunda maksimum sayıyaulaşır
  • Virus titresi azalarak aylarca devam eder
 • İnfekte kene aylarca virus bulaştırabilir
nsanlara nas l bula r
İnsanlara nasıl bulaşır?
  • İnfekte kenelerin ısırması veya kene kırma sırasında
  • Viremik hayvanların kesilmesi sırasında:
   • Hayvana ait kan ve dokulara temas
 • İnfekte hastalardan (hastanede, toplumda)

-Direkt temas

-İnfekte doku ve kan teması ile

-Laboratuvardan direkt temas ile deriden veya havadan

-Hava yolu?

-İnfekte sütün içilmesi ile?

slide23

Bir araştırmada 123 KKHA olgusunda predispozan faktörler*;

Kene ısırık öyküsü54 (%44)

Hayvan teması ile birlikte kene ısırığı 45 (%37)

KKHA hastası ile temas (nozokomiyal) 7 (%6)

Bilinmeyen 17 (%13)

*http://www.angelfire.com/punk/lymedisease/cchf81.html

kimler risk alt ndad r
Kimler risk altındadır?
 • Tarım çalışanları
 • Hayvancılık yapanlar
  • Çiftlik çalışanları
  • Çobanlar
  • Kasaplar
  • Mezbaha çalışanları
  • Et ürünleri market işçileri
kimler risk alt ndad r1
Kimler risk altındadır?
 • Veterinerler ve hasta hayvan ile teması olanlar
 • Endemik bölgelerde görev yapan sağlık personeli
 • Askerler
 • Kamp yapanlar
 • Deri fabrikası çalışanları
d nyada maj r epidemilerin nedenleri
Dünyada majör epidemilerin nedenleri
 • İlk epidemilerin nedeni insanlar ?
  • Kırım’ daki ilk epidemide;
   • II. Dünya Savaşı yıllarında kene ile infekte bölgelerin tarıma açılması
 • Eski Sovyetler Birliği ve Bulgaristan’ da olan diğer epidemilerde;
  • Ziraatçılık ve hayvancılıktaki değişmeler
epidemilerde mevsimlerin rol
Epidemilerde mevsimlerin rolü
 • KKHA mevsimsel özellik gösterir
  • Kene hareketleri sıcak iklimde artar
 • Eski Sovyetler Birliği’ nde
  • Haziran-Temmuz aylarında olgu sayısı en fazla
 • Güney Afrika Cumhuriyeti’ nde
  • Olguların çoğu ilkbahar ve sonbaharda görülür
 • Dünyada çoğu olgu Haziran-Eylül arasında
 • Ocak ayında da görülebilir
slide33

KKHA EPİDEMİLERİ (5)

*Ergonul Ö, et al. CID 2004; 39: 284-7.

** Kartı S, et al. Emerg Infect Dis2004; 10 (8): 1379-84.

***Bakır M, Et al. J Med Microbiol 2005; 54: 1-5.

**** Sağlık Bakanlığı verileri

slide34

Türkiye’ de KKHA Salgın alanları

Tokat 820000

Sivas 710000

Giresun 520000

Yozgat 400000

Toplam 2.5 milyon

Giresun

Tokat

Sivas

Yozgat

slide38

2004 Yılı içinde Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde takip edilen KKHA olgularının

incelenmesi

slide39

Olgu Tanımı

 • Aşağıdaki risk faktörlerinden birisine sahip hastalar
 • -Kene ile temas öyküsü
 • ve/veya
 • -KKHA için epidemik bölgede bulunma veya bu bölgeye seyahat
 • +
 • KKHA’ ya işaret eden akut bir hastalık tablosu;
 • -Ateş (>380C)
 • -Trombositopeni(< 150 x 103/mm3)
olgular n llere g re da l m
Olguların İllere göre dağılımı
 • Olgular toplam 4 İlden
  • Tokat 60 (%65)
  • Sivas 27 (%30)
  • Yozgat 4 (%4)
  • Giresun 1 (%1)
demografik zellikler
Demografik özellikler
 • Hasta sayısı, n92
 • Ortalama yaş SE, y 45,71 ±2.22 (5-92)
 • Cins, n (%)
 • Erkek 49 (53)
 • Kadın 43 (47)
 • Predispozan faktörler n (%)
 • Hayvan teması 74 (80)
 • Tarım yapıyor72 (78)
 • Kene ısırığı39 (42)
semptomlar
Semptomlar

n (%)

 • Halsizlik 86 (94)
 • Ateş 84 (91)
 • Kas ağrısı 83 (90)
 • Baş ağrısı74 (80)
 • Boğaz ağrısı 18 (20)
 • Gastrointestinal
 • Bulantı 69 (75)
 • Kusma63 (68)
 • İshal 36 (39)
ba lang ta klinik bulgular 1
Başlangıçta Klinik Bulgular (1)

Clinical findings of CCHF patients (1)

n (%)

 • Döküntü 52 (57)
 • Konjuktival hiperemi46 (50)
 • Fasiyal hiperemi46 (50)
 • Ateş, koltuk altı >380C 45 (49)
 • Kanama 27 (29)
 • Epistaksis14 (52)
 • Hematüri5 (19)
 • Melena 2 (7)
 • Hematemez3 (10)
 • Birden fazla bölge 3 (10)
ba lang ta klinik bulgular 2
Başlangıçta Klinik Bulgular (2)

Clinical findings of CCHF patients (1)

n (%)

 • Batında duyarlılık 11 (12)
 • Hepatomegali8 (9)
 • Bilinç bozukluğu7 (8)
 • Akciğerlerde raller4 (4)
 • Lenfadenopati3 (3)
 • Splenomegali2 (2)
 • Kardiyak üfürüm1 (1)
 • Sarılık1 (1)
ba lang ta laboratuvar bulgular 1
Başlangıçta Laboratuvar Bulguları (1)

n (%)

 • CBC
 • Thrombositopeni 92 (100)
 • Lökopeni 69 (75)
 • Anemi10 (11)
 • Artmış ESR20 (22)
 • Uzamış aPTT 22 (24)
 • Uzamış PT19 (21)
 • CRP pozitifliği 58 (63)
ba lang ta laboratuvar bulgular 2
Başlangıçta Laboratuvar Bulguları (2)

n (%)

 • Artmış serum,
 • Lactate dehydrogenase, (LDH)90 (98)
 • Aspartate aminotransferase(AST)84 (91)
 • Alanine aminotransferase(ALT)73 (79)
 • Creatine phosphokinase22 (24)
 • Blood urea nitrogen20 (22)
 • Creatinine15 (16)
slide52

Virolojik ve serolojik değerlendirme

Faz

Akut Konvelesan

 • CCHFV IgM (+) 70 7
 • Viral antijen (+) 8
 • CCHFV IgG (+) 2
 • Bütün testler negative*3 şüpheli
 • Sonuçlara ulaşılamadı**2
 • Toplam85 +7= 92

* 1 tanesi kanama nedeniyle öldü, hepsinde kene ısırığı öyküsü var

** Hepsinde kene ısırığı öyküsü var

slide53

Ribavirin tedavisi ve sonuçlar

 • 92 hastadan 88 (%96)’ i oral ribavirinaldı
 • Tedavi alan 88 hastadan 6 (7%)’sı öldü
 • Tedavi almayan 4 hasta yaşadı
 • Yaklaşık mortalite oranı 6 (%6.5) idi
slide54

Şiddetli Olguların Tanımlanması

Hastalığın ilk 5 gününde aşağıdakilerden herhangi birisi

 • Lökosit ≥10,000/mm3
 • Platelet ≤20,000/mm3
 • AST ≥ 200 U/mm3
 • ALT ≥ 150 U/mm3
 • aPTT ≥ 60 sn

ve/veya

 • Fibrinojen ≥ 110 mg/dl

Swanepoel R, et al. Rev Infect Dis 1989; 11(Suppl 4):

S794–800.

Ergonul E, et al. CID 2004 (39): 284-7.

slide55

Bu kriterlere göre;

 • Şiddetli 80 (87%)
 • Hafif 12 (13%)
 • Toplam92 (100%)
slide56

Gurup Ortalama P*

 • yaş (yıl)
 • Şiddetli 45 p>0.05
 • Hafif 48 p>0.05
 • Ölenler 54 p>0.05
 • *Mann-Whitney U test
 • Gurup Yaşayan Ölen
 • Siddetli* 74 6
 • Hafif 12 0
 • Toplam 86 6
 • *p>0.05 (Fischer’s Exact test)
slide57

Ölen Hastaların Klinik Seyri

0

5

10

-5

Günler

Hastaneye yatmadan önce

Hastaneye yattıktan sonra

slide59

Platelet counts between the groups

Guruplar Arasında Platelet Sayıları

*

*p>0.05 (Mann-Whitney U)

slide60

Leukocyte counts between the groups

Guruplar Arasında Lökosit Sayıları

*

*p< 0.01 (Mann-Whitney U)

slide61

LDH levels between the groups

Guruplar Arasında Kan LDH Seviyeleri

*p>0.05 (Mann-Whitney U)

*

slide63

KKHA Ayırıcı Tanı

– Malaria -Bruselloz

– Viral Hepatit -Hematolojik tümör

– Tifo-TTP

– İlaç zehirlenmesi -Arsenik zehirlenmesi

– SIRS

– Leptospiroz

– Riketsiyoz

-Meningokoksemi

slide64

Kene ile bulaşan infeksiyonlar da düşünülmeli !!!!!

 • Babeziyoz (Babesia microti)
 • Colorado kene ateşi (Coltivirus)
 • Erlihiyoz (E. chaffeensis, E. phagoctophila)
 • Kene ile bulaşan tekrarlayan ateş (Borrelia sp)
 • Lyme hastalığı (Borrelia burgdoferi)
 • Kayalık dağlar benekli ateşi (R. ricketsii)
 • Boutounesse ateşi (R. conorii)
 • Kırım-Kongo Hemorrajik Ateş (CCHFV)
 • Q ateşi (Coxiella burnetii)
slide67

SONUÇ

KKHA, ülkemizde her geçen gün olgu sayılarının artması nedeniyle günümüzde bir problem

ad