Mangfold og frivillighet folkevenn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Mangfold og frivillighet - Folkevenn PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mangfold og frivillighet - Folkevenn. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsen humanitære solidaritetsorganisasjon. Mangfold og frivillighet - Folkevenn.

Download Presentation

Mangfold og frivillighet - Folkevenn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mangfold og frivillighet folkevenn

Mangfold og frivillighet - Folkevenn

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsen humanitære solidaritetsorganisasjon


Mangfold og frivillighet folkevenn1

Mangfold og frivillighet - Folkevenn

 • har et sterkt engasjement i arbeidet for innvandrere, etterkommere og flyktningers levekår og rettigheter. På bakgrunn av dette engasjementet ble Mangfold og frivillighet –Folkevenne, startet opp med støtte fra Stiftelsen helse og rehabilitering.

Mangfold og frivillighet - Folkevenn


Mangfold og frivillighet folkevenn2

Mangfold og frivillighet – Folkevenn

Mangfold og frivillighet - Folkevenn


Mangfold og frivillighet folkevenn3

Mangfold og frivillighet - Folkevenn

 • En metode for å skape arenaer for samhandling i lokalsamfunnet, mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Samt gi minoriteter en mulighet for deltakelse i aktiviteter og organisasjonsliv.

 • Lavterskel inkluderingstiltak

 • På basis av interesse startes det opp aktiviteter i grupper eller én til én. Deltakerne skal ha eierskap til aktivitetene - selvgående.

Mangfold og Frivillighet - Folkevenn


Hvorfor er frivillig tiltak viktig

Hvorfor er frivillig tiltak viktig

 • Aktiviserer og engasjerer folk

 • Skaper arenaer for samhandling

 • Bidra til å motvirke rasisme og diskriminering

 • Fremmer toleranse

 • Det frivillige liv gir kontakter og nettverk

 • skaper et inkluderende samfunn for alle

Mangfold og frivillighet - Folkevenn


Rekruttere frivillige mangfold og frivillighet folkevenn

Rekruttere FrivilligeMangfold og Frivillighet - Folkevenn

 • Internet

 • Samarbeid med lokalsamfunnet

 • Informasjonsskriv på ulike språk og plakat

 • Presentasjoner og foredrag

 • Bruk av nettverk

 • Folkevenn håndbok

Mangfold og Frivillighet - Folkevenn


Nabo mangfold og frivillighet folkevenn

NaboMangfold og Frivillighet- Folkevenn

 • Mål og aktiviteter, tidsbruk

 • Forberedelser: egne interesser: én til én eller gruppe

 • ”Bli kjent dag” med aktiviteter og sosial hygge

Mangfold og frivillighet - Folkevenn


En liten historie om inkludering mangfold og frivillighet folkevenn

En liten historie om inkludering:Mangfold og Frivillighet - Folkevenn

Mangfold og Frivillighet - Folkevenn


 • Login