Elastyczność popytu i podaży
Download

Elastyczność popytu i podażyAdvertisement
/ 13 []
Download Presentation
Comments
ike
From:
|  
(469) |   (0) |   (0)
Views: 215 | Added: 13-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Elastyczność popytu i podaży. Plan wykładu:. Pojęcie elastyczności popytu Rodzaje elastyczności popytu Elastyczność punktowa i łukowa Determinanty elastyczności popytu Pojecie elastyczności podaży Determinanty elastyczności podaży. Elastyczność popytu.
Elastyczność popytu i podaży

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Elastyczność popytu i podaży

Slide 2

Plan wykładu:

 • Pojęcie elastyczności popytu

 • Rodzaje elastyczności popytu

 • Elastyczność punktowa i łukowa

 • Determinanty elastyczności popytu

 • Pojecie elastyczności podaży

 • Determinanty elastyczności podaży

Slide 3

Elastyczność popytu

 • Stosunek procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany czynnika, który tę zmianę popytu wywołał.

Slide 4

Rodzaje elastyczności popytu:

 • Cenowa elastyczność popytu (elastyczność popytu)

 • Dochodowa elastyczność popytu

 • Mieszana elastyczność popytu

Slide 5

Cenowa elastyczność popytu:

 • Punktowa

 • Łukowa

 • Interpretacja graficzna

 • Cenowa elastyczność popytu a nachylenie krzywej popytu

Slide 6

Dochodowa elastyczność popytu

 • Punktowa

 • Łukowa

 • Dochodowa elastyczność popytu a rodzaje dóbr

Slide 7

Mieszana elastyczność popytu

 • Punktowa

 • Łukowa

 • Mieszana elastyczność popytu a rodzaje dóbr

Slide 8

Interpretacja elastyczności popytu

 • eD = -2

 • ed = 0,5

 • em = -1

 • em =3

 • eD = -5

 • Ed = 2

 • eD = 0,5

Slide 9

Determinanty elastyczności popytu

 • Znaczenie dobra dla konsumenta

 • Liczba substytutów

 • Udział wydatków na dobro w dochodzie konsumenta

 • Okres czasu, na jaki zmienia się cena

Slide 10

Elastyczność podaży

 • Stosunek procentowej zmiany popytu do procentowej zmiany ceny

Slide 11

Rodzaje elastyczności podaży

 • Punktowa

 • Łukowa

 • Interpretacja graficzna

Slide 12

Determinanty elastyczności podaży

1. Okres czasu potrzebny na wytworzenie dobra

2. Możliwości przechowywania dobra

3. Okres czasu, na jaki zmienia się cena

Slide 13

Interpretacja elastyczności podaży

es = 3

es = 0,5

es = 0


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro