Pathologie van Gastro-Intestinale Tumoren

Pathologie van Gastro-Intestinale Tumoren PowerPoint PPT Presentation


  • 388 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Pathologie van Gastro-Intestinale Tumoren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Pathologie van Gastro-Intestinale Tumoren Nascholingscursus Oncologie 6 – 7 mei 2006 Prof. Dr. M. A. Vrede

2. Indeling Tractus Digestivus Oesofagus Maag Dunne darm (duodenum, jejunum, ileum) Appendix Colon Rectum Anus Lever, galblaas en galwegen Pancreas

3. Surinaamse Statistieken

4. Oesofagus Plaveiselcelcarcinomen Adenocarcinomen Minder frequent: Ongedifferentieerd Carcinoid Maligne melanomen Adenocarcinomen uitgaande van submukeuze klieren

5. Oesofagus Plaveiselcelcarcinomen Risicofactoren Combinatie Alcoholmisbruik en Roken Dieet rijk aan tannine, weinig riboflavine, vitamine A en zink Heet voedsel

6. Oesofagus Plaveiselcelcarcinomen

7. Oesofagus Plaveiselcelcarcinomen Prognose: 5 jaarsoverleving: 75%, bij oppervlakkige oesofagustumoren 5 jaarsoverleving na curatieve chirurgie: 25%, bij verder gevorderd carcinoom 5 jaarsoverleving ? ? bij lymfkliermetastase

8. Oesofagus Adenocarcinomen Risicofactoren Barretsoesofagitis Intestinale metaplasie t.g.v. reflux oesofagitis

9. Oesofagus Adenocarcinoom

10. Oesofagus Adenocarcinomen Prognose Volledige regressie bij Low-grade dysplasie 5 jaarsoverleving 30% 5 jaarsoverleving na chirurgische resectie >80%

11. Maag Maagcarcinoom (Adenocarcinoom),90-95% Minder frequent voorkomende maagmaligniteiten: Lymfomen (MALT-type),4% Carcinoid tumoren,3% Leiomyosarcomen Metastasen (Borst en Longen, linitis plastica)

12. Maag Risicofactoren: Helicobacter pylori geassocieerde chronische gastritis Dieetfactoren (weinig vers fruit en groenten, nitraten) Roken Auto-immuun gastritis Status na partiele gastrectomie

13. Maag Classificatie o.b.v.: Diepte van invasie Macroscopische groeipatrooon (zie figuur) Exofytisch Plat / In nivo Uitgehold Histologisch subtype

14. Maag Macroscopisch Groeipatroon

15. Maag

16. Maag Metastasepatroon Supraclaviculaire sentinel (Virchow) Periumbilicale subcutane nodule Lokale invasie duodenum, pancreas en retroperitoneaal Ovaria (Krukenberg tumor)

17. Maag Prognose 5 jaarsoverleving na curatieve chirurgie: 95% 5 jaarsoverleving bij gevorderd stadium: 15%

18. Dunne Darm Meer Benigne dan Maligne tumoren Indeling Carcinomas (o.a. adenocarcinomas) Endocriencel neoplasmas (mesenchymale oorsprong) Lymfomas

19. Dunne Darm Frequentie carcinomas o.b.v. Lokalisatie Duodenum (42%) Jejunum (43%) Ileum (15%) Frequentie adenocarcinomas Duodenum (72%) Jejunum (46%) Ileum (9%)

20. Dunne Darm Risicofactoren Carcinomas Familiale adenomatosis polyposis Peutz-Jeghers Syndrome Crohn’s Disease Celiac Sprue

21. Dunne Darm Prognose bepaald o.b.v. clinical staging volgens TNM Meestal 5 jaars overleving <10%

22. Appendix Adenocarcinoma Carcinoid: -Klassieke -Goblet Cell -Tubular Lymphoma

23. Appendix

24. Dikke Darm Mucineus (Colloid) Adenocarcinoma Minder frequent ‘Signet Ring Cell’ Carcinoma Medullary Carcinoma Adenosquameus en PlaveiselCel Carcinoom

25. Dikke Darm Risicofactoren: Dieet (calorierijk, vezelarm, rood vlees) Obesitas Zittend beroep

26. Dikke Darm Stadiering o.b.v.: TNM Astler-Coller (1954) Dukes

27. Dikke Darm

28. Lever Indeling Hepatocellulair carcinoom (85%) Cholangiocarcinoma (5-10%) Hepatoblastoma Angiosarcoma

29. Lever Hepatocellulair carcinoom Meest voorkomende maligniteit van de lever Leeftijd: Voornamelijk > 50 jaar Mannen > vrouwen

30. Lever Hepatocellulair carcinoom Kliniek Abdominale pijn, ascites, hepatomegalie Obstructie icterus AFP > 100 x normaal waarde Predisponerende factoren Hepatotrope virussen Hepatitis B: na 15 jaar 27% Hepatitis C: na 15 jaar 75% Cirrhosis (alcoholmisbruik, hemochromatosis) Aflatoxine, aspergillus flavus(geografische predispositie) Leverceldysplasie

31. Lever Hepatocellulair carcinoom

32. Lever Hepatoblastoma Epitheliale Type Mixed type epitheel en mesenchymaal

33. Lever Angiosarcoma Geassocieerd met: Vinyl Chloride Arseen Prognose: Slechte 1 jaarsoverleving

34. Pancreas Carcinoom Hoogste mortaliteit van alle maagdarm maligniteiten 5 jaarsoverleving 2 % Lokalisatie Caput 65 % Corpus 25 % Cauda 10 %

35. Pancreas Carcinoom Voorlopersstadia Pancreatic intraeptheliale neoplasias (PanINs)

36. Pancreas Carcinoom Kliniek Silent Bij obstructie pijn Obstructie-icterus Trousseau-sign

37. Medewerkers Carlos Hoepel Amar Punwasi

  • Login