วิชาชีพ สอบบัญชี - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 27

 • 266 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

วิชาชีพ สอบบัญชี. พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชี. พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศ พัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย. สถาบันการสอบบัญชีในต่างประเทศ. สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ International Federation of Accountants ;IFAC สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วิชาชีพ สอบบัญชี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6176923


6176923


6176923

 • International Federation of Accountants ;IFAC

 • American Institute of Certified Public Accountants ;AICPA

 • Institute of Chartered Accountants in England and Wales: ICAEW

 • The Institute of Internal Auditors; IIA

 • (ISACA)


6176923


6176923

 • -


6176923

 • (.)

 • 2-1


6176923

(.)

. ..2547 .


6176923

. ..2547

 • //


6176923


6176923

(.)

.

.


6176923

(.)

. .

.


6176923


6176923

.. 2543

.. 2554

.. 2543


6176923

 • 1. ..2543

1. 5

-

-

-

-

-

2.


6176923

 • 1. ..2543


6176923

 • 2.

 • (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) 2

 • (TFRS for Publicly Accountable Entities: TFRS for PAEs)

 • (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs)


6176923

 • 3.

 • 2

 • 2-1


6176923

 • 4.

 • .

 • .


6176923

..2472

..2547


6176923

1.

2.

3.

4.


6176923

1

2

3

4

5

6

7


6176923

 • You can fool all the people some of the time,

  and some of the people all the time,

  but you cannot fool all the people all the time.

  Abraham Lincoln


6176923

Satyam Computer Service Limited

 • IT outsourcing 4

 • Golden Peacock Award for Corporate Governance Under Risk Management and Compliance Issues

 • US$ 1.1 billion US$ 108 million 13,000

 • US$ 29.1 US$ 1.8, CEO, CFO , take over MahindraSatyam


6176923

Enron

 • Americas Most of Innovative Company

 • 100 Best Companies to Work for in America

 • US$ 1.1 billion US$ 108 million 13,000

 • US$ 90 , President 24 , CFO 6 , Chairman & CFO Arthur Anderson Big 5 Sarbanes-Oxley Act, 2002


6176923

1.

2.


6176923

1.


6176923

2.


 • Login