W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – konferencja podsumowująca kampanię PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10. „W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – konferencja podsumowująca kampanię.

Download Presentation

„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – konferencja podsumowująca kampanię

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

„W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych”

– konferencja podsumowująca kampanię


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

  • Dobre praktyki szkoleniowe w przedsiębiorstwie produkcyjnymna podstawie działań w P.I.W.”Wifama-Prexer” Sp. z o.o.

mgr Katarzyna Szczepańska


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Spis treści:

Kilka słów o przedsiębiorstwie.

Zakres szkoleń.

Trochę statystyki.

Wnioski.


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Na rynku istniejemy od 1997r jako P.I.W. „Prexer-Projekt” Sp. z o.o.

w 2002r połączyliśmy się z Z.M. „Wifama” Sp. z o.o. i powstało

P.I.W „Wifama-Prexer” Sp. z o.o.


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Branże z którymi współpracujemy:

- motoryzacyjna

- elektronarzędzi

- budownictwa

- pneumatyka i hydraulika siłowa

- AGD


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Dysponujemy parkiem maszynkonwencjonalnychi sterowanych numerycznie


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Strategiczna działalność to odlewnia ciśnieniowa aluminium


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Wdrożone Systemy Zarządzania


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenie Działu Księgowego i Kadr

- Konferencje branżowe

- Szkolenia zewnętrzne dot. Prawa Pracy

- Dostęp do płatnych portali specjalistycznych


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenie Działów Technicznych

- Targi branżowe

- Szkolenia komputerowe dot. programów Auto-Cad, Pro-engineer

- Udział w sympozjach, zjazdach i konferencjach


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenie dla Kadry Kierowniczej

- Szkolenie Komunikacja w pracy,

- Szkolenie Socjologia i psychologia w pracy,

- Szkolenie Pozafinansowe środki motywowania pracowników

- Szkolenie Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z norma ISO/TS

- Szkolenie Wdrożenie systemu zarządzania jakością z wymaganiami publikacji NATO AQAP 2110:2003

- Szkolenie Audytorów wewnętrznych wg normy ISO 9001:2000

- Szkolenie Audytorów SZŚ wewnętrznych wg normy ISO 14001:2004


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenie wynikające z Prawa

- Szkolenie Obsługi wózków widłowych

- Szkolenie Obsługi suwnic

- Szkolenie Energetyczne typu E i D

- Szkolenie Gazowe stopnia 1 i 2

- Szkolenie Okresowe i BHP


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenia wewnętrzne

- Obsługi spektrometru

- Obsługi i programowania maszyny współrzędnościowej

- Obsługi i bezpiecznego korzystania z kabiny rentgenowskiej

- Kursy prawidłowej oceny podwładnych

- Szkolenie dotyczące nowej produkcji

- Kursy obsługi nowego oprogramowania

- Nowi pracownicy - szkolenia dotyczące obiegu dokumentacji ISO i stanowiskowe


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Inicjatywy pracownicze

- Ukończenie szkół średnich

- Podwyższenie kwalifikacji przez ukończenie studiów podyplomowych lub licencjackich


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Ilość zatrudnionych 353 osób

282 mężczyzn

71 kobiet


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Wykształcenie pracowników

Zawodowe i podstawowe – 63,17%

Średnie – 21,25%

Wyższe – 15,58%


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Wykształcenie a płeć


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenia zewnętrzne

z podziałem na wykonywaną pracę


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenia zewnętrzne

z podziałem na działy


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Szkolenia wewnętrzne


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Wysiłki jakie wkłada Spółka w szkolenie pracowników i zapewnienie jakości wykonywanych detali docenili nasi Klienci oraz Instytucje Państwowe przyznając nam nagrody i wyróżnienia:

- Lider nowoczesnych technologii

- Europejski standard

- Innowacja roku

- Solidny pracodawca ziemi łódzkiej

- Rynkowy Lider Innowacji


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Wnioski:

Sponsorowanie tak licznych kursów, szkoleń i udziału w konferencjach i targach bywa kosztowne jednak tylko dobrze wyszkoleni pracownicy począwszy od szczebla najniższego do najwyższego są w stanie zagwarantować dobrą, płynną produkcję najwyższej jakości.

Nie bez znaczenia jest tu aspekt psychologiczny podnoszenia kwalifikacji pracownika. Zatem jest to nie tylko działanie na korzyści jednostki, ale również tworzenie kapitału umysłowego firmy.


W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych konferencja podsumowuj ca kampani

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.03.00-10-038/10

Dziękuję za uwagę.


  • Login