Primera inf ncia i educaci nou marc normatiu
Download
1 / 19

PRIMERA INFÀNCIA I EDUCACIÓ Nou marc normatiu - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

PRIMERA INFÀNCIA I EDUCACIÓ Nou marc normatiu. M. Dolors Colilles Solé. Importància de l’educació infantil en el desenvolupament de capacitats.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRIMERA INFÀNCIA I EDUCACIÓ Nou marc normatiu' - ifama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Primera inf ncia i educaci nou marc normatiu
PRIMERA INFÀNCIA I EDUCACIÓNou marc normatiu

M. Dolors Colilles Solé


Import ncia de l educaci infantil en el desenvolupament de capacitats
Importància de l’educació infantil en el desenvolupament de capacitats

 • Segons la psicologia evolutiva i educativa el desenvolupament de les capacitats de l’infant durant els primers anys de vida és molt important per al seu desenvolupament posterior.

 • L’educació en aquest període permet prevenir i compensar a temps situacions que s’originen en les desigualtats socials i econòmiques, i en les condicions de discapacitat dels infants.


Normativa
Normativa de capacitats

 • Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat

 • Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE)

 • Decret 282/2006, pel qual es regula el primer cicle de l’educació infantil


Llei 5 2004 de creaci de llars d infants de qualitat
Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat de capacitats

 • El Govern de Catalunya ha de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir.

 • Ha de considerar-se com una part del sistema educatiu.

 • S’ha d’incrementar la xarxa de llars d’infants de titularitat pública.


Loe 2 2006 de 3 de maig
LOE, 2/2006, de 3 de maig. de capacitats

 • Etapa educativa amb entitat pròpia (0-6 anys).

 • S’ordena en dos cicles: 0-3, i de 3-6.

 • El caràcter educatiu es recollirà en la proposta pedagògica de la llar.

 • Les Administracions públiques determinaran els continguts educatius del primer cicle i regularan els requisits que han de complir els seus centres.


Loe 2 2006 de 3 de maig1
LOE, 2/2006, de 3 de maig. de capacitats

 • Caràcter voluntari, ha de contribuir al desenvolupament:

  • Físic

  • Afectiu

  • Social

  • Intel·lectual.

 • Els continguts s’organitzaran en àrees.

 • La metodologia es basarà en: les experiències, les activitats i el joc, i s’aplicarà en un ambient d’afecte i confiança, per tal de potenciar la seva autoestima i integració social.


Decret 282 2006 de 4 de juliol regula 1r cicle ei
Decret 282/2006, de 4 de juliol, regula 1r cicle EI de capacitats

 • Principis

 • Objectius

 • Competències educatives

 • Requisits mínims

 • Consell de participació

 • Delegació de competències als Ajuntaments


1 principis
1. Principis de capacitats

 • Els centres han de cooperar amb els pares i les mares, com a primers responsables de l’educació dels seus fills/es, en el seu desenvolupament harmònic.

 • L’organització i programació general del centre han de tenir present el respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants, la protecció dels seus drets, el foment dels valors de la coeducació i la conciliació de la vida familiar i laboral.

 • Ús del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

 • Atenció als infants amb necessitats educatives específiques.


2 objectius
2. Objectius de capacitats

 • Col·laborar en el desenvolupament ple i harmoniós de les capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels infants.

 • Promoure el progressiu descobriment i coneixement personal.

 • Fomentar la formació d’una imatge positiva d’ells mateixos.

 • Potenciar la possibilitat de relacionar-se amb els altres.

 • Impulsar el desenvolupament, l’ aprenentatge i el benestar de l’infant mitjançant l’aplicació de les orientacions educatives pròpies del cicle.


3 compet ncies educatives
3. Competències educatives de capacitats

3.1 Dominar progressivament el propi cos, les seves necessitats i les habilitats que va adquirint, identificant-se ell mateix com a persona i esforçant-se per manifestar i expressar les pròpies emocions, sentiments i necessitats.


3 compet ncies educatives1
3. Competències educatives de capacitats

3.2 Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, higiene i neteja personal iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.


3 compet ncies educatives2
3. Competències educatives de capacitats

3.3 Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició d’hàbits de comportament social i en la integració en el grup.


3 compet ncies educatives3
3. Competències educatives de capacitats

3.4 Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.


3 compet ncies educatives4
3. Competències educatives de capacitats

3.5 Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges: corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.


3 compet ncies educatives5
3. Competències educatives de capacitats

3.6 Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.


4 requisits m nims
4.Requisits mínims de capacitats

 • Nombre dels professionals: nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.

 • Qualificació dels professionals:

  • Mestre especialista en educació infantil

  • Tècnic superior en educació infantil

 • Espais i instal·lacions.

 • Condicions sobre seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat i accessibilitat.

 • Ratios.


5 consell de participaci
5. Consell de participació de capacitats

 • Finalitat:

  • Control sobre la gestió dels fons públics

  • Vetllar pels drets dels infants, dels pares i dels educadors.

 • Competències i funcions: les assignades per la normativa als consells escolars dels centres.

 • Components:

  • Director/a

  • Representant de l’ajuntament

  • Representant dels educadors/es

  • Representant dels pares/mares

  • Representant del personal d’administració i serveis


6 delegaci de compet ncies als ajuntaments
6. Delegació de competències als ajuntaments de capacitats

 • Marc: Títol XII del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Competències a delegar:

  • Procés de preinscripció i admissió d’infants

  • Resolució dels expedients d’autorització de les llars

  • Consells de participació de les llars


de capacitatsLes decisions que es prenen i les activitats que es realitzen en nom dels infants durant aquest període fonamental influeixen, no solament en la manera com els infants es desenvolupen, sinó també en la manera com els països progressen” UNICEF


ad