Vredn0vanje nau nog dela
Download
1 / 31

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA. Prof. dr Ljiljana Marković-Denić. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG RADA I NAUČNIKA. Iznalaženje kvantitativnih pokazatelja (indikatora, indeksa) uspešnosti naučnog istraživanja Naukometrija-scientometrija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VREDN0VANJE NAUČNOG DELA' - idra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vredn0vanje nau nog dela

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA

Prof. dr Ljiljana Marković-Denić


Kriterijumi za vrednovanje nau nog rada i nau nika
KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG RADA I NAUČNIKA

 • Iznalaženje kvantitativnih pokazatelja (indikatora, indeksa) uspešnosti naučnog istraživanja

 • Naukometrija-scientometrija

 • Do sada nije pronađen potpuno zadaovoljavajući kriterijum vrednovanja naučnog rada i naučnika. Svaki ponuđeni kriterijum ima manje ili više nedostataka.

 • Što se više kriterijuma koristi to je vrednovanje objektivnije


 • Korisnost:

  kriterijume upostavlja društvena zajednica

 • Naučnost: naučna zajednica


 • “Vreme je jedini sudija”

 • Šta se vreduje?

  - rukopisi članaka

  - predlozi istraživačkih projekata

  - izveštaji o završenom istraživanju

  - prijem u nacionalnu Akademiju


Vrste kriterijumi za vrednovanje nau nog dela
VRSTE KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG DELA

 • KVALITATIVNI:

  RECENZIJA tj. EKSPERTSKO MIŠLJENJE – smatra se najpouzdanijim ali i najneobjektivnijim kriterijumom

 • KVANTITATIVNI:

  SCIENTOMETRIJSKI POKAZATELJI – smatraju se najobjektivnijim ali i najnepouzdanijim kriterijumom


Recenzija ekspertsko mi ljenje peer review
RECENZIJA-EKSPERTSKO MIŠLJENJE (PEER REVIEW)

 • NEZAVISNA – recenzent nije povezan ni sa konkretnim naučnim radom ni sa autorima

 • KOMPETENTNA – veliki razvoj nauke smanjuje broj kompetentnih stručnjaka za pojedine uže oblasti istraživanja


U kojoj je meri recenzija pouzdana
U KOJOJ JE MERI RECENZIJA POUZDANA?

Primer 1

 • U Holandiji je 54 predloga projekata pregledalo 5 recenzenata nezavisno jedan od drugog.

 • Koeficijent korelacije ocena koje su dali je bio 0,14.


Primer 2
Primer 2

 • U SAD je grupa recenziranih projekata poslata na ponovnu recenziju grupi drugih kompetentnih recenzenata

 • U 50% slučajeva ocena je zavisila od slučaja, odosno od toga koji je recenzent pregledao projekat


Primer 3
Primer 3

 • 12 radova koji su posle izmena u naslovu, promene imena autora i njihovih ustanova i malih izmena u izvodu i u uvodu, ponovo poslati časopisu koji ih je već objavio

 • 9 radova recenzenti nisu prepoznali

 • 8 od njih nisu pozitivno ocenjeni


Primer 4
Primer 4

 • 1998g: koliko od 8 namernih grešaka mogu recenzetni da otkriju. Više od 200 recenzenata je otkrilo u proseku 2 greške.

 • “Fake papers”- specijalno pripremljen rad: recenzenti nisu uočili 2/3 namerno učinjenih grešaka


Scientometrija
SCIENTOMETRIJA

“Nauka je merenje”

H.Helmholtz

Scientometrija je deo scientologije (nauka o nauci) koji analizira naučne radove i njihovu citiranost u odabranom uzorku naučnih časopisa


Neki od scijentometrijskih pokazatelja
NEKI OD SCIJENTOMETRIJSKIH POKAZATELJA

 • BROJ RADOVA

 • FAKTOR UTICAJA ČASOPISA

  (IMPACT FACTOR)

 • BROJ I REDOSLED AUTORA

 • BROJ CITATA


Broj radova
BROJ RADOVA

- Više govori o produktivnosti, nego o kvalitetu

 • Naučni i stručni radovi publikovani in extenso u časopisima, knjige, monografije

 • Radovi publikovani in extenso u časopisima

 • Radovi publikovani in extenso u indeksiranim časopisima


Broj radova1
BROJ RADOVA

 • Neki hemičari: preko 1500 radova

 • Matematičar Kurt Godel: 5 radova, njegov drugi rad se smatra jednim od najvažnijih dometa nauke uopšte


Indeksirani asopisi
INDEKSIRANI ČASOPISI

 • U bazama Institute for Scientific Information (ISI) Philadelphia, PA, USA):

 • Science Citation Index (SCI)

 • Current Contents (CC)

 • Science Citation Index Expanded (SCI E)

 • Social Science Cittation Index (SSCI)

 • Arts&Humanities Citation Index (A&HCI)

  ___________________

  THOMSON REUTERS

  http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=DScience citation index expanded journal search
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED - JOURNAL SEARCH

Critical Care Medicine

Full Journal Title


                                  Find a specific journal by title, title words, or ISSN

Title Word

Full Journal Title

ISSM

 • EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

 • Quarterly ISSN: 1973-9087EDIZIONI MINERVA MEDICA, CORSO BRAMANTE 83-85 INT JOURNALS DEPT., TURIN, ITALY, 10126Coverage 

 • Science Citation Index Expanded

 • Current Contents - Clinical Medicine


Broj radova2
BROJ RADOVA Find a specific journal by title, title words, or ISSN

 • “Publikuj ili nestani”

 • “Salama publikacije” – “usitnjavanje” rezultata istraživanja u manje vredne radove

 • Najmanja jedinica koja se može publikovati

 • Višestruko publikovanje istih rezultata


Faktor uticaja asopisa impact factor
FAKTOR UTICAJA ČASOPISA Find a specific journal by title, title words, or ISSN (IMPACT FACTOR)

 • Impact faktor je:

 • broj citata radova nekog časopisa u drugim radovima (istog ili drugih časopisa) u poslednje dve godine

  podeljen sa

 • ukupnim brojem radova objavljenih u tom časopisu u istom vremenskom periodu.

 • Zavisi od:

 • kvaliteta časopisa

 • jezika na kome je štampan

 • oblasti koju pokriva

 • distribuiranosti časopisa


Imact faktor izra unavanje
Imact faktor-izračunavanje Find a specific journal by title, title words, or ISSN

 • Časopis: Nature

 • Impakt faktor u 1998: 28,833

 • Broj citata u 1998. radova publikovanih u:

  1996=27.999

  1997=24.505

  96+97=52.504

  Broj radova publikovanih u: 1996=885

  1997=936

  96+97=1821

  Imapct faktor: 52.504/1821=28,833

 • Impakt faktor u 2008: 31,434

 • 2010: 36,104

 • 2011: 36,280


KoBSON Find a specific journal by title, title words, or ISSN (konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/kobson/page/Proxyserver.aspx

 • INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

2009

5,262

8/180

 • M2: vrhunski međunarodni časopis; u svojoj disciplini je svrstan među prvih 30%

 • – M22: istaknuti međunarodni časopis; u svojoj disciplini je svrstan između prvih 30% i 50%

 •  –M23: međunarodni časopis; Ima IF ali nije svrstan između prvih 50% u svojoj disciplini


Kobson konzorcijum biblioteka srbije za objedinjenu nabavku http kobson nb rs kobson 82 html
KoBSON Find a specific journal by title, title words, or ISSN (konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

 • Vrhunski međunarodni časopis (M21);

 • u svojoj disciplini je svrstan među prvih 30%


Bmc public health
BMC Public Health Find a specific journal by title, title words, or ISSN

 • Istaknuti međunarodni časopis (M22); u svojoj disciplini je svrstan između prvih 30% i 50%

 • Međunarodni časopis (M23);

 • Ima IF ali nije svrstan između prvih 50% u svojoj disciplini


Broj autora i njihov redosled
BROJ AUTORA I NJIHOV REDOSLED Find a specific journal by title, title words, or ISSN

Jedan autor: doprinos – 1

Više (n) autora:

- doprinos svakog autora - 1/n

ili

- dva autora- doprinos prvog 0,7

“ drugog 0,3

- više od dva autora – doprinos prvog 0,6

“ drugog 0,3

“ trećeg 0,2

“ ostalih 0,1

- doprinos prvog autora je 100, a svakog

sledećeg upola manji od prethodnog


Broj citata
BROJ CITATA Find a specific journal by title, title words, or ISSN

Na citiranost utiču:

- kvalitet rada

- razumevanje rada

- jezik na kome je rad napisan

- lojalnost nekoj grupi istraživača

- vrsta rada

- korist u smislu “ja citiram tebe, a ti mene”

- “korist” u smislu “neću ga citirati jer mi je konkurent” itd.


Citiranost autora
Citiranost autora Find a specific journal by title, title words, or ISSN

 • Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd

  http://www.unilib.bg.ac.yu/usluge/citiranost/index.php - plaća se

 • www.scopus.com

  (iz adresnog prostora Medicinskog fakulteta)


Kako da opstanu mali časopisi???? Find a specific journal by title, title words, or ISSN


A nau nici
A naučnici...? Find a specific journal by title, title words, or ISSN


ad