V voj podnikov ch aplikac na platform java cvi en
Download
1 / 27

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ. Zbyněk Šlajchrt http://java.vse.cz/4it447/HomePage. Část 6. Program. Diskuse nad domácím úkolem Aplikace Fotoalbum Adaptace na JPA Práce se stavovým EJB On-line operace nad objektem fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ' - idona-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V voj podnikov ch aplikac na platform java cvi en

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ

Zbyněk Šlajchrt

http://java.vse.cz/4it447/HomePage

Část 6.


Program
Program

 • Diskuse nad domácím úkolem

 • Aplikace Fotoalbum

  • Adaptace na JPA

  • Práce se stavovým EJB

  • On-line operace nad objektem fotografie

 • Programovací vzor Gateway využívající stavový EJB


Prom na photo v jpa entitu
Proměna Photo v JPA entitu

 • Anotujte třídu Photo anotací @Entity

  • javax.persistence.Entity

 • Přidejte privátní atribut třídy id typu int

  • Unikátní klíč záznamu v databázi

  • Vytvořte getter a setter

  • Getter anotujte @Id a @GeneratedValue

   • @Id indikuje unikátní klíč

   • @GeneratedValue instruuje JPA ke generování hodnoty


Prom na photo v jpa entitu1
Proměna Photo v JPA entitu

 • Getter getImage anotujte @Lob

  • @Lob označuje sloupec s binárním či textovým obsahem

 • Entita Photo bude atributem stavového EJB, proto musí být serializovatelná

  • implements Serializable


Prava dao
Úprava DAO

 • Rozhraní AlbumDAO

  • Změňte návratový typ metody updatePhoto na Photo

 • Třída AlbumDAOBean

  • Nahraďte původní zdrojový kód za kód z poznámekSoubor persistence xml
Soubor persistence.xml

 • V adresáři ejb/src/main/resources/META-INF vytvořte soubor persistence.xml

  • Slouží ke konfiguraci JPA

  • Použijeme specifické vlastnosti implementace EclipseLink

   • nastavení úrovně logování

   • instrukce k automatickému vytváření db tabulek


Soubor orm xml
Soubor orm.xml

 • V adresáři ejb/src/main/resources/META-INF vytvořte soubor orm.xml

  • Konfigurace mapování mezi entitami a tabulkami

  • Lze v něm předdefinovat dotazy


Definice datov ho zdroje
Definice datového zdroje

 • Provádí se v administrátorské konzoli

  • Otevřete panel Resources/JDBC/JDBC Resources

  • Vytvořte nový prostředek

  • Do políčka JNDI Name zadejte název datového zdroje, jak je uvedeno v persistence.xml

  • <jta-data-source>jdbc/myDS</jta-data-source>

  • Položku Pool Name nastavte na DerbyPool

 • Poznámka pro ty, co neprogramují v NetBeans

  • Je třeba nainstalovat databázi (rozbalení ZIPu)

   • http://db.apache.org/derby/derby_downloads.html

   • spuštění: bin/startNetworkServer.batPhotogateway
PhotoGateway

 • Stavový EJB

 • Zprostředkovává klientovi objekt fotografie

 • Entitu (objekt) dostane klient "živou", tj. "managed"

 • Výhody:

  • úpravy se provádějí v paměti voláním metod na objektu fotografie

  • při ukládání není třeba provádět náročný "merge", jelikož entita je stále v JPA keši

  • tzv. lean design – neobsahuje nic nadbytečného, štíhlý
Photogateway pozn mky
PhotoGateway - poznámky

 • Stavový bean, jehož stav je odkaz na předaný objekt fotografie

 • Je použit rozšířený perzistentní kontext

  • Život objektů v kontextu je vymezen životem beanu

  • Nekončí s každým voláním metody

 • Kromě metody save jsou ostatní metody volány mimo transakci (jsou read-only)

  • @TransactionAttribute(value = TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED)

 • Volání metody save zahájí novou transakci. Při jejím ukončení dojde k uložení (commit) perzist. kontextu. • Photodetailpagebean
  PhotoDetailPageBean

  Patří do webového modulu


  Albumpagebean
  AlbumPageBean

  Patří do webového modulu


  Prava albumservlet
  Úprava AlbumServlet

  • AlbumServlet bude pracovat se stavovými beany, které není možné injektovat do atributu servletu

   • použijeme vyhledání (lookup) v ENC (JNDI)

   • kvůli tomu je zapotřebí konfigurace ENC, zde pomocí anotací

 • AlbumServlet bude coby kontroler pracovat s modelem v podobě AlbumPageBean

  • případně s odkazovaným PhotoPageBean

  • AlbumPageBean je kořen modelu a je uložen v session


 • Ivotn cyklus albumpagebean
  Životní cyklus AlbumPageBean

  • Metody v AlbumServlet pro práci s AlbumPageBean  Akce detail
  Akce 'detail'

  Větev v performAction


  Str nka detail jsp
  Stránka detail.jsp

  • Zobrazuje fotografii spolu s názvem a popisem

  • V spodní polovině stránky jsou k dispozici akce pro

   • změnu velikosti fotky

   • rotaci (neimplementováno)

   • uložení rozpracovaného stavu fotky a návrat

   • obnovení fotografie z databáze

   • zrušení úprav a návrat  Prava str nky upload jsp
  Úprava stránky upload.jsp

  • Náhrada stávající tagu jsp:useBean za

  • Nastavení hlavičky pro řízení keše prohlížeče

  • Úprava cyklu c:forEach


  Prava photoservlet
  Úprava PhotoServlet

  • V případě, že není zadán název fotky v URL, pokusí se nalézt kontextovou fotku

   • AlbumPageBean.getPhotoDetail().getPhoto()


  Akce v detail jsp
  Akce v detail.jsp

  • Pro každou akci přibude jeden 'if' v hlavním rozvětvení v metodě AlbumServlet.performAction

  • Každá akce je podchycena odpovídající 'do' metodou v servletu

  • Metoda doResize pracuje s objektem fotky

  • Metody doCancel, doSave, doRefesh pracují s gateway

  • Metody doCancel a doSave uzavírají model detailu fotky

   • getAlbumPageBean(request).setDetailBean(null)


  Dom c kol
  Domácí úkol

  • Přidejte do entity Photo atribut modified, který bude udržovat datum a čas poslední úpravy fotografie.

  • Dále na entitě Photo vytvořte posluchačskou metodu, která bude nastavovat atribut Photo na aktuální čas při úpravách fotografie.

  • Rozšiřte HTML tabulku se seznamem fotografií o sloupec, který bude zobrazovat datum poslední úpravy.

  • Do detailu fotografie přidejte pole, které bude také zobrazovat hodnostu tohoto atributu.


  ad