Testauksen tutkimustulokset
Download
1 / 11

Testauksen tutkimustulokset - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Testauksen tutkimustulokset. Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi. Sisältö. 1. Johdanto 2. Testausjulkaisut 3. Testauksen tutkimusalueita 4. Testauskokeilu. Johdanto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Testauksen tutkimustulokset' - idola-schmidt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Testauksen tutkimustulokset

Testauksen tutkimustulokset

Marko Jäntti

mjantti@cs.uku.fi


Sis lt
Sisältö

1. Johdanto

2. Testausjulkaisut

3. Testauksen tutkimusalueita

4. Testauskokeilu


Johdanto
Johdanto

 • PlugIT-projektin yhtenä tavoitteena oli kehittää yhteistyöyritysten toimintaperiaatteita ja yhteisiä pelisääntöjä ja ratkaisuja ohjelmistotuotantoon, laadunvarmistukseen ja testaukseen.

 • Projektin puitteissa valmistui useita pro gradu -tutkielmia, tieteellisiä artikkeleita ja raportteja.

 • Testaukseen liittyvät julkaisut löytyvät Teho-osaprojektin www-sivuilta: http://www.cs.uku.fi/research/Teho/julkaisut.html

 • Testauspäivän (Software Testing Day 25.11.2003) seminaarin esitysmateriaali on saatavissa www-osoitteesta: http://www.cs.uku.fi/research/Teho/testingday/

  • Testausprosessin hallinta

  • Testauksen automatisointi

  • Komponenttipohjainen testaus

  • Virheidenhallinta


Testausjulkaisut
Testausjulkaisut

 • Testaukseen liittyvät pro gradu -tutkielmat ja erikoistyöt:

  • Ohjelmiston testauksen automatisointi (Pohjolainen 2003)

  • Testitapausten suunnittelu UML-mallinnuksen avulla (Jäntti 2003)

  • Olio-ohjelmien testaus (Partanen 2003)

  • Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys (Virkanen 2002)

  • Software Testing Tools, erikoistyö (Pohjolainen 2002)


Testausjulkaisut1
Testausjulkaisut

 • Testausta käsittelevät artikkelit ja selvitykset

  • Avointen integrointiratkaisujen hyödyntäminen, toteuttaminen ja testaus (Mykkänen ym. 2004)

  • Selvitys regressiotestauksessa käytettävien testitapausten valinnasta (Holopainen 2004)

  • UML-based Testing - A Case Study (Jäntti, Toroi 2004)

  • Testing component-based systems - the integrator viewpoint (Toroi ym. 2004)

  • Avointen ohjelmistorajapintojen sertifiointimenettely (Toroi ym. 2004)

  • Komponenttisysteemien testaus (Toroi ym. 2004)

  • Testing business component systems (Toroi ym. 2003)

  • How to test software -raportti (Toroi ym. 2002)


Ohjelmistojen testaus ja virheenj ljitys
Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys

 • Ohjelmistojen testaus sisältää

  • Staattisen testauksen, jossa ohjelmakoodia ei suoriteta (tarkastukset, koodin läpikäynti, pariohjelmointi)

  • Dynaamisen testauksen, jossa ohjelmaa arvioidaan sen suorituksen aikana

 • Virheenjäljityksessä käytettävät menetelmät:

  • Mustalaatikko-menetelmät (Ekvivalenssiositus, raja-arvotestaus)

  • Lasilaatikko-menetelmät (Silmukkatestaus, lausekattavuus)

 • Virheenjäljityksen työkalut:

  • Staattiset virheenjäljitystyökalut: esim. kääntäjä, joka ilmoittaa ohjelmakoodin kääntämisvaiheessa havaituista virheistä

  • Dynaamiset virheenjäljitystyökalut: virheitä etsitään ohjelmaa tai sen osaa suorittamalla, esim. Borland C++ Builderin debugger


Komponenttipohjaisten j rjestelmien testaus
Komponenttipohjaisten järjestelmien testaus

 • Komponenttipohjaiset järjestelmät on toteutettu usein oliokielillä

 • Olio-ohjelmien testauksen ongelmakohdat:

  • Kapselointi aiheuttaa testaukseen havainnoimisongelman: Olion tilan muutosten tarkkailua varten joudutaan usein lisäämään testimetodeita

  • Periytymisen testaaminen: luokka perii yläluokalta piirteitä tai voi itse muokata perittyjä piirteitä ja lisätä uusia piirteitä. Kaikki perityt piirteet on testattava!!

  • Olioiden välinen viestinvälitys

 • Testausta varten joudutaan rakentamaan ajureita (drivers) ja tynkämoduleita (stubs)

 • Komponenttipohjaisessa sovelluskehityksessä rajapintojen testauksen merkitys korostuu


Komponenttipohjaisten j rjestelmien testaus1
Komponenttipohjaisten järjestelmien testaus

 • Testausmallin perustana voidaan käyttää määrittelyvaiheen dokumentteja ja UML-kaavioita:

  • Aktiviteettikaaviot

  • Käyttötapauskaaviot

  • Tilakaaviot

 • Komponentin/olion tilojen testauksessa voidaan käyttää UML-tilakaavioita ja tilasiirtymätauluja. Tilamuutos voi tapahtua 4 eri tavalla:

  • Olion tila voi muuttua uuteen hyväksyttyyn tilaan

  • Olion tila voi jäädä entiselleen

  • Olion tila voi muuttua määrittämättömään tilaan, mikä on virhe

  • Olion tila voi muuttua määritettyyn, mutta ei-hyväksyttyyn tilaan, mikä on myös virhe.


Kuva: Tili-luokan tilakaavio


Testauskokeilu syksy 2002
Testauskokeilu (syksy 2002)

 • Testauskokeilun tavoitteena oli kokeilla UML-testausmallia käytännössä.

 • Testauksen kohteena oli terveydenhuollon tietojärjestelmä X.

 • Testauskokeilun toteuttamisvaiheet

  • Tutustuminen sovelluksen käyttöohjeeseen

  • UML-mallien luominen (käyttötapaus-, aktiviteetti- ja tilakaaviot)

  • Testitapausten (mustalaatikko) luominen

  • Testitapausten parametrien luominen ekvivalenssiluokkien avulla

  • Testitapausten suorittaminen

 • Testauksen tuloksena ohjelmistosta löydettiin pari vakavaa ajonaikaista virhettä ja useita pienempiä korjauskohteita - > Ohjelmistotoimittaja korjasi virheet seuraavassa versiossa.

 • Yhteenveto: Ohjelmistotoimittajan tulee testata ohjelmistot huolellisesti, jotta asiakkaan tai loppukäyttäjän testaustyö olisi helpompaa.


Kiitos
Kiitos!!

Lisätietoja: mjantti@cs.uku.fi


ad