Odontogenn n dory
Download
1 / 26

Odontogenní nádory - PowerPoint PPT Presentation


 • 312 Views
 • Uploaded on

Odontogenní nádory. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Příčiny zduření čelistí. Odontogenní cysty Odontogenní nádory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Primární (neodontogenní) nádory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis. Odontogenní nádory.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Odontogenní nádory' - iden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Odontogenn n dory

Odontogenní nádory

MUDr. Jan Laco, Ph.D.


P iny zdu en elist
Příčiny zduření čelistí

 • Odontogenní cysty

 • Odontogenní nádory

 • Obrovskobuněčné léze

 • Fibro-oseální léze

 • Primární (neodontogenní) nádory kostí

 • Metastázy

 • Chronická osteomyelitis


Odontogenn n dory1
Odontogenní nádory

 • vznik z epiteliálních, ektomezenchymálních, mezenchymálních elementů aparátu tvořícího zuby

 • centrální (intraoseální)

  • čelisti

 • periferní (extraoseální)

  • měkké tkáně - gingiva + alveolární sliznice

 • etiologie neznámá, z některých odontogenních cyst

 • RTG

  • uni-, multi-lokulární projasnění ~ cysty x zastínění

 • !!! biopsie !!!


Odontogenn n dory2

1. Epiteliální

ameloblastom

skvamózní odontogenní tumor

kalcifikující epiteliální odontogenní tumor

adenomatoidní odontogenní tumor

keratocystický odontogenní tumor

2. Epiteliální+mezenchymální

ameloblastický fibrom

ameloblastický fibrodentinom

odontom

odontoameloblastom

kalcifikující cystický odontogenní tumor

dentinogenní ghost cell tumor

Odontogenní nádory


Odontogenn n dory3

3. Mezenchymální

odontogenní fibrom

odontogenní myxom

cementoblastom

4. Maligní

metastazující ameloblastom

ameloblastický karcinom

primární intraoseální skvamózní karcinom

světlobuněčný odontogenní karcinom

ghost cell odontogenní karcinom

ameloblastický fibrosarkom

ameloblastický fibrodentino-, fibro-odontosarkom

Odontogenní nádory


Ameloblastom
Ameloblastom

 • benigní x lokálně agresivní

 • 1. solidní / multicystický A (S/MA)

  • 2. nejčastější odontogenní tumor

  • M ~ Ž, 30-50 let; RTG: multilokulární cystické projasnění

  • úhel mandibuly (70%) +  zadní maxila ( sinus, lebka)

  • šíření trabekulární kostí čelisti, kortex intaktní

  • Mi: folikulární / plexiformní + fibrózní stroma

  • ostrůvky odontogenního epitelu (enamel organ-like)

  • bazaloidní, granulární, akantomatózní varianty, keratoA

  • anastomozující pruhy

  • recidiva (i po 10 letech) – dlouhodobý follow-up !!!

  • léčba: resekce čelisti s negativními okraji (2 cm)


Ameloblastom1
Ameloblastom

 • 2. extra-oseální (periferní) A

  • ~ S/MA x měkké tkáně nad mandibulou, léčba: excize

  • starší pacienti, M : Ž …1 : 2

 • 3. desmoplastický A

  • maxila ~ mandibula (přední)

 • 4. unicystický A

  • 2 vrcholy – 16Y (+ neprořezaný zub) + 35Y (NE nepr. zub)

  • 5-15% všech As, luminální x murální subvarianty

  • ne tak agresivní jako S/MA

  • dif. dg. benigní cysty !!!  biopsie (! zánětlivé změny)

  • léčba: luminální – excize x murální – jako S/MA


Ameloblastick karcinom
Ameloblastický karcinom

 • 1. primární

  • vzácný, Čína

  • úhel mandibuly

  • Mi: maligně vyhlížející A

  • metastázy v plicích

 • 2. sekundární (intra-, extra-oseální)

  • A (dlouhotrvající)  AC

  • Mi: A + AC

 • Metastazující ameloblastom

  • retrospektivní dg. podle biologického chování nikoli podle mikroskopie !!

  • metastázy v plicích


Skvam zn odontogenn tumor
Skvamózní odontogenní tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • velmi vzácný

 • M > Ž, ~ 40 let

 • mandibula (dl. hnízda v periodontálních ligamentech ?)

 • Mi: hnízda dobře diferencovaného dlaždicobuněčného epitelu + fibrózní stroma

 • dif. dg.: dlaždicobuněčný karcinom

  hnízda dlaždicobuněčného epitelu ve stěně cysty - RTG


Kalcifikuj c epiteli ln odontogenn tumor
Kalcifikující epiteliální odontogenní tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • „Pindborgův tumor“ (1955)

 • M ~ Ž, ~ 40 let; RTG: projasnění + zastínění

 • mandibula (premolární / molární krajina)

 • Mi: „plachty“ pleomorfních epiteliálních buněk x bez mitóz

  amyloid-like materiál  koncentrické kalcifikace

 • recidiva (20%)

 • léčba: jako SMA

 • dif. dg.: nízce diferencovaný karcinom


Adenomatoidn odontogenn tumor
Adenomatoidní odontogenní tumor

 • benigní, hamartom ???

 • M : Ž …1 : 2; vrchol ~ 15-30 let

 • přední část maxily !!!; RTG: ~ odontogenní cysta

 • někdy kolem korunky neprořezaného zubu

  • dif. dg.: folikulární (dentigerózní) cysta

 • Mi: solidní noduly z epiteliálních buněk

  hnízda, tubulární struktury + eozinofilní materiál

  kalcifikace

 • léčba: enukleace


Keratocystick odontogenn tumor
Keratocystický odontogenní tumor

 • = odontogenní keratocysta, primordiální cysta

 • WHO 2005  pravý tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý

 • úhel mandibuly (50%); RTG: multilokulární cysta

 • Mi: cysta – nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) s tenkou zvlněnou vrstvičkou parakeratózy ± drobné „dceřinné“ cystičky ve stěně

 • recidiva (60%) do 5 let !!!

 • léčba: kompletní enukleace ???


Keratocystick odontogenn tumor1
Keratocystický odontogenní tumor

 • Gorlin-Goltzův syndrom

  • AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000

  • mnohočetné KOT + „nevoidni“ bazocelulární karcinomy + abnormality skeletu + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka

 • Ortokeratotická cysta

  • vzácná

  • RTG: monolokulární cysta

  • Mi: ortokeratotická vrstva

  • recidiva 4%


Ameloblastick fibrom fibrodentinom fibroodontom
Ameloblastický fibrom / fibrodentinom / fibroodontom

 • benigní

 • vzácné, ~ 15 let

 • zadní mandibula; RTG: uni- / multilokulární cysta

 • Mi: ~ A + stroma ~ pulpa / dentin / enamel

 • léčba: enukleace

 • dif. dg.: ameloblastom – různá léčba !!!


Odontogenn sarkomy
Odontogenní sarkomy

 • 1. ameloblastický fibrosarkom

  • maligní protějšek ameloblastického fibromu

 • 2. ameloblastický fibrodentino-, fibroodonto-sarkom

  • AFS + dentin / dentin + enamel

  • 1.+ 2. není prognostický rozdíl


Odontom
Odontom

 • pravý tumor (WHO), hamartom ???

 • nejčastější odontogenní tumor

 • děti, adolescenti

 • léčba: enukleace

 • 1. komplexní

  • zadní část mandibuly, opouzdřený

  • Mi: nepravidelně enamel + dentin + cement

 • 2. složený

  • přední část maxily, opouzdřený

  • mnohočetné tooth-like struktury (odontoidy)


Kalcifikuj c cystick odontogenn tumor
Kalcifikující cystický odontogenní tumor

 • = Gorlinova cysta

 • WHO 2005  pravý tumor

 • M ~ Ž, ~ 5 – 92 let

 • přední mandibula ~ přední maxila, gingiva

 • Mi: cysta vystlaná ameloblastickým epitelem

  „ghost cells“  kalcifikace

  dentin v epitelu či ve stěně

 • recidiva

 • někdy asociace s ameloblastomem

 • léčba: enukleace


Dentinogenn ghost cell tumor
Dentinogenní ghost cell tumor

 • solidní varianta CCOT

 • krajina molárů

 • lokálně agresivní


Ghost cell odontogenn karcinom
Ghost cell odontogenní karcinom

 • maligní protějšek CCOT / DGCT


Odontogenn fibrom
Odontogenní fibrom

 • benigní, vzácný, kontroverzní entita

 • Ž : M … 3 : 1, ~ 40 let

 • mandibula : maxila … 6,5 : 1

 • Mi: epithelium-rich x epithelium-poor

  odontogenní epitel + fibrózní stroma

 • dif. dg.: dentální folikl - RTG


Odontogenn myxom myxofibrom
Odontogenní myxom / myxofibrom

 • benigní

 • 3. nejčastější odontogenní tumor

 • Ž > M, ~ 30 let

 • molární krajina mandibuly

 • maxila (obliterace maxilárního sinusu)

 • šíření trabekulární kostí

 • Mi: myxoidní stroma + vřetenité, hvězdicovité bb.

 • recidiva (25%) !!!

 • léčba: široká exstirpace

 • dif. dg.: tkáň pulpy


Cementoblastom
Cementoblastom

 • benigní

 • M ~ Ž, ~ 20 let

 • M1 mandibuly

 • RTG: zastínění + vždy spojení s kořenem zubu !!!

 • Mi: acelulární cementum-like materiál s bb.

  bez atypií na povrchu

  fibrovaskulární tkáň

 • dif. dg.: osteoblastom, osteosarkom

 • recidiva !!!

 • léčba: enukleace + extrakce zubu


Prim rn intraose ln dla dicobun n karcinom
Primární intraoseální dlaždicobuněčný karcinom

 • NE iniciální spojení se sliznicí DÚ

 • solidní

 • z KOT

 • z jiných odontogenních cyst

 • metastázy - LU a plíce


Sv tlobun n odontogenn karcinom
Světlobuněčný odontogenní karcinom

 • WHO (1992) – benigní x WHO (2005) - maligní

 • Ž > M, ~ 60 let

 • mandibula

 • Mi: bb. se světlou cytoplazmou + fibrózní stroma

 • agresivní, recidiva

 • metastázy – LU, plíce, kosti, …


Melanotick neuroektoderm ln tumor d tsk ho v ku
Melanotický neuroektodermální tumor dětského věku

 • = melanotický progonom, retinal anlage tumor, …

 • velmi vzácný (350 případů), neurální lišta ???

 • děti (80% < 6. měsíc, 95% < 1. roku)

 • Ž : M …2 : 1

 • maxila (70%), mandibula (10%), lebka (10%)

 • rychle rostoucí pigmentovaná masa, 3-4 cm

 • mikroskopie

  • malé neuroblasty (granula), synaptofyzin +

  • větší bb. s melaninem (melanozómy), CK, HMB45 +

 • lokální recidiva + metastázy (7%): LU, játra, kosti


Take home message
Take home message

 • odontogenní nádory – vzácné x existují

 • NEJEN ameloblastom

 • často benigní x lokálně agresivní

 • nespoléhat pouze na RTG

 • sekundární zánět může zastřít charakteristické mikroskopické znaky některých lézí

 • recidiva (až po desetiletích !) - dispenzarizace

  !!! každá léze, včetně cyst, musí být mikroskopicky vyšetřena !!!