Oborov didaktika
Download
1 / 12

Oborová didaktika - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Oborová didaktika. Dějepis. Tým. Členové KDDD + doktorandi 13 osob. Témata. Předmět didaktiky dějepisu: historické vědomí jako součást konkrétní historické kultury Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ Kulturní dědictví ve výuce Význam učitelstva v moderní společnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Oborová didaktika ' - idalee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tým

Členové KDDD + doktorandi

13 osob


T mata
Témata

 • Předmět didaktiky dějepisu: historické vědomí jako součást konkrétní historické kultury

 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ

 • Kulturní dědictví ve výuce

 • Význam učitelstva v moderní společnosti


Sou asn stav pozn n
Současný stav poznání

 • Didaktika dějepisu jako sociální komunikace (ústředním tématem interpretace)

 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ

 • Kulturní dědictví ve výuce

 • Centrum pro studium kulturně historického dědictví

 • Obsah, teoretické zázemí, metodologie, dopad na žáky

 • Význam učitelstva v moderní společnosti –dějiny výuky

 • Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti


Dlouhodob c le
Dlouhodobé cíle

 • Podílet se na rekonstituci oborové didaktiky dějepisu

 • Výzkum kurikula

 • Výzkum médií

 • Metodika

 • P 15 Inovace v oblasti didaktiky a metodiky.


N stroje
Nástroje

1. Organizace specializačních či výběrových seminářů pro studenty profilujících jejich odborné zaměření.

Vypisování relevantní témat pro kvalifikační práce.

2. Systémová spolupráce s relevantními českými institucemi

Ad a) paměťovými institucemi, které se zabývají dějinami 20. století, se zvláštním zřetelem na Všeodborový archiv (ČMKOS), který patří pro moderní dějiny k nejdůležitějším a na Židovské muzeum.

Ad b) s paměťovými institucemi, především s Národním památkovým ústavem (NAKI)

3. Spolupráce se zahraničními institucemi.


4. Organizace konferencí a sympozií:

J. J. Ryba a učitelé jeho doby (2015)

Štorchův memoriál I-IV. (2013-2016)

kulatých stolů:

Učebnice moderních dějin (jaro 2013)

Využití filmu, internetu a dalších nových médií ve výuce dějepisu (jaro 2014)

Jak učit dějepis ve 21.století? (jaro 2015)

Kulturní dědictví ve výuce (2014)

5. Účast na domácích a zahraničních konferencích


V stupy
Výstupy

 • Monografie:

 • Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit (2013)

 • Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj ve školní praxi (2014)

 • Kulturní dědictví ve výuce ZŠ a SŠ (2015)

 • Ediční řada Prameny k dějinám školství a vzdělanosti

 • Paměti Václava Krofty(2014)

 • řada bude dále upřesněna

 • Časopis Marginaliahistorica bude nově obsahovat tři specializované rubriky: Problémy výuky dějin 20. století,Kulturní dědictví ve výuce a Učitelé a moderní společnost

 • 2015 konference NAKI- Edukace na památkových objektech –bude publikováno v MarginaliaHistorica


V stupy1
Výstupy

1 soubor výukových materiálů pro 20. století

 • 1 antologie textů pro výuku

 • 1 e-learning

 • Odborné statě v recenzovaných časopisech a sbornících.


Program pro rok 2013
Program pro rok 2013

Podána žádost o IP Erasmus: Heritage Management, InterpretationandEducation.

Žádost o akreditaci kurzu Když se řekne klášter (spolu s Národním Památkovým ústavem, územní pracoviště Telč)

Štorchův memoriál- 11. a 12. 4. 2013 (ve spolupráci s MU Brno a Památníkem národního písemnictví)


2013

Publikační výstupy:

Zvláštní číslo Sborníku prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity řada společenských věd (Štorchův memoriál)

Monografie

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit

Paměti Václava Krofty(1875-1972), učitele, ředitele učitelského ústavu a spisovatele- příprava

Vademecum výuky dějin 20. století – studijní a informační materiál pro učitele dějepisu a společenských věd- 2013 koncept.


Mo nosti integrace
Možnosti integrace

 • Didaktika výuky dějin 20.století na ZŠ, SŠ a VŠ

 • Občanská výchova

 • Kulturní dědictví ve výuce

 • Občanská výchova, výtvarná výchova, speciální pedagogika

 • Význam učitelstva v moderní společnosti

 • Pedagogika


ad