Vod do marketingu alebo o je marketing
Download
1 / 27

Úvod do marketingu alebo Čo je marketing? - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?. O čom budeme hovoriť ?. Čo je marketing? Základný marketingový model Aký je dnešný trh a spotrebiteľ? Súčasné trendy v marketingu Marketingové prostredie Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií Marketingový informačný systém. MARKET – ING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?' - ida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vod do marketingu alebo o je marketing
Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?


O om budeme hovori
O čom budeme hovoriť ?

 • Čo je marketing?

 • Základný marketingový model

 • Aký je dnešný trh a spotrebiteľ?

 • Súčasné trendy v marketingu

 • Marketingové prostredie

 • Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií

 • Marketingový informačný systém


MARKET – ING

trh + činnosť

Marketing = činnosť na trhu

Základná otázka marketingu:

Ako uspokojíme cieľové trhy lepšie a rýchlejšie ako naši konkurenti?


Trh z h adiska marketingu
Trh z hľadiska marketingu

Potenciálni kupujúci

(výrobkov alebo služieb)

alebo

potenciálni prijímatelia ideí

(neziskový marketing, politický marketing, marketing kultúry, športu...)


Cie ov trh
Cieľový trh

 • Časť celkového trhu, na ktorú

  firma orientuje svoje

  marketingové úsilie.

 • Skupina spotrebiteľov, ktorých

  chce firma osloviť svojou ponukou.


Podstata marketingovej koncepcie

TRH

POTREBY

TRANSAKCIA

ŽELANIA

VÝMENA

DOPYT

PRODUKT

Podstata marketingovej koncepcie


Marketing je ch pan ako
Marketing je chápaný ako...

 • určitá činnosť.

 • metóda riadenia.

 • proces riadenia.

 • filozofia podnikania.

 • životná orientácia.


Dynamika marketingu v zrkadle hist rie

Firma Trh

Výrobná koncepcia

Dynamika marketingu v zrkadle histórie


Dynamika marketingu v zrkadle hist rie1

Firma Trh

Reklama

Koncepcia predaja

Dynamika marketingu v zrkadle histórie


Dynamika marketingu v zrkadle hist rie2

Výskum trhu

Marketingová koncepcia – základ súčasného marketingu

Dynamika marketingu v zrkadle histórie

Firma TrhZ kladn marketingov model

Firma Trh

Výskum trhu

Marketingový mix

Pôsobenie na trh

Získavanie informácií o trhu

Základný marketingový modelAk je dne n trh
Aký je dnešný trh?

 • Heterogénny

 • Štrbinový

 • Extrémne dynamický

 • Vysoko konkurenčný

 • Trh individualizovaných požiadaviek spotrebiteľov

 • Stále viac globalizovaný


Ak je dne n spotrebite
Aký je dnešný spotrebiteľ?

 • Vyberavý, kritický a náročný

 • Nevypočítateľný – rôzne vzorce správania (tzv. smart shopper)

 • Vyznačuje sa rastúcimi požiadavkami na životné prostredie, zachovanie zdravia a pohodu

 • Má nedostatok času – preferuje tovary a služby zabezpečujúce pohodlie

 • Vyznačuje sa rastúcim dopytom po službách všetkého druhu

 • Podlieha trendu rastúcej emocionality v marketingu, prejavuje dopyt po humore, radosti, zážitkoch, vyznáva filozofiu carpe diem

 • Je náročný na dizajn a kreativitu produktov i obchodných priestorov


S asn trendy v marketingu
Súčasné trendy v marketingu

 • Byť bližšie k zákazníkovi, tzv. Convenience marketing

 • Cenové stratégie (smart shoppers)

 • Zážitkový marketing (emocionalita, kým sa môže spotrebiteľ vďaka produktu stať, eventy)

 • Budovanie dlhodobých vzťahov o zákazníkmi (Customer Relationship Management)

 • Budovanie značky a corporate identity (rozpoznateľnosť medzi konkurentmi)

 • Individualizácia produktu podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka (one-to-one marketing)

 • Product placement


Marketingov prostredie

Marketingové

prostredie


Marketingov makroprostredie
Marketingové makroprostredie

6 základných zložiek – vplyvov:

 • Demografické

 • Ekonomické

 • Prírodné

 • Technologické

 • Politické

 • Kultúrne


Marketingov mikroprostredie

Interné

firma a jej organizačná štruktúra

zdroje (personálne, finančné, fyzické)

Externé

zákazníci

dodávatelia

marketingoví sprostredkovatelia

konkurenti

verejnosť

Marketingové mikroprostredie


Extern marketingov mikroprostredie z kazn ci cie ov trhy
Externé marketingové mikroprostredieZÁKAZNÍCI – CIEĽOVÉ TRHY

 • spotrebiteľský trh

 • trh výrobnej sféry

 • trh obchodných medzičlánkov (sprostredkovateľský trh)

 • vládny trh

 • medzinárodné trhy


N kupn spr vanie spotrebite ov

Nákupné

správanie spotrebiteľov


Vymedzenie z kladn ch pojmov
Vymedzenie základných pojmov

 • Spotrebiteľský trh – všetci jednotlivci a domácnosti, ktoré nakupujú produkty na osobnú spotrebu.

 • Spotrebiteľské správanie – správanie, ktoré spotrebitelia prejavujú pri hľadaní, nákupe, používaní, hodnotení a disponovaní výrobkami a službami, od ktorých očakávajú, že uspokoja ich potreby.

  Poznanie spotrebiteľského správania = predpoklad tvorby účinnej marketingovej stratégie


Proces rozhodovania o n kupe
Proces rozhodovania o nákupe

Súhrn krokov, ktorými prechádza spotrebiteľ od uvedomenia si potreby cez rozhodnutie o nákupe až po jeho realizáciu.

5 krokov:

 • poznanie problému – uvedomenie si potreby,

 • zhromažďovanie informácií,

 • hodnotenie alternatív – výber produktu,

 • rozhodnutie o nákupe,

 • správanie po nákupe – zhodnotenie nákupu.


N kupn spr vanie organiz ci

Nákupné

správanie organizácií


N kupn spr vanie organiz ci1
Nákupné správanie organizácií

Trh organizácií– všetky podniky a organizácie, ktoré kupujú výrobky a služby na použitie pri výrobe iných produktov, na ďalší predaj, prenájom alebo na zásobovanie iných.

3 kategórie trhov organizácií:

 • trh výrobných faktorov

 • trh sprostredkovateľov

 • vládny trh


Pecifik trhu organiz ci
Špecifiká trhu organizácií

Dopyt organizácií je odvodený od dopytu

finálnych spotrebiteľov po spotrebných

statkoch, vyznačuje sa nižšou cenovou

elasticitou.

 • menší počet kupujúcich

 • väčší objem nákupu

 • väčšinou väčšia geografická koncentrácia


Etapy n kupn ho procesu
Etapy nákupného procesu

 • Anticipácia alebo poznanie problému

 • Určenie charakteristík a kvality potrebnej položky

 • Špecifikácia potrebnej položky

 • Hľadanie a hodnotenie potenciálnych zdrojov

 • Posúdenie zdrojov

 • Výber dodávateľov

 • Objednávka

 • Hodnotenie výkonu – spätná väzba


ad