Promieniowanie wokół nas
Download
1 / 80

Promieniowanie wokół nas - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Promieniowanie wokół nas. Sylwester Kalinowski [email protected] Marzec 2011. Jak zbudowany jest atom?. - elektrony. - neutrony. - protony. jądro. Rozszczepienie uranu. Uran zachowuje się dosyć ciekawie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Promieniowanie wokół nas' - ianthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Promieniowanie wokół nas

Sylwester Kalinowski

[email protected]

Marzec 2011


Jak zbudowany jest atom?

- elektrony

- neutrony

- protony

jądro


Rozszczepienie uranu

Uran zachowuje się dosyć ciekawie:

Jego jądro ulega rozszczepieniu pod wpływem bombardujących je neutronów, które nie mając ładunku, bez problemów wnikają do jądra (nie są odpychane przez dodatnie protony).


Rozszczepienie uranu

Uran zachowuje się dosyć ciekawie:

Jego jądro ulega rozszczepieniu pod wpływem bombardujących je neutronów, które nie mając ładunku, bez problemów wnikają do jądra (nie są odpychane przez dodatnie protony).

Neutronów w naszym i jądra uranu otoczeniu jest wiele… i zawsze znajdą się takie, które trafią w jądro uranu.


n

235U

92

Ten pierwszy neutron

Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)


93Kr

n

36

235U

92

140Ba

56

Ciepło Q

(energia produktów rozszczepienia)

Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)

Produkty rozpadu w większości są promieniotwórcze, Spadną po wybuchu i skażą ziemię


93Kr

n

36

235U

92

140Ba

56

Ciepło Q

(energia produktów rozszczepienia)

Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)

Te pojawiające się trzy neutrony są bardzo ważne.

One spowodują kolejne trzy rozszczepienia jąder uranu, a te następne każdy trzy itd …


93Kr

n

36

235U

92

140Ba

56

Ciepło Q

(energia produktów rozszczepienia)

Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)

W odpowiednio dużej bryłce uranu, w czasie kilku mikrosekund (kilka milionowych sekundy), powstaje lawina rozszczepień.


93Kr

n

36

235U

92

140Ba

56

Ciepło Q

(energia produktów rozszczepienia)

Rozszczepienie uranu (jedna z dróg)

Rrozwija się łańcuch rozszczepień dający ogromne ilości energii.

Rozbicie 1kg = spalenie 2500 ton węgla.


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.

Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm).


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.

Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm).

Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy.


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.

Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm).

Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy.

Uran w bombie przechowuje się w oddzielonych od siebie częściach (każda o masie dużo mniejszej od krytycznej). Po ich połączeniu samoistnie następuje reakcja łańcuchowa niekontrolowana i wybuch atomowy.


Rozszczepienie uranu

Reakcją łańcuchowa może zachodzić tylko w odpowiednio dużej bryłce uranu 235, ponieważ z małej, neutrony łatwo uciekają na zewnątrz zanim wywołają reakcję.

Taka najmniejsza masa, w której rozwinie się reakcja łańcuchowa, nosi nazwę masy krytycznej Mk.

Dla czystego uranu Mk = 1kg (jest to kulka o średnicy ok. 10 cm).

Jeśli masa uranu jest większa od krytycznej, to „zapalnika” nie potrzeba. Mamy już bombę atomową, która wybuchła – zaszła reakcja niekontrolowana. Już nie żyjemy.

Uran w bombie przechowuje się w oddzielonych od siebie częściach (każda o masie dużo mniejszej od krytycznej). Po ich połączeniu samoistnie następuje reakcja łańcuchowa niekontrolowana i wybuch atomowy.

Uranu 235 w wydobywanych rudach jest za mało, aby zaszła reakcja łańcuchowa. Niewiele krajów umie uran „wzbogacać”, tak by zaszła ta reakcja. Dlatego ważnym jest, aby w ręce terrorystów nie dostał się uran wzbogacony, bo już mieliby oni bombę atomową.

Wydobycie uranu w Polsce: http://goldcentrum.iq.pl/kaczawskie/www/articles.php?id=88


Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:

1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.


Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:

1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.

2)Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma)i n (neutronów).

Czas rażącego działania 10-15 s. Powoduje chorobę

popromienną (białaczkę).


Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:

1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.

2)Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma)i n (neutronów).

Czas rażącego działania 10-15 s. Powoduje chorobę

popromienną (białaczkę).

3)Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około

100 milionów stopni.

W tej temperaturze wszystko wyparowuje.


Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:

1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.

2)Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów).

Czas rażącego działania 10-15 s. Powoduje chorobę

popromienną (białaczkę).

3)Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około

100 milionów stopni.

W tej temperaturze wszystko wyparowuje.

4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze

z obłoku wybuchu jądrowego (z „grzyba”). Są to produkty rozpadu np. uranu: krypton i bar – patrz rys.

na początku prezentacji).


Czynniki rażenia broni jądrowej, czyli co się pojawia po wybuchu bomby atomowej:

1.Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

dźwięk. Po jej przejściu, wszystko co wystawało ponad ziemię, zostaje zburzone.

2)Promieniowanie jonizujące -to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów).

Czas rażącego działania 10-15 s. Powoduje chorobę

popromienną (białaczkę).

3)Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około

100 milionów stopni.

W tej temperaturze wszystko wyparowuje.

4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze

z obłoku wybuchu jądrowego (z „grzyba”). Są to produkty rozpadu np. uranu: krypton i bar – patrz rys.

na początku prezentacji).

5)Impuls elektromagnetyczny - gwałtowna fala elektromagnetyczna. Wywołuje ona

wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach

elektrycznych uszkadzając je.


Ilość promieniowania pochłoniętego przez organizmy żywe

wyraża się w

sivertach.

5 siwert (5 Sv) to dawka śmiertelna dla człowieka


 • Jakie dawki promieniowania otrzymujemy?

 • zdjęcie rentgenowskie płuc: około 0,82 mSv (m – mili, czyli 1/1000 Sv)

 • paczka papierosów dziennie 0,47 mSv/rocznie (dawka na płuca)

 • tomografia komputerowa głowy: 2,6 mSv

 • mammografia: 0,4 mSv

 • Polak rocznie ze źródeł naturalnych2,4 mSv

 • (promieniowanie kosmiczne,

 • pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu)

 • jest to tzw. promieniowanie tła, w którym żyjemy


Hiroszima
Hiroszima

 • W chwili ataku w mieście było:

  • 275 tysięcy mieszkańców,

  • 40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym.


Hiroszima1
Hiroszima

 • W chwili ataku w mieście było:

  • 275 tysięcy mieszkańców,

  • 40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym.

 • Bomba wybuchła:

 • - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej

 • kapitulacji,

  • na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń

  • spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie cieplne,

 • - z siłą około 15 kiloton trotylu,

 • - zawierała uran,

 • - nazywała się Little Boy .


 • Hiroszima2
  Hiroszima

  • W chwili ataku w mieście było:

   • 275 tysięcy mieszkańców,

   • 40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym.

 • Bomba wybuchła:

 • - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej

 • kapitulacji,

  • na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń

  • spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie świetlne,

 • - z siłą około 15 kiloton trotylu,

 • - zawierała uran,

 • - nazywała się Little Boy .

 • Natychmiast zginęło 78 100 aciężko rannymi zostało 37 424 mieszkańców.

 • Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej.


 • Hiroszima3
  Hiroszima

  • W chwili ataku w mieście było:

   • 275 tysięcy mieszkańców,

   • 40 tysięcy żołnierzy w garnizonie wojskowym.

 • Bomba wybuchła:

 • - 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8:16:02, po odrzuceniu przez cesarza Japonii amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej

 • kapitulacji,

  • na wysokości 580 metrów w celu zwiększenia zniszczeń

  • spowodowanych przez falę uderzeniową i promieniowanie świetlne,

 • - z siłą około 15 kiloton trotylu,

 • - zawierała uran,

 • - nazywała się Little Boy .

 • Natychmiast zginęło 78 100 aciężko rannymi zostało 37 424 mieszkańców.

 • Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej.

 • Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman.


 • Nagasaki
  Nagasaki

  • Bomba wybuchła:

  • - 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji,

   • na wysokości ok. 600 metrów,

 • - z siłą około 20 kiloton trotylu,

 • - zawierała pluton,

 • - nazywała się Fat Man,

 • - około 40% budynków zostało zniszczonych.


 • Nagasaki1
  Nagasaki

  • Bomba wybuchła:

  • - 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji,

   • na wysokości ok. 600 metrów,

 • - z siłą około 20 kiloton trotylu,

 • - zawierała pluton,

 • - nazywała się Fat Man,

 • - około 40% budynków zostało zniszczonych.

 • Natychmiast zginęło ok. 40.000 mieszkańców. Co najmniej 40 000 zmarło w kolejnych miesiącach.


 • Nagasaki2
  Nagasaki

  • Bomba wybuchła:

  • - 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji,

   • na wysokości ok. 600 metrów,

 • - z siłą około 20 kiloton trotylu,

 • - zawierała pluton,

 • - nazywała się Fat Man,

 • - około 40% budynków zostało zniszczonych.

 • Natychmiast zginęło ok. 40.000 mieszkańców. Co najmniej 40 000 zmarło w kolejnych miesiącach.

 • Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej.


 • Nagasaki3
  Nagasaki

  • Bomba wybuchła:

  • - 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji,

   • na wysokości ok. 600 metrów,

 • - z siłą około 20 kiloton trotylu,

 • - zawierała pluton,

 • - nazywała się Fat Man,

 • - około 40% budynków zostało zniszczonych.

 • Natychmiast zginęło ok. 40.000 mieszkańców. Co najmniej 40 000 zmarło w kolejnych miesiącach.

 • Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej.

 • Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman.


 • Nagasaki4
  Nagasaki

  • Bomba wybuchła:

  • - 9 sierpnia 1945 roku, po drugim odrzuceniu przez cesarza Japonii Hirohito amerykańskiego ultimatum o bezwarunkowej kapitulacji,

   • na wysokości ok. 600 metrów,

 • - z siłą około 20 kiloton trotylu,

 • - zawierała pluton,

 • - nazywała się Fat Man,

 • - około 40% budynków zostało zniszczonych.

 • Natychmiast zginęło ok. 40.000 mieszkańców. Co najmniej 40 000 zmarło w kolejnych miesiącach.

 • Był to drugi i ostatni w historii atak wojenny z użyciem broni nuklearnej.

 • Decyzję o zrzuceniu bomby atomowej podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman.

 • 10 sierpnia cesarz Hirohito zaakceptował ultimatum Amerykanów.


 • Reaktory

  W większości reaktorów paliwem jądrowym jest uran.


  Reaktory

  W większości reaktorów paliwem jądrowym jest uran.

  W żadnym reaktorze nie ma masy krytycznej uranu, nie może więc nastąpić wybuch w postaci reakcji niekontrolowanej prowadzącej do wcześniej przedstawionych skutków.

  Reaktor nigdy nie stanie się bombą atomową.


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para

  Pręty paliwowe (na rys. zaznaczone jako uran) to rurki ze stopu cyrkonu, w których znajdują się pastylkipaliwa - tlenku uranu.


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para

  Kadm ma takie właściwości, że zatrzymuje w sobie neutrony, które w niego trafią. Pręty kadmowe to pręty sterujące lub inaczej pręty bezpieczeństwa.


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para

  Gdy pręty kadmowe są całkowicie wsunięte do wnętrza rdzenia reaktora, to wychwytują większość pojawiających się neutronów i nie pozwalają na dalsze rozszczepienia jąder uranu – moc reaktora jest minimalna. Gdy jest potrzebna większa ilość prądu (potrzeba większej mocy reaktora) wtedy automaty wyciągają pręty kadmowe, więcej neutronów powoduje rozszczepienia i moc reaktora rośnie.


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para

  Woda w zamkniętym obiegu odbiera ciepło, zamienia się w parę i pod dużym ciśnieniem uderza w łopatki turbiny produkującej prąd (takie większe dynamo rowerowe).

  Woda ta i para są radioaktywne (przechodziły przez rdzeń reaktora i zostały napromieniowane).


  Reaktor

  kadm

  uran

  Woda

  para

  Gdy ciśnienie pary zbytnio wzrośnie, wtedy zawory bezpieczeństwa odprowadzają jej nadmiar do jeziorka obok elektrowni. Tam ona się skrapla. W jeziorku często są hodowane ryby aby pokazać, że skażenie pary z reaktora nie jest groźne dla organizmów żywych.


  Katastrofa w czarnobylu
  Katastrofa w Czarnobylu

  26 kwietnia 1986 roku.


  W pobliżu Czarnobyla znajduje się Elektrownia Jądrowa posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy.

  Zostały zaprojektowane tak, aby oprócz energii elektrycznej można było z nich otrzymywać pluton do produkcji broni jądrowej.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.

  Paliwo (uran) zaczęło się topić.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.

  Paliwo (uran) zaczęło się topić.

  W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C.


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.

  Paliwo (uran) zaczęło się topić.

  W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C.

  Pod wpływem tej temperatury zniszczeniu uległa osłona rdzenia, potem dach, który się zawalił i do atmosfery wydostały się - izotopy promieniotwórcze (jod 131, cez 134 i cez 137).


  26 kwietnia 1986 posiadająca 4 reaktory o mocy elektrycznej 1000 MW każdy. roku mechanizm wprowadzający pręty kontrolne (kadmowe) do rdzenia, nie zadziałał.

  O godzinie 01:23:47 moc cieplna dziesięciokrotnie przekroczyła normalny poziom.

  Gwałtowny wzrost ciśnienia rozerwał rury z wodą chłodzącą.

  Paliwo (uran) zaczęło się topić.

  W kompletnie zniszczonym rdzeniu reaktora temperatura osiągnęła 3000°C.

  Pod wpływem tej temperatury zniszczeniu uległa osłona rdzenia, potem dach, który się zawalił i do atmosfery wydostały się - izotopy promieniotwórcze (jod 131, cez 134 i cez 137).

  Wiatr je roznosił i spadały na ziemię powodując jej skażenie.


  Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że :


  Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że :

  „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka).


  Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że :

  „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka).

  28 z nich zmarłow wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.”


  Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) stwierdza, że :

  „134 pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna (białaczka).

  28 z nich zmarłow wyniku napromieniowania, a 2 od poparzeń.”

  Należy do tego dodać, że nie było ofiar śmiertelnych z powodu napromieniowania pośród ludności zamieszkującej okolice elektrowni.


  Według badań w wyniku katastrofy ok. 600 000 osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.


  Według badań w wyniku katastrofy ok. 600 000 osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

  Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu.


  Według badań w wyniku katastrofy ok. 600 000 osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

  Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu.

  Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń.


  Według badań w wyniku katastrofy ok. 600 000 osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

  Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu.

  Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń.

  W internecie można znaleźć strony pokazujące galerie zdjęć zniekształconych dzieci, których choroby są jakoby wynikiem czarnobylskiego napromieniowania.


  Według badań w wyniku katastrofy ok. 600 000 osób na świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

  Przeciętny mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie dawkę około 2,4 mSv od źródeł naturalnych, jak promieniowanie kosmiczne czy naturalne pierwiastki promieniotwórcze w otoczeniu.

  Występują na Ziemi takie miejsca, gdzie tło naturalne osiąga wartość powyżej 100mSv (np. Ramsar w Iranie, czy Guarapari w Brazylii) i nie obserwuje się jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych wśród dziesiątek tysięcy ludzi mieszkających tam od pokoleń.

  W internecie można znaleźć strony pokazujące galerie zdjęć zniekształconych dzieci, których choroby są jakoby wynikiem czarnobylskiego napromieniowania.

  Japończycy nie epatują nas takimi zdjęciami, chociaż mieli Hiroszimę i Nagasaki.


  W Czarnobylu nie było wybuchu jądrowego. świecie narażonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania rzędu 1 mSv. Jest to równoważnik około jednego - dwóch zdjęć rentgenowskich.

  W katastrofie w Czarnobylu z czynników rażenia bomby atomowej nie wystąpiły:

  1) Fala uderzeniowa - cienka warstwa powietrza, w której następuje gwałtowny wzrost

  ciśnienia i prędkości ruchu gazu, rozchodząca się szybciej niż

  dźwięk. Nie wystąpiła

  2) Promieniowanie jonizujące - to strumień promieniowania g (gamma) i n (neutronów).

  Czas rażącego działania 10-15 s. Powoduje chorobę

  popromienną (białaczkę). Nie wystąpiła

  3) Promieniowanie cieplne - mające w epicentrum temperaturę około 100 milionów stopni. Nie wystąpiło (temp. była 3000 stopni).

  4) Skażenie promieniotwórcze – powodują je opadające substancje promieniotwórcze

  (produkty rozpadu) , które wydostały się do atmosfery.

  Tak. Wystąpiło. Opadał jod promieniotwórczy.

  5) Impuls elektromagnetyczny – gwałtowne, bardzo silne pole elektromagnetycznego. Impuls ten indukuje wysokie napięcie w sieciach i urządzeniach elektrycznych w konsekwencji czego ulegają one uszkodzeniu. Nie wystąpił  Tak będzie wyglądał nowy sarkofag. Na początku marca 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.


  Prof. Zbigniew Jaworowski - 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.profesor, lekarz, ekspert od wpływu promieniowania na zdrowie. W 1986 r. został członkiem Polskiej Komisji Rządowej ds. Skutków Katastrofy Czarnobylskiej. Zalecił

  wtedy podawanie jodu.

  (dalej skróty Jego wywiadu z 2002 roku - Onet.pl)


  Czy jod, który dostawaliśmy w 1986 r. pomógł? 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

  Prof. Zbigniew Jaworowski:

  „Wtedy przyjęliśmy, że skażenie powietrza będzie się zwiększało przez najbliższe 2 tygodnie.

  Gdybym w dniu 29 kwietnia 1986r. miał w ręku te informacje, które mam obecnie, nie proponowałbym rządowi przeprowadzenia, na tak ogromną skalę, profilaktyki jodowej w Polsce.”

  (Należy zauważyć, że towarzysze radzieccy nie uważali za stosowne powiadomić swoich towarzyszy z krajów ościennych o tym co się stało.)


  Czy jod, który dostawaliśmy w 1986 r. pomógł? 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

  Prof. Zbigniew Jaworowski:

  „Wtedy przyjęliśmy, że skażenie powietrza będzie się zwiększało przez najbliższe 2 tygodnie.

  Gdybym w dniu 29 kwietnia 1986r. miał w ręku te informacje, które mam obecnie, nie proponowałbym rządowi przeprowadzenia, na tak ogromną skalę, profilaktyki jodowej w Polsce.”

  (Należy zauważyć, że towarzysze radzieccy nie uważali za stosowne powiadomić swoich towarzyszy z krajów ościennych o tym co się stało.)

  „Sądzę, że w przyszłości, gdy ochłoną obecne emocje, katastrofa czarnobylska będzie cytowana jako dowód bezpieczeństwa energetyki jądrowej.”


  Prof. Zbigniew Jaworowski: 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

  „W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego.


  Prof. Zbigniew Jaworowski: 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

  „W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego.

  Rzeczywiste zagrożenie śmiertelne wystąpiło w 2 "plamach" o łącznej powierzchni 0,5 km2, sięgających do odległości 1,8 km od reaktora. W tych plamach przez długi jeszcze okres nie będzie można przebywać.


  Prof. Zbigniew Jaworowski: 2011 r. poinformowano, że będzie kosztował 10 miliardów dolarów, które wyłoży UE.

  „W zamkniętej 40 km zonie mieszka wiele tysięcy osób i ma się dobrze. Tam promieniowanie jest niewiele większe niż w Polsce. Wynosi około 1 mSv na rok, ponad dawkę promieniowania naturalnego.

  Rzeczywiste zagrożenie śmiertelne wystąpiło w 2 "plamach" o łącznej powierzchni 0,5 km2, sięgających do odległości 1,8 km od reaktora. W tych plamach przez długi jeszcze okres nie będzie można przebywać.

  Z większości z zamkniętej zony niepotrzebnie usunięto ludność. Usuwano mieszkańców z terenów, gdzie dawka promieniowania sięgała 1mSv na rok ponad promieniowanie tła.”

  (koniec cytatów z wywiadu)  Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?

  W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać …


  Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?

  W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać …

  Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu.


  Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?

  W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać …

  Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu.

  Jod zawarty w lugolu, wcześnie podany, umiejscawiał się w gruczole tarczycy i zapobiegał umiejscowieniu się tam jodu promieniotwórczego („miejsce już było zajęte”). Jod promieniotwórczy w sposób naturalny był z organizmu wydalany.


  Dlaczego w 1984 r. podano 18,5 miliona osób (przede wszystkim dzieci) płyn lugola?

  W opadzie promieniotwórczym po katastrofie w Czarnobylu promieniotwórczy jod 131 znalazł się w powietrzu, na warzywach, owocach… Polacy mogli go wdychać, zjadać …

  Jod gromadzi się w gruczole tarczycy. W wielu przypadkach jego obecność jest pożądana, Jod promieniotwórczy tam pozostając mógł doprowadzić do rozwoju raka tego gruczołu.

  Jod zawarty w lugolu, wcześnie podany, umiejscawiał się w gruczole tarczycy i zapobiegał umiejscowieniu się tam jodu promieniotwórczego („miejsce już było zajęte”). Jod promieniotwórczy w sposób naturalny był z organizmu wydalany.

  Profilaktyka jodowa ma sens na kilka godzin przed opadem promieniotwórczym. Bezsensowne jest wykupywanie soli jodowanej i smarowanie nią ciała jak to ma miejsce na terenach Rosji, bliskich Japonii i katastrofy w Fukushimie.


  Dla porównania: wszystkim dzieci) płyn lugola?


  Dla porównania: wszystkim dzieci) płyn lugola?

  3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide.


  Dla porównania: wszystkim dzieci) płyn lugola?

  3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide.

  Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją.


  Dla porównania: wszystkim dzieci) płyn lugola?

  3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide.

  Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją.

  Według ocen organizacji Greenpeace, zmarło 20 tys. osób.


  Dla porównania: wszystkim dzieci) płyn lugola?

  3 grudnia 1984 r. w Indiach w mieście Bhopal we wczesnych godzinach rannych miała miejsce katastrofa, w wyniku której doszło do uwolnienia 40 ton izocyjanianu metylu w postaci gazu z fabryki pestycydów firmy Union Carbide.

  Dane BBC mówią o około 3 tys. osób zmarłych natychmiast i 15 tys. w wyniku powikłań po kontakcie z uwolnioną substancją.

  Według ocen organizacji Greenpeace, zmarło 20 tys. osób.

  Katastrofa w Bhopalu jest obecnie uważana za najtragiczniejszą w skutkach awarię przemysłową.


  Energetyka jądrowa w Polsce wszystkim dzieci) płyn lugola?


  Ewa wszystkim dzieci) płyn lugola?pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy, uruchomiony w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) dnia 14 czerwca 1958r.

  Reaktor ten był wykorzystywany do produkcji izotopów promieniotwórczych.

  Aktualnie wygaszony i zdemontowany. Nazwa była akronimem od wyrazów: eksperymentalny, wodny, atomowy.


  Ewa wszystkim dzieci) płyn lugola?pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy, uruchomiony w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) dnia 14 czerwca 1958r.

  Reaktor ten był wykorzystywany do produkcji izotopów promieniotwórczych.

  Aktualnie wygaszony i zdemontowany. Nazwa była akronimem od wyrazów: eksperymentalny, wodny, atomowy.

  Maria - jedyny obecnie działający polski doświadczalny reaktor jądrowy (pierwszy polskiej produkcji) o mocy cieplnej 30 MW, uruchomiony w grudniu 1974 w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie.

  Pracuje na wzbogaconym uranie.

  Wykorzystywany jest do produkcji izotopów promieniotwórczych potrzebnych do badań i mających zastosowanie w medycynie.


  Co się stało w Fukushimie? wszystkim dzieci) płyn lugola?

  Budynki elektrowni jądrowych wytrzymały trzęsienie ziemi.

  Japończycy nie przewidzieli jednak tsunami.

  Tsunami zniszczyło pompy tłoczące wodę odbierającą z reaktorów ciepło…

  i zaczęły się problemy.


  ad