slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ. CÙNG CÁC EM HỌC SINH. Lớp 8B. Tiết 28: Luyện tập. Phát biểu tính chất diện tích đa giác?. Tính chất 1. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ' - ianthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

CÙNG CÁC EM HỌC SINH

Lớp 8B

slide2

Tiết 28:

Luyện tập

slide4

Tính chất

1.Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

2. Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

3. Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m, …làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là

1 cm2; 1dm2; 1m2;…

slide5

Bµi 11 - SGK/ Tr 119:

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa.Hãy ghép hai tam giác vuông đó để tạo thành:

Các nhóm thực hiện trong vòng 1 phút 30 giây.

a) Tam giác cân

b) Hình chữ nhật.

c) Hình bình hành

Có nhận xét gì về diện tích các hình trên?

slide6

a) Tam giác cân

Đáp án

b) Hình chữ nhật

Cónhậnxétgìvềdiệntíchcáchìnhtrên?

c) Hình bình hành

slide7

Cho hinh chữ nhật ABCD, E là điểm bất ki nằm trên đường chéo AC, FG//AD và HK//AB. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích.

A

F

B

Bài 13(SGK – 119)

H

K

E

C

D

G

ABCDlà hình chữ nhật.

GT

E Є AC , FG // AD, HK // AB.

KL

SEFBK = S EGDH

slide8

F

A

B

S

S

=

=>

ABC

CDA

K

H

S

S

E

=

AFE

EHA

S

S

=

EKC

CGE

D

C

G

S

S

=

EFBK

EGDH

S

S

S

S

S

S

-

-

=

-

-

ABC

AFE

EKC

CDA

EHA

CGE

ΔABC=ΔCDA (c.g.c)

Chứng minh

Ta có:

  • (tínhchấtdiệntíchđagiác)

Tương tự:

  • Từcácchứng minh trên ta có:
  • Hay
slide9

Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, diện tích tam giác vuông?

s a b
S=a.b

a;b có cùng đơn vị diện tích

a

b

a

S = a2

a

b

a

slide11

GT

KL

SABE= SABCD

1

3

Hình vuông ABCD có cạnh bằng 12 cm, AE = x cm. Tìm x sao cho diện tích tam giác ABE bằng 1/3 diện tích hình vuông ABCD.

x

E

D

A

HìnhvuôngABCD

1. Bài 9(SGK-119):

AB=12cm, AE = x cm

12

x = ?

C

B

slide12

S

2

(cm )

AB

12

2

=

=144

=

2

ABCD

AB . AE

12 . x

S

=

=

ABE

2

2

= 6x(cm )

2

x

E

D

A

1

1

=

=

12

3

3

.144

6x

C

B

Bài giải

Diện tích hình vuông ABCD là:

Diệntích tam giác ABE là:

Theo đề bài:

SABE

S

ABCD

x = 8 (cm)

=>

slide13

x

E

D

A

12

C

B

*Khaithácbàitoán:

Từbàitoántrên ta cóthể:

1.TínhdiệntíchtứgiácBCDE

vớixvừatìmđược.

2.Hoặcthayđổitỷsốdiệntích tam giácABEvàdiệntíchhìnhvuôngABCDđểđượcbàitoántươngtự.

3.GiảsửAE = 6cm, hãytínhtỷsốdiệntích tam giácABEvàdiệntíchhìnhvuôngABCD.

slide14

1ha

10000

=

1a

100

=

2

2

2

m

m

m

2

1km

1000000

=

Bài 14(SGK – 119)

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m.

Hãy tính diện tích đám đất đó theo km2, m2, a, ha

Hướng dẫn

Chú ý:

1Km2 = 100 ha

1ha = 100a

1a = 100 m2

Hay:

slide15

Cho tam giác ABC vuôngcântại A, AB = AC = 4cm. Xéthìnhchữnhật ADEF có D thuộc AB, E thuộc BC, F thuộc AC. Tínhđộdài BD đểhìnhchữnhật ADEF códiệntíchlớnnhất. Tínhdiệntíchlớnnhấtđó.

5.Bài tập nâng cao:

Hướng dẫn

B

thìAD = 4 – x (cm)

ĐặtBD = x cm

x

x

E

D

Tam giácBDEvuôngcânnên

DE=BD=x.

  • SADEF= DE.AD = x.(4 - x) = -x2 + 4x

= - (x - 2)2 + 4 ≤ 4

C

A

F

=> SADEF≤ 4

=> SADEF lớn nhất bằng 4cm2 khi x = 2cm.

Vậydiệntíchhìnhchữnhật ADEF lớnnhấtbằng 4cm2khi BD=2 cm.

slide17
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

1. Xem kỹ các bài tập đã chữa.

  • 2. Ôn công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác vuông, diện tích tam giác ( học ở tiểu học) và ba tính chất diện tích đa giác .

3. Vận dụng thành thạo các công thức tính diện tích vào thực tế.

4.BTVN: 10; 14; 15 SGK - 119

5. Đọc trước bài “Diện tích tam giác”

ad