GEÇME VE KALMA - PowerPoint PPT Presentation

Ge me ve kalma
Download
1 / 34

 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GEÇME VE KALMA. kurlar. HAZIRLIKTA BAŞARI. Hazırlık sınıfında başarılı olabilmesi için: İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin C1 seviyesini, diğer programlara yerleştirilen öğrencilerin ise B2 seviyesini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GEÇME VE KALMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ge me ve kalma

GEÇME VE KALMA


Kurlar

kurlar


Hazirlikta ba ari

HAZIRLIKTA BAŞARI

Hazırlık sınıfında başarılı olabilmesi için:

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı öğrencilerinin C1 seviyesini,

 • diğer programlara yerleştirilen öğrencilerin ise B2 seviyesini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.


Sekiz hafta s ren bir kur boyunca

Sekiz hafta süren bir kur boyunca:

 • yapılan sınav,

 • sunum,

 • ödev,

 • proje,

 • grup çalışması,

 • derse katılım,

 • ve benzeri etkinliklere

  ait notların genel ortalaması alınarak her öğrenci için Sürekli Değerlendirme Puanı (SDP) hesaplanır.


A1 kur u de erlend rme

A1 KUR’U DEĞERLENDİRME


A1 kur u de erlend rme1

A1 KUR’U DEĞERLENDİRME

 • 8 haftalık kurda 1. ve 8. hafta hariç her “Cuma” günü tüm konuları kapsayan 1 quiz yapılır.

 • Level testten 65 alamayanın notu hesaplanmaz

  < 65 =


A2 b1 b2 kur lari de erlend rme

A2-B1-B2 KUR’LARI DEĞERLENDİRME


A2 b1 b2 kur lari de erlend rme1

A2-B1-B2 KUR’LARI DEĞERLENDİRME

 • 8 haftalık kurda 1. ve 8. hafta hariç her “Cuma” günü tüm konuları kapsayan 1 quiz yapılır.

 • Level testten 65 alamayanın notu hesaplanmaz

  < 65 =


Kur ge me notu 100 zerinden 70 t r

Kur geçme notu 100 üzerinden 70’TİR

 • %50’sini SDP (Sürekli Değerlendirme Puanı),

 • diğer %50’sini ise

  KBS (Kur Bitirme Sınavı) puanı oluşturur.


Reading circle

READING CIRCLE

 • A2, B1 ve B2 kurlarında her öğrenci kuruna uygun seviyede haftalık bir kitap okur ve hocasının belirlediği şekilde gruplar halinde proje ödevleri hazırlar.


Ge me

Geçme

 • KBS’den en az 65 puan alan

 • ve SDP ve KBS puan ortalaması 70 ve üzeri olan öğrenciler eğitim gördükleri kuru başarmış kabul edilirler.


Ve kalma

Ve kalma

 • KBS’den 65 puan alamayan ve/veya

 • SDP-KBS ortalaması 70’in altında olan öğrenciler bulundukları kuru tekrar ederler


Devam devamsizlik

DEVAM-DEVAMSIZLIK


Yabanc dil haz rl k program nda

Yabancı dil hazırlık programında:

 • Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı her biri 16 haftalık iki yarıyıldan oluşur


Devam devamsizlik1

DEVAM-DEVAMSIZLIK

Öğrencilerin devam ettikleri her kur döneminin sonunda yapılacak olan Kur Bitirme Sınavı’na (KBS) girebilmeleri için derslere %90 oranında devam etmeleri zorunludur.


Devam devamsizlik2

DEVAM-DEVAMSIZLIK

%10 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler ve aynı kuru bir sonraki kur döneminde tekrar ederler.


Kbs ye kat lamayan rencilerden

KBS’ye katılamayan öğrencilerden:

Mazereti Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunca kabul edilenlere, kur bitirme sınavı için bir eğitim-öğretim yılında en fazlabir defa mazeret sınavı hakkı verilir.


Devam devamsizlik3

DEVAM-DEVAMSIZLIK

O yıl hazırlık sınıfına başlamış olan öğrencilerin dönem ya da yıl sonunda yapılacak olan YDYS’ye girebilmeleri için toplamda derslere en az %85 oranında devam etmeleri şarttır.


Moodle s stem

MOODLE SİSTEMİ


Ge me ve kalma

Öğrencilerimiz;

 • ödev notlarını

 • devam /devamsızlıklarını

 • sınav sonuçlarını

 • kur bitirme sonuçlarını

  üniversitemizin kulandığı MOODLE sisteminden kolaylıkla öğrenebilmektedirler.

  Bu bilgilere ulaşılabilmesi için herbir öğrencimize kullanıcı adı ve şifresi verilmiştir.


Proficiency exam

PROFICIENCY EXAM


Proficiency ydys exam

PROFICIENCY (YDYS) EXAM

YDYS (Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı),

 • eğitim-öğretim yılının başında,

 • birinci yarıyıl sonunda ve

 • yıl sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır.


Proficiency ydys exam1

PROFICIENCY (YDYS) EXAM

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye,

 • daha önceki yıllarda devam şartını yerine getirmiş ve başarısız olmuş öğrenciler ile

 • üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler girebilir


Proficiency ydys exam2

PROFICIENCY (YDYS) EXAM

Birinci yarıyıl sonunda yapılan YDYS’ye

 • daha önceki yıllarda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler ile

 • hazırlık sınıfına o yıl başlamış öğrencilerinden devam şartını yerine getirmiş olanlar katılabilir.


Proficiency ydys exam3

PROFICIENCY (YDYS) EXAM

Yıl sonunda yapılan YDYS’ye ise

 • yerleştirildiği programın ön gördüğü kur seviyesinde hazırlık programını o yıl bitiremeyen ve devam şartını yerine getiren öğrenciler ile

 • daha önceki yıllarda herhangi bir nedenden dolayı başarısız olan öğrenciler katılabilir.


Yurt di inda okuma

YURT DIŞINDA OKUMA

B2 Seviyesini 3. çeyreğin sonunda başarı ile bitiren öğrencilerimiz istedikleri takdirde İngiltere yada Amerikadaki daha önce anlaşma sağladığımız üniversitelerde ileri seviyede yazma ve okuma kurslarına katılabilirler.


Ge me ve kalma

Ayrıca B2 kurunu 4. çeyrek te başarı ile bitirmiş olan öğrencilerimiz için ise yaz döneminde İngiltere yada Amerikada daha önce anlaşma sağladığımız üniversitelerde ileri seviyede yazma ve okuma kurslarına katılma imkanlar sunulmaktadır.


Work and travel

Work and travel

Yaz dönemi içerisinde Amerikaya work and travel kapsamında gitmek isteyen öğrencilerimiz bu hizmeti veren kurumlarla kendileri anlaşma sağlayabilirler. Ancak bu kuruluşlarla üniversitemizin herhangi anlaşması bulunmamaktadir ve üniversitemiz hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.


Ge me ve kalma

TEŞEKKÜR

EDERİM...


 • Login