Sommaraktiviteter 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Sommaraktiviteter 2012
Download
1 / 12

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sommaraktiviteter 2012. Aktiviteter och uppsökande arbete riktade till ungdomar 12 – 18 år som planeras under sommarperioden 2012. Kartläggningens disposition av stadsdelarna är indelad i tre olika färger. Grön , orange samt röd under veckorna 24- 34.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sommaraktiviteter 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sommaraktiviteter 2012

Sommaraktiviteter 2012

Aktiviteter och uppsökande arbete riktade till ungdomar 12 – 18 år som planeras under sommarperioden 2012


Sommaraktiviteter 2012

Kartläggningens disposition av stadsdelarna är indelad i tre olika färger. Grön, orange samt röd under veckorna 24- 34.

Grönt: Har fältassistenter i tjänst, fritidsgårdarna är öppna, alternativt riktad lägerverksamhet och har feriearbeten.

Orange: Har antingen fältassistent i tjänst, eller fritidsgård öppen och har feriearbeten.

Rött: Inga fältassistenter i tjänst, ingen fritidsgård öppen och/eller egen utryckt oro och har feriearbeten.


Fritid och upps kande verksamhet

Fritid och uppsökande verksamhet

Maj 2012


Fritid och upps kande verksamhet1

Fritid och uppsökande verksamhet

Uppdaterad 7/6 2012


K nda kritiska veckor

Kända kritiska veckor

 • Veckorna 24 och 25, inför skolavslutningarna.

 • Veckorna 33 och 34 inför skolstart.

  Under dessa veckor har det historiskt varit oroligt bland grupper av stadens ungdomar.

  Stadsdelarna har i stor utsträckning en beredskap för dessa veckor då de har fältassistenter i uppsökande verksamhet samt sina fritidsgårdar öppna.


K nda riskarrangemang

Kända riskarrangemang

 • Röda Sten kommer att ha sin graffitivägg uppsatt samt planerade aktiviteter som kommer att dra många ungdomar till området.

 • Det kommer att anordnas flera evenemang kring Röda Sten som Thåström, och Reggaefestivalen.

 • Actionpark har ingen bemanning efter 19.00 vilket kan leda till fester i området.

 • Vecka 29 anordnas Gothia cup.

 • Vecka 33 hålls Kulturkalaset.


Feriearbeten anordnade av stadsdelarna samt fackf rvaltningar

Feriearbeten anordnade av stadsdelarna samt fackförvaltningar

Avser hela perioden v. 24-34

Avser hela perioden v. 24-34


Feriearbeten anordnade av bostadsbolag samt frivilligorganisationer

Feriearbeten anordnade av bostadsbolag samt frivilligorganisationer


Ytterligare resurser

Ytterligare resurser

 • Social resursförvaltning kommer att genomföra en kartläggning av Röda Sten och vara personal behjälplig om det blir oroligt i området.

 • Social resursförvaltning kommer att bedriva uppsökande verksamhet under kulturkalaset.

 • Stadsmissionen kommer att bedriva uppsökande verksamhet i citymiljön under sommaren.

 • Nattvandrarna kommer att jobba hela sommaren.

 • Ungdomspolisen och socialsekreterare hos polisen kommer att vara i tjänst hela sommaren och jobba i citymiljön.


Sammanfattning

Sammanfattning

 • Veckorna 24,25,33och 34, där störst risk för oroligheter föreligger, har stadsdelarna gjort bedömningen att det i stort sett finns en tillfredställande täckning med personal. Utgångspunkten är ett normalläge som den reguljära linjeorganisationen kan hantera.

 • Veckorna 28-31 har lägst bemanning, men är normalt inte veckor som präglats av social oro. Stadsdelar med rödmarkerade eller gula rutor bör dock ha en beredskap.


Planerade tg rder

Planerade åtgärder

 • Social resursförvaltning sätter samman en lista på chefer för uppsökande arbete under sommaren. Denna skickas ut till stadsdelarna vecka 24.

 • Social resursförvaltning gör en sammanställning av fältresurserna i staden. Denna skickas ut till SSPF koordinatorerna i stadsdelarna vecka 25

 • Under sommaren kommer telefonmöten genomföras där polisen, SDF, SR m.fl. lämnar lägesrapporter och stämmer av med varandra. Återkoppling sker i respektive förvaltning. Polisen håller i dessa möten.


Planerade tg rder1

Planerade åtgärder

 • Stadsdelarnas sommarplanering, vad gäller personal samt eventuell oro för vissa ungdomar kommer att samordnas med områdespolisens planering.

 • Stadsdelarna kan förstärka sin inbördes samverkan vad gäller det uppsökande arbetet.

 • Sommarplaneringen utgår från ett normalläge. Uppstår situationer som den reguljära linjeorganisationen inte kan hantera skall beredskap finnas för att aktivera stadsdelens kris- och beredskapsorganisation. Social resursförvaltning kan här ge stöd till stadsdelarnas i ett ev. krisarbete.


 • Login