คณะอนุกรรมการบูรณาการและกำกับติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 17

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สรุปผลการดำเนินงาน. คณะอนุกรรมการบูรณาการและกำกับติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.). ภารกิจและบทบาท. ทำหน้าที่บูรณาการแผน งบประมาณ ของทุกหน่วยงานลงสู่พื้นที่. .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

คณะอนุกรรมการบูรณาการและกำกับติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่และจัดระเบียบสังคม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6423372

(..)


6423372

/.


6423372

A

B

C


6423372

( Video Conference)

-

- /

-

/

-

- /

... +


6423372

D-Day


6423372

 • ICT


6423372

(25 2549 - 5 2550)


6423372


6423372


6423372

342

111 26,798

10,261

1,601

2,992 / 205

103

6,443

1,238


6423372

7,018

3 2 1

3 ==

2 ==

1 ==


6423372

(..///)


6423372

1.

2.

3.

4.

5.

.

6.


6423372

Outcome

Process

Output

Input

 • /

 • .

 • Demand/Supply/Potential Demand

 • /.

 • / //

 • /


6423372

/ OR

//

( 2 .. 50 )


6423372

.

.


 • Login