ALLAH RASUL NE SALAVAT - PowerPoint PPT Presentation

Allah rasul ne salavat
Download
1 / 23

 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

"Allah ve melekleri Peygamber'e hep salt ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na oka salt edin ve tam bir itenlikle selm verin.". Yce Allah syle buyuruyor: . (Ahzab, 33/56). Kim bana bir defa salt- selm getirirse, bu sebeple Allah Tel da ona on misli merhamet eder. O kimsenin on gnahini

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ALLAH RASUL NE SALAVAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Allah rasul ne salavat

ALLAH RASULNE SALAVAT


Allah rasul ne salavat

Yce Allah yle buyuruyor:

"Allah ve melekleri Peygamber'e hep salt ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na oka salt edin ve tam bir itenlikle selm verin."

(Ahzab, 33/56)


Allah rasul ne salavat

Abdullah bin Amr (r.a)'dan gelen bir rivyette Raslullah -sallallhu aleyhi ve sellem- yle buyurmutur:

Kim bana bir defa salt- selm getirirse, bu sebeple Allah Tel da ona on misli merhamet eder. O kimsenin on gnahn balar ve manevi derecelerini on derece daha ykseltir.

(Nesai, Snen)


Allah rasul ne salavat

bn Mesud (r.a)'dan gelen bir rivyette Raslullah -sallallhu aleyhi ve sellem- yle buyurmutur:

Kyamet gnnde insanlarn bana en yakn olanlar,

bana en ok salt- selm getirenleridir.


Allah rasul ne salavat

Hz. Peygamber sallallhu aleyhi ve sellem yle buyurmutur:

Asl cimri, yannda adm anld hlde

bana salavt getirmeyen kimsedir.


Allah rasul ne salavat

Peygamber Efendimiz -sallallhu aleyhi ve sellem - salavt- erfe'nin fazletini bildirdii gibi kendisine nasl salavt getirileceini de haber vermitir.


Allah rasul ne salavat

Abdullah b. Ebu Leyla: Bir kere Kaab b. Ucra benimle karlanca yle dedi:

 • Ey bn Ebu Leyla! Peygamber'den iittiim

 • bir salat-u selam sana hediye edeyim mi?

Bir gn Allah Resul (s.a.v) yanmza geldi.

Bunun zerine Ey Allah'n Resul! Sana nasl selam vereceimizi rendik. Fakat sana nasl salat edeceiz? diye sorduk.


Allah rasul ne salavat

Resulullah (s.a.v), bize yle deyiniz buyurdu:

Allahmme salli al Muhammedin ve al li Muhammed.

Kema salleyte al li brahime. nneke hamdn mecd.

Allahmme barik al Muhammedin ve al li Muhammed.

Kema barekte al li brahime. nneke hamdn mecd.


Allah rasul ne salavat

Salavtn Manas:

(Allahm! brahim'in line rahmet ettiin gibi Muhammed'e ve line de rahmet et. Allahm! brahim'in line hayr ve bereket ltfettiin gibi Muhammed'e ve line de hayr ve bereket ihsn et. phesiz Sen vlmeye lyk ve ycesin.)


Allah rasul ne salavat

Demek ki, Efendimiz'e salavt getirirken Cenb- Hakk'a yle du etmi oluyoruz:

(Ya Rabbi! Rasl-i Ekrem'in nmn, nn hem dnya, hem de ahirette yce kl. Onun getirdii slam dinini btn cihna yay ve bu dini dnya var olduka yaat. Ona ahirette mmetine efat etme hakk ver ve kendisine saysz sevap ihsan eyle!)


Allah rasul ne salavat

Bir gn bey b. Ka'b (r.a), Efendimiz - sallallhu aleyhi ve sellem -'e sordu:

 • Ya Raslallah! Ben sana ok salavt- erfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?

 • Dilediin kadar yap. buyurdu.

 • Dularmn drtte birini salavt- erfeye ayrsam uygun olur mu? diye sordum.

 • Dilediin kadarn ayr. Ama daha fazla yaparsan senin iin hayrl olur." buyurdu.


Allah rasul ne salavat

 • yleyse dumn yarsn salavt- erfeye ayraym, dedim.

 • Dilediin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin iin hayrl olur." buyurdu.

 • Ben yine:

 • u hlde te ikisi yeter mi? diye sordum.

 • stediin kadar. Ama artrrsan senin iin iyi olur." buyurdu.

 • yleyse duya ayrdm zamann hepsinde sana salavt- erfe getirsem nasl olur? deyince:

 • O takdirde Allah btn skntlarn giderir ve gnahlarn balar." buyurdu.

(Tirmiz, Kyamet, 23)


Allah rasul ne salavat

Hz. Peygamber Efendimiz - sallallhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

Bir gn bana Cenab- Hakk'n drt byk melei geldi. Bunlar; Cebrail, Mikail, srafil ve Azrail aleyhimsselam idiler.

Cebrail (a.s) bana dedi ki:

Ya Resulallah! Senin mmetinden bir kimse size gnde on defa salavat ederse yarn kyamet gnnde ben onun elinden tutar, srat kular gibi geiririm.


Allah rasul ne salavat

Mikail (a.s) de dedi ki:

Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana iiririm.

srafil (a.s) dedi ki:

Ya Resullallah! O kulun aff iin bam secdeye koyarm Allahu Teala onu affetmedike bam secdeden kaldrmam.


Allah rasul ne salavat

Azrail (a.s) de:

Ya Nebiyallah! Sana gnde on defa salvat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim, dediler.

Bunun zerine Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem- :

Bu ne byk ltuf ya Rabbi!

buyurdular.

Bu ne byk ihsan Allahm!


Allah rasul ne salavat

Ayet ve hads-i eriflerde bildirildii zere salavt- erfe getirmenin pek ok faydalar vardr.

Bunlar yle sralayabiliriz:

 • Salavt, Ahzb Suresi 56. ayette belirtildii zere Cenb- Hakk'n buyruuna itattir.

 • Salavt, gnahlarn affedilmesine vesledir.

 • Peygamber -sallallhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e yakn olmann en gzel ve en kolay yolu ona salavt getirmektir.

 • Raslullh -sallallhu aleyhi ve sellem-, kendisine salt okuyana mukbelede bulunur.


Allah rasul ne salavat

 • 5. Her salt getirenin ismi, Peygamber - sallallhu aleyhi ve sellem - Efendimiz'e arz edilir.

 • Salt- selm okuyan kimse, Allah ve Rasl'nn muhabbetini dier muhabbetlere tercih etmi olduu iin, O'nun ahlkyla ahlaklanmada seviye alr, kt ahlaktan kurtulur, fazlete erer.

 • Allah Tel'nn rahmetinin zerimize inmesine vesledir.

 • Salavt unutulan szn hatrlanmasna sebep olur.

 • Salavt dularn kablne vesledir.

 • Yine salavt kyametin o zor gnnde arn glgesinde glgelenmeye vesledir.


Allah rasul ne salavat

Nitekim hadis-i erifte yle buyurulur:

Kyamet gnnde kii Allah'n arnn glgesinde glgelenir.

 • zntl kiinin skntsn teselli eden kii.

 • Benim snnetimi ihy eden kimse.

 • Benim zerime ok ok salavt getiren kimse.


Allah mme salli al muhammedin ve al li seyyidina muhammed

Allahmme salli al Muhammedinve al li Seyyidina Muhammed!

Allahmme salli al Muhammedin ve al li Nebiyyina Muhammed!

Allahmme salli al Muhammedin ve al li Rasulina Muhammed!


Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke ya rasulallah

Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya Rasulallah!.

Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya Habiballah!.

Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke Ya Emine Vahyillah


Y reklerimizde vaz ge ilmez bir yerin var ya rasulallah

Yreklerimizde vaz geilmez bir yerin var Ya Rasulallah!.

Rabbim cmlemizi salavtn zne ulap, Peygamber ahlkyla ahlaklanmay, O'nun 23 yllk nbvvet hayatndan lyk vechile hisseler almay ihsan eylesin!...

min


Allah rasul ne salavat

Allahmme salli al seyyidina Muhammedinin-Nebiyyil-mmiyin ve al lihi ve sahbihi ve sellim!


L tfen sevdiklerinize g nderin

Ltfen sevdiklerinize gnderin.

msoysaldi@hotmail.com

HAZIRLIYAN

PROF.DR.

MEHMET SOYSALDI


 • Login