Download
1 / 23

ALLAH RASUL NE SALAVAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Updated On :

A LL A H R ASULÜNE SALAVAT. Yüce Allah şöyle buyuruyor:. " Allah ve melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na çokça salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin. ". (Ahzab, 33/56).

Related searches for ALLAH RASUL NE SALAVAT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALLAH RASUL NE SALAVAT' - hyunki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ALLAH RASULÜNE SALAVAT


Yüce Allah şöyle buyuruyor:

"Allah ve melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na çokça salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin."

(Ahzab, 33/56)


Abdullah bin Amr (r.a)'dan gelen bir rivâyette Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim bana bir defa salât-ü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder. O kimsenin on günahını bağışlar ve manevi derecelerini on derece daha yükseltir.”

(Nesai, Sünen)


İbn Mes’ud (r.a)'dan gelen bir rivâyette Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları,

bana en çok salât-ü selâm getirenleridir.”


Hz. Peygamber –sallallâhu aleyhi ve sellem– şöyle buyurmuştur:

“Asıl cimri, yanında adım anıldığı hâlde

bana salavât getirmeyen kimsedir.”


Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem - salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.


Abdullah b. Ebu Leyla: salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.Bir kere Kaab b. Ucra benimle karşılaşınca şöyle dedi:

 • Ey İbn Ebu Leyla! Peygamber'den işittiğim

 • bir salat-u selamı sana hediye edeyim mi?

Bir gün Allah Resulü (s.a.v) yanımıza geldi.

Bunun üzerine Ey Allah'ın Resulü! Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Fakat sana nasıl salat edeceğiz? diye sorduk.


Resulullah (s.a.v), bize şöyle deyiniz buyurdu: salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kema salleyte alâ âli İbrahime. İnneke hamîdün mecîd.

Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Kema barekte alâ âli İbrahime. İnneke hamîdün mecîd.


Salavâtın Manası: salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.

(Allahım! İbrahim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allahım! İbrahim'in âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin.)


Demek ki, Efendimiz'e salavât getirirken salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.Cenâb-ı Hakk'a şöyle duâ etmiş oluyoruz:

(Ya Rabbi! Rasûl-i Ekrem'in nâmını, şânını hem dünya, hem de ahirette yüce kıl. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihâna yay ve bu dini dünya var oldukça yaşat. Ona ahirette ümmetine şefâat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle!)


Bir g salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.ün Übey b. Ka'b (r.a), Efendimiz - sallallâhu aleyhi ve sellem -'e sordu:

 • Ya Rasûlallah! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?

 • “Dilediğin kadar yap.” buyurdu.

 • Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu? diye sordum.

 • “Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.


 • Ö salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.yleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım, dedim.

 • “Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.

 • Ben yine:

 • Şu hâlde üçte ikisi yeter mi? diye sordum.

 • “İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur." buyurdu.

 • Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur? deyince:

 • “O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar." buyurdu.

(Tirmizî, Kıyamet, 23)


Hz. Peygamber Efendimiz - sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar; Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimüsselam idiler.

Cebrail (a.s) bana dedi ki:

Ya Resulallah! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa salavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.


Mikail (a.s) de dedi ki: buyurdular ki:

Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

İsrafil (a.s) dedi ki:

Ya Resullallah! O kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.


Azrail (a.s) de: buyurdular ki:

Ya Nebiyallah! Sana günde on defa salâvat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim, dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- :

Bu ne büyük lütuf ya Rabbi!

buyurdular.

Bu ne büyük ihsan Allahım!


Ayet ve hadîs-i şeriflerde bildirildiği üzere salavât-ı şerîfe getirmenin pek çok faydaları vardır.

Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Salavât, Ahzâb Suresi 56. ayette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itâattir.

 • Salavât, günahların affedilmesine vesîledir.

 • Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavât getirmektir.

 • Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, kendisine salât okuyana mukâbelede bulunur.


 • 5. Her salât getirenin ismi, Peygamber - sallallâhu aleyhi ve sellem - Efendimiz'e arz edilir.

 • Salât-ü selâm okuyan kimse, Allah ve Rasûlü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için, O'nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır, kötü ahlaktan kurtulur, fazîlete erer.

 • Allah Teâlâ'nın rahmetinin üzerimize inmesine vesîledir.

 • Salavât unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur.

 • Salavât duâların kabûlüne vesîledir.

 • Yine salavât kıyametin o zor gününde arşın gölgesinde gölgelenmeye vesîledir.


Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulur: aleyhi ve sellem - Efendimiz'e arz edilir.

“Kıyamet gününde üç kişi Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir.”

 • Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi.

 • Benim sünnetimi ihyâ eden kimse.

 • Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse.


Allah mme salli al muhammedin ve al li seyyidina muhammed
Allahümme salli al aleyhi ve sellem - Efendimiz'e arz edilir.â Muhammedinve alâ âli Seyyidina Muhammed!

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Nebiyyina Muhammed!

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Rasulina Muhammed!


Elf elfi salatin ve elf elfi selamin aleyke ya rasulallah
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Rasulallah!.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Habiballah!.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke Ya Emine Vahyillah


Y reklerimizde vaz ge ilmez bir yerin var ya rasulallah
Yüreklerimizde vaz geçilmez Rasulallah!.bir yerin var Ya Rasulallah!.

“Rabbim cümlemizi salavâtın özüne ulaşıp, Peygamber ahlâkıyla ahlaklanmayı, O'nun 23 yıllık nübüvvet hayatından lâyıkı vechile hisseler almayı ihsan eylesin!...”

Âmin


Allahümme salli al Rasulallah!.â seyyidina Muhammedini’n-Nebiyyi’l-Ümmiyin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim!


L tfen sevdiklerinize g nderin
Lütfen sevdiklerinize gönderin. Rasulallah!.

[email protected]

HAZIRLIYAN

PROF.DR.

MEHMET SOYSALDI


ad