Kemahiran Komunikasi Berkesan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Kemahiran Komunikasi Berkesan Dalam P & P PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kemahiran Komunikasi Berkesan Dalam P & P. Oleh: Dr. Tuan Jah Bt. Tuan Yusof Pensyarah Kanan JBM IPGKBM. Mari berkenalan …. B. A (Hons)-1982 Dip. Pen - 1983 M.A – 1999 PhD – 2005. Komunikasi berkesan. BAHASA KOMUNIKASI GENERASI Y.

Download Presentation

Kemahiran Komunikasi Berkesan Dalam P & P

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kemahiran Komunikasi Berkesan

Dalam P & P

Oleh:

Dr. Tuan Jah Bt. Tuan Yusof

Pensyarah Kanan JBM

IPGKBM


Mari berkenalan…

B. A (Hons)-1982

Dip. Pen - 1983

M.A – 1999

PhD – 2005


Komunikasiberkesan.


BAHASA KOMUNIKASI GENERASI Y

 • Generasiinidikatakancenderungtidakmempunyaikesabaran, keinginan yang tinggi, sertacaraberkomunikasi yang teruksesamamereka, namunharusdiberipujiankeranasikapmereka yang mempunyaisemangat yang tiggidanluarbiasa.


SKOP PERSEMBAHAN

 • DEFINISI

 • JENIS KOMUNIKASI

 • FUNGSI KOMUNIKASI

 • HALANGAN DALAM KOMUNIKASI

 • KOMUNIKASI BERKESAN

 • PENUTUP

8


1. PENGENALAN

DEFINISI

Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat

-Sillars


DEFINISI

 • SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima)


DEFINISI

“SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT, IDEA DAN SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN.”

 • EMERY AULT DAN AGEEL


2. KONSEP

KOMUNIKASI GURU DAN MURID

TEMBOK SIKAP

DUNIA GURU

DUNIA MURID


KOMUNIKASI LISAN

 • Satu proses Komunikasi yang melibatkanSuara.

 • Menitikberatkankepada:

  • Nada Suara

  • Bahasa yang digunakan

  • KefasihanSebutan

  • Kelancaranperkataan yang digunakan.

 • Setiapperkataan yang diucapkanhendaklahselari/sejajardenganpergerakananggotabadan, memekmukadangerakmata.


KOMUNIKASI BERTULIS

SuratMemo

E-mel

PapanKenyataan/Papaniklan

Poster

VISUAL- Iklan


 • Dalam masyarakat Melayu terdapat beberapa panduan bagi menggunakan panggilan rasmi dalam bahasa Melayu. Antaranya adalah seperti yang berikut :

 • Orang yang mempunyai gelaran anugerah (Tun, Datuk, Datuk Seri, dll), nama profesion (Doktor, ustazah, cikgu), nama pangkat (Inspektor, kolonel, dll), dan anugerah kecemerlangan (Sasterawan Negara, Bapa Kemerdekaan, Ibu Mitahli dll).

 • Tuan, untuk semua lelaki. Jikalau individu itu sudah menunaikan haji, gunakan Tuan Haji.

 • Puan untuk semua wanita, sudah berkahwin. Sekiranya sudah menunaikan haji, gunakan Puan Hajah. Sekiranya tidak pasti status perkahwinan, gunalah Cik Puan.

 • Encik boleh digunakan untuk lelaki sama ada sudah atau belum berkahwin.

 • Saudara atau saudari digunakan untuk pemuda atau pemudi antara 16 hingga 25 tahun.


FUNGSI KOMUNIKASI

 • PEMINDAHAN MAKLUMAT

 • PEMBELAJARAN

 • PEMUJUKAN (INFLUENCE)

 • HIBURAN

 • SOSIALISASI MANUSIA


KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN

KEPADA “7K”

 • KEPERCAYAAN

  • PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR

  • DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR

  • DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT

  • PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA

 • KONTEKS

  • MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA

  • TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU


 • KANDUNGAN

  • HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA

  • MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK

 • KEJELASAN

  • MESEJ TERSURAT DAN TERSIRAT

  • PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS

 • KEUPAYAAH PENDENGAR

  • TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI

  • JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR, PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR

  • LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI


 • KAEDAH

  • KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH

  • KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT

  • PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG

   • APAKAH KUMPULAN SASAR

   • BERAPAKAH SAIZNYA

 • KESINAMBUNGAN

  • KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN

  • KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR

  • SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN


SistemPanggilandanSapaan


Orang yang mempunyai lebih daripada satu gelaran (r + g + n + j)

Contoh :


Jenis-jenisSuratRasmi

 • Suratpermohonan

 • Suratpemberitahuan

 • Suratpelantikan

 • Suratrayuan

 • Surattawaran

 • Suratpengahragaan

 • Surattahniahdantakziah

 • Suratjemputanatauundangan

  Dari segibahasa, tiap-tiapjenissurat di atasadaperaturansopansantunsupayasurat yang dihantarkepadaseseorangituditerima, diberiperhatiandanpertimbangansertadiambiltindakan yang sewajarnyaolehpenerimasurattersebut


DEFINISI

SATU PROSES PENYAMPAIAN

MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN

DAPAT MEWUJUDKAN

PERASAAN PUA SHATI, RASA

DIHARGAI DAN KEINGINAN

UNTUK SALING BEKERJASAMA

ANTARA KEDUA –DUA YANG TERLIBAT.


KOMUNIKASI MESRA

 • FAHAM KEADAAN PELAJAR

 • BERCAKAP DENGAN SANTUN

 • KEMAHIRAN MENDENGAR AKTIF

 • IKHLAS

 • BERHEMAH/ LUNAK DIDENGAR


…..sambungan

 • SENTIASA BERSEDIA

 • WUJUDKAN SUASANA MESRA

 • KAWAL EMOSI

 • GUNA PERKATAAN TEPAT, RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS

 • MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI


 • SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUM BALAS DAN TINDAK BALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN

 • SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG


LANGKAH MENINGKATKAN

KEMAHIRAN DALAM P & P

 • MEMAHAMI KEADAAN MURID

 • JADIKAN MURID MERASA DIUTAMAKAN

 • BERI PELUANG MURID BERKONGSI MASALAH

 • SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU MURID

 • MELAFAZKAN UNGKAPAN DENGAN SANTUN

 • BERTUTUR DENGAN YAKIN


KEMAHIRAN SETIAP

INDIVIDU

- Bertutur

- Mendengar

- Menulis

- Panggilan Telefon

- Membuat keputusan

- Menyelesaikan masalah


HalanganKomunikasi

berkesan

 • BAHASA TIDAK JELAS

 • LATAR BELAKANG BERBEZA

 • PERSEKITARAN

 • SALAH TAFSIR

 • KESESUAIAN MASA/EMOSI

 • SIKAP PENGHANTAR

 • CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN

 • ORANG YANG BERCAKAP


HALANGANKOMUNIKASI

*Pemesongan (Distortion)

 • Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah, jargon dan susah difahami

 • Kesan ‘halo’

  Penilaian pertama terhadap penyampai.


 • Perbezaan Latar belakang

  Kasar

  Lemah Lembut

  Taraf Pendidikan

  Taraf sosioekonomi


*Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima

 • Marah

 • Sedih

 • Keliru

 • Tekanan


5. HALANGAN

MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI

 • Faham

 • Jadi pendengar yang baik

 • Teliti maklumat

 • Galakkan orang lain memberi pendapat

 • Hargai pendapat dan maklumat orang lain

 • Bersemuka

 • Bahasa yang sesuai

 • Beri maklum balas


PENUTUP

“Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam, maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya, akan tertumbuh sebahagiannya.”

- Pesanan Luqman Al-Hakim


“Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya, layani orang besar sesuai dengan kedudukannya, orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya”

- Pesanan Luqman Al-Hakim


Sekian Terima Kasih

Ayam Hutan, Ayam Selasih

THANK YOU


 • Login