Sáng tác: LM. DUY THIÊN                                  Tiến...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

TinhChuaTinhCon PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sáng tác: LM. DUY THIÊN Tiếng hát: HÀ PHƯƠNG. Tình Chúa bao la như biển cả. Tình con nhỏ bé như hạt sương.

Download Presentation

TinhChuaTinhCon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tinhchuatinhcon

Sáng tác: LM. DUY THIÊN Tiếng hát: HÀ PHƯƠNG


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển cả. Tình con nhỏ bé như hạt sương.


Tinhchuatinhcon

Tình Người vững bền tựa núi non. Tình con cho Chúa quá mỏi mòn.


Tinhchuatinhcon

Xin cho con một đời trung kiên trong ân tình Chúa. Để con rao giảng Tin Mừng, để con minh chứng tình yêu.


Tinhchuatinhcon

Để con đi khắp trần gian, loan báo hồng ân đến cho mọi người.


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển Đông. Tình con nhỏ bé như hạt mưa.


Tinhchuatinhcon

Mưa rơi giữa biển Đông, tan biến trong biển rộng. Đời con xin được tan biến mãi trong tình Cha.


Tinhchuatinhcon

Xin cho con một đời trung kiên trong ân tình Chúa. Để con rao giảng Tin Mừng, để con minh chứng tình yêu.


Tinhchuatinhcon

Để con đi khắp trần gian, loan báo hồng ân đến cho mọi người.


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển Đông. Tình con nhỏ bé như hạt mưa.


Tinhchuatinhcon

Mưa rơi giữa biển Đông, tan biến trong biển rộng. Đời con xin được tan biến mãi trong tình Cha.


Tinhchuatinhcon

Sáng tác: LM. DUY THIÊN Tiếng hát: HÀ PHƯƠNG


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển cả. Tình con nhỏ bé như hạt sương.


Tinhchuatinhcon

Tình Người vững bền tựa núi non. Tình con cho Chúa quá mỏi mòn.


Tinhchuatinhcon

Xin cho con một đời trung kiên trong ân tình Chúa. Để con rao giảng Tin Mừng, để con minh chứng tình yêu.


Tinhchuatinhcon

Để con đi khắp trần gian, loan báo hồng ân đến cho mọi người.


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển Đông. Tình con nhỏ bé như hạt mưa.


Tinhchuatinhcon

Mưa rơi giữa biển Đông, tan biến trong biển rộng. Đời con xin được tan biến mãi trong tình Cha.


Tinhchuatinhcon

Xin cho con một đời trung kiên trong ân tình Chúa. Để con rao giảng Tin Mừng, để con minh chứng tình yêu.


Tinhchuatinhcon

Để con đi khắp trần gian, loan báo hồng ân đến cho mọi người.


Tinhchuatinhcon

Tình Chúa bao la như biển Đông. Tình con nhỏ bé như hạt mưa.


Tinhchuatinhcon

Mưa rơi giữa biển Đông, tan biến trong biển rộng. Đời con xin được tan biến mãi trong tình Cha.


Tinhchuatinhcon

Sáng tác: LM. DUY THIÊN Tiếng hát: HÀ PHƯƠNG Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 8/2008


 • Login