เป้าหมายการอบรม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 56

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เป้าหมายการอบรม. สร้างภูมิคุ้มกัน. Today we learn. Tomorrow we lead. (Glory International School) ศาสนิกชนดี พลเมืองซื่อสัตย์. สถานการณ์. ผลเนื่องจากวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมปนเป คุณค่าขึ้นอยู่กับกระแส กระทบถึงคุณค่าศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เป้าหมายการอบรม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7024046


7024046

Today we learn. Tomorrow we lead.

(Glory International School)


7024046


7024046

  • ()


7024046


7024046


7024046

  • - ( , 2008)


7024046

  • ( 4,1-7) ( 5,12; 8,19) ( 6) (Carlo Nanni)


7024046


7024046

  • - ( , 2008)


7024046


7024046

  • ""


7024046

  • ""


7024046


7024046


7024046

1.

2.


7024046

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7024046

1.

2.


7024046

3.

4.


7024046


7024046

1.

2.


7024046

3.

4.


7024046


7024046

Mysticism


7024046

Ascetism

askesis


7024046


7024046


7024046


7024046

previene


7024046


7024046


7024046

Da mihi animas coetera tolle


  • Login