Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar - PowerPoint PPT Presentation

Teknikkar blodtypeserologiske metodar
Download
1 / 39

 • 316 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar. Guro Kristin Melve 18.12.08/Tor Hervig 17.03.11 AIT Haukeland Universitetssjukehus. Case 1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teknikkar blodtypeserologiske metodar

Teknikkar: Blodtypeserologiske metodar

Guro Kristin Melve 18.12.08/Tor Hervig 17.03.11

AIT Haukeland Universitetssjukehus


Case 1

Case 1

 • Ved nasjonal kvalitetskontroll ble det sendt ut et serum som inneholdt anti-D – og det ble forventet at det skulle bli en ++ (2+) agglutinasjon av Rh(D) positive erytrocytter det skulle utføres forlik mot.

 • Alle deltakende blodbanker unntatt en (1) påviste uforlikelighet


Case 2

Case 2

 • En 61 år gammel kvinne ble dårlig med blodtrykksfall, pulsstigning og pusteproblemer 1 time etter avsluttet transfusjon. Tross intensivmedisinsk behandling døde hun 8 timer senere.

 • Det var utført forlik med indirekte antiglobulinteknikk før transfusjon: Negativt

 • Ved utredning av transfusjonsreaksjonen ble konklusjonen hemolytisk transfusjonsreaksjon pga anti-K


Case 3

Case 3

 • På mandag ble det forlikt 20 enheter erytrocyttkonsentrat til en kirurgisk pasient. 12 enheter ble transfundert, 8 enheter ble oppbevart i blodskap, reservert til pasienten

 • Påfølgende fredag ny operasjon; de 8 reserverte enhetene blir brukt. Pasienten utvikler alvorlig hemolyse, som medvirker til at pasienten dør.


Case 4

Case 4

Screeningfunn

IATPEG-IAT

Celler I--

CellerII(+)++

CellerIII--

IdentifiseringUident.anti-K


Grunnprinsipp agglutinasjon

Grunnprinsipp: Agglutinasjon

 • Definisjon: Minimum tre erytrocyttar bundne saman av antistoff i eit nettverk

 • Totrinnsprosess:

  1.Antigen-antistoffbinding 2.Nettverksdanning


Kva p verkar antigen antistoffbinding trinn 1

Kva påverkar antigen-antistoffbinding (trinn 1)?

 • Struktur

 • Ladning

 • Temperatur

 • pH

 • Inkubasjonstid

 • Ionestyrke

 • Antigen-antistoffmengde


Kva p verkar antigen antistoffbinding trinn 11

Ionestyrke

NISS

LISS

Kva påverkar antigen-antistoffbinding (trinn 1)?


Kva p verkar nettverksdanning trinn 2

Kva påverkar nettverksdanning (trinn 2)?

 • Antistoffa sine eigenskapar

 • Antigena sine eigenskapar

 • Serum/celleratio

 • Avstanden mellom erytrocyttane/ zetapotensialet


Antistoffa sine eigenskapar

Antistoffa sine eigenskapar

IgM- fleire antigenbindande

sete – større diameter (35nm)-

gir agglutinasjon ved

saltvannsteknikk

IgG- berre to antigenbindande

sete – mindre diameter (14 nm)-

gir sjeldan agglutinasjon ved

saltvannsteknikk


Antigena sine eigenskapar

Antigena sine eigenskapar

 • Lokalisasjon

 • Doseeffekt


Serum celleratio og agglutinasjon

Serum/celleratio og agglutinasjon

Antistoffoverskot:

Agglutinasjon kan

oppnåast ved

serumfortynning

Likevekt:

Forholdet mellom

Serum og celler er

ideelt

Antistoffunderskot:

Agglutinasjon kan

oppnåast ved å auke

serum/celleratio

Agglutinasjon

Antigenkonsentrasjon


Avstanden mellom erytrocyttane zetapotensialet

Avstanden mellom erytrocyttane/zetapotensialet

 • Negativt ladde erytrocyttar omgir seg med positivt ladde ioneskyer

  Fråstøytande krefter verkar mellom erytrocyttane

Zeta potensial


Metodar som effektiviserer agglutinasjonsreaksjonen

Metodar som effektiviserer agglutinasjonsreaksjonen

 • Auka serum/celleratio

 • LISS

 • Indirekte antiglobulinteknikk

 • Enzymmetodar

 • Polyetylene glykol

 • Polybrenemetodar

 • Albuminmetodar


Iat prinsipp

IAT - prinsipp

 • Antistoff med spesifisitet mot Fc-delen av immunglobulin lagar bruer mellom antistoffsensibiliserte erytrocyttar→ agglutinasjon


Iat prinsipp1

IAT - prinsipp

 • Ein del antistoff gir binding av C3 til erytrocyttane → polyspesifikt AHG inneheld også anti-C3 → agglutinasjon av C3-dekka celler


Teknikkar blodtypeserologiske metodar

IAT

 • Negativ IAT


Antihumanglobulinreagens ahg

Antihumanglobulinreagens (AHG)


Kva slags ahg reagens

Kva slags AHG-reagens?

 • Anti-komplement aktivitet viktig ved direkte antiglobulintest (DAT), særleg ved diagnostikk av autoimmun hemolytisk anemi

 • Ved forlikstesting og antistoffidentifisering er rein anti-IgG aktivitet å føretrekkje. Unngår ”støy” av klinisk irrelevante (kulde-)antistoff.


Teknikkar blodtypeserologiske metodar

1. Inkubasjon erytrocyttar-serum

2. Avlesing

3. Vask

4. Anti-IgG

5. Avlesing

6. Kontroll med sensibiliserte celler Inkubasjon

IAT


Iat kvalitetskontroll

IAT- kvalitetskontroll

 • Tilsetjing av sensibiliserte celler

  • AHG tilsett?

  • Adekvat vask?

 • Positiv kontroll

  • Adekvat anti-IgG-reaktivitet?

 • Negativ kontroll

  • Adekvat AHG-spesifisitet?


 • Feilkjelder iat falskt negative reaksjonar

  Feilkjelder IAT – falskt negative reaksjonar

  • Nøytralisering av AHG-reagens

   • For dårleg vasking

    • Obs ved auka serummengde

   • Kontaminasjon av AHG-reagens

  • Unøyaktige volum- pipettering

  • For kort inkubasjonstid

  • Ujevn lagringstemperatur AHG-reagens

  • Enkelte anti-Jka/Jkb berre oppdaga med polyspesifikt reagens

  • Kontroll med sensibiliserte erytrocyttar viktig


  Feilkjelder iat falskt positive reaksjonar

  Feilkjelder IAT – falskt positive reaksjonar

  • Agglutinasjon av celler før vask

  • Celler med positiv DAT: falsk positiv reaksjon

  • ”Uspesifikk” binding av komplement


  Enzymmetodar

  Enzymmetodar

  • Papain (papaya)

  • Ficin (fiken)

  • Bromelin (ananas)

  • Trypsin ( svine-ventrikkel )


  Enzymmetodar papain mekanismer og fordeler

  Enzymmetodar (papain)- mekanismer og fordeler

  • Proteolytisk

  • Beste metode for påvising av Rh-antistoff

  • Sensitiv for påvising av Kidd-antistoff

  • Rask metode


  Enzymmetodar feilkjelder

  Enzymmetodar- feilkjelder:

  • M,N,S,s,Fya,Fyb,Yta,Xga,Ge, Ch,Rg,JMH, Inb,Knops,Cromer, Tn, Pr blir denaturert

  • Forsterkar ein del klinisk lite viktige kuldeantistoff: anti-Lea,anti-Leb,anti-I, anti-P1

  • Falsk positive og negative reaksjonar


  Polyetylene glykol

  Polyetylene glykol

  • PEG

   • Fjernar vassmolekyl?

   • Sensitiv

   • Falsk positive/(negative)


  Polybrene og albuminmetodar

  Polybrene- og albuminmetodar

  Polybrene

  Albumin


  Gelteknikk og mikrotiterplateteknikk

  Gelteknikk og mikrotiterplateteknikk


  Solid phase systems og elisa

  Solid-phase systems og ELISA


  Automatiserte agglutinasjonsmetodar

  Automatiserte agglutinasjonsmetodar


  Val av teknikk

  Problemstilling

  Hastegrad

  Teknisk og medisinsk ekspertise

  Økonomi

  Konvensjonar

  Kombinasjon av ulike teknikkar

  Skreddarsydd utgreiing

  Rasjonelt

  Tidsbesparande

  Økonomisk

  Kompetanseavhengig

  Gjenkjenning av mønster; ”laboratorielegekunst”?

  Val av teknikk


  Teknikkar blodtypeserologiske metodar

  The United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (Blood Transfusion Laboratory Practice): trends in proficiency and practice between 1985 and 2000

  S. M. Knowles*, C. E. Milkins*, J. F. Chapman† and M. Scott‡Transfusion MedicineVolume 12 Page 11  - February 2002


  Teknikkar blodtypeserologiske metodar

  The United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (Blood Transfusion Laboratory Practice): trends in proficiency and practice between 1985 and 2000

  S. M. Knowles*, C. E. Milkins*, J. F. Chapman† and M. Scott‡Transfusion MedicineVolume 12 Page 11  - February 2002


  Agglutinasjonsteknikkar fordeler og ulemper

  velprøvd, innarbeida

  stor teknisk og medisinsk kompetanse opparbeidd

  klinisk intuitive metodar

  verifiserande forlik

  enkelt utstyr, kan utførast ”kvar som helst”

  ”low tech”, relativt manuelle metodar

  subjektive, operatøravhengige

  fleirtrinnsprosess, indirekte testresultat

  semikvantitative

  automatiserte einingar ueigna for andre transfusjonsmedisinske testar

  ressurskrevjande

  levande celler

  testcellegivarar

  tidkrevjande

  kostbart

  Agglutinasjonsteknikkar – fordeler og ulemper


  Flowcytometrisk blodtyping

  Flowcytometrisk blodtyping

  TransfusionVolume 43 Page 918  - July 2003


  Molekyl rbiologiske teknikkar

  Molekylær basis for blodtypeantigen/ fenotypar

  SNP

  Exonduplikasjon

  Delesjon av gen, exon, nukleotid

  Innsetjing av nukleotid(er)

  Metodikk

  Konvensjonell/real-time PCR

  RFLP

  Allelspesifikk/ sekvensspesifikk PCR

  Enkel/multiplex PCR

  DNA microarrays

  Molekylærbiologiske teknikkar


  Teknikkar blodtypeserologiske metodar

  Proteomikk


  Teknikkar blodtypeserologiske metodar

  ”Goodbye to agglutination and all that?”

  David J. AnsteeTransfusionVolume 45 Page 652  - May 2005


 • Login