307 - PowerPoint PPT Presentation

1. Své víry základ zalo
Download
1 / 4

  • 115 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. Své víry základ zalo ž ím na samém Kristu Je ž íši. Jen s ním se mohu odvá ž it p ř ed Bo ž í právo postavit. Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpe č ným pís č inám.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

307

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3899634

1. Své víry základ založím na samém Kristu Ježíši. Jen s ním se mohu odvážit před Boží právo postavit. Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpečným písčinám.


3899634

2. On zůstává mou nadějí, když na tvář stíny padají. Když déšť se žene s vichřicí a hrozí příval pěnící. Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpečným písčinám.


3899634

3. Když v záplavě vše troskotá, zde stojí skála života. Svou drahou krví zpečetil, že splní vše, co zaslíbil. Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpečným písčinám.


3899634

4. Kéž on je moje spasení, až zazní k soudu troubení. Jen s ním se mohu odvážit před Boží právo postavit. Ve skále, Kristu, zakládám a jiný základ podobá se nebezpečným písčinám.


  • Login