การประมาณการแรงงานด้วยวิธีโคโคโม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 64

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การประมาณการแรงงานด้วยวิธีโคโคโม. อ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล. บทนำ. COCOMO ย่อมาจาก CO nstruction CO st MO del พัฒนาโดย โบแอม (ค.ศ. 1981 ) เรียกว่า COCOMO81 หรือ COCOMOI วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณการแรงงานและเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การประมาณการแรงงานด้วยวิธีโคโคโม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4766500

.


4766500

 • COCOMO COnstruction COst MOdel (..1981) COCOMO81 COCOMOI

 • ..2004 COCOMO COCOMO2000 COCOMOII


Cocomoi

COCOMOI

 • COCOMOI (effort) (LOC)

 • 3

  1. (Basic Model)

  2. (Intermediate model)

  3. (Advance Model)


4766500

 • (Cost Driven)


4766500

1. 3

1.1 (Organic Model)

1.2 (Semi-detached Model)

1.3 (Embedded Model)

2.

3. (Effort Adjustment Factor)


1 1 organic model

1.1 (Organic Model)

 • 50 KLOC

 • (in-house environment)

 • (static environment)


1 2 semi detached model

1.2 (Semi-detached Model)

 • 300 KLOC


1 3 embedded model

1.3 (Embedded Model)


4766500

 • (-) = axKLOCb

  = cXd

  a, b, c, d


4766500


33 3 kloc

33.3 KLOC

 • (-) = 3.0 x KLOC1.12

  =3.0 x 33.31.12

  = 152-

 • = 2.5 x 152

  =14.5

 • = 152/14.5

  =11


4766500

 • (-) = a xKLOCbx

  = c Xd

  a, b, c, d


4766500

 • organic

  • data entry 0.6 KLOC

  • data update 0.6 KLOC

  • query 0.8 KLOC

  • report gen. 1.0 KLOC

  • TOTAL 3.0 KLOC

 • cost driver attribute

  • Complexity high 1.15

  • Storage high 1.06

  • Experience low 1.13

  • Programmer capability low 1.17


4766500

 • =

  =

 • (-) =axKLOCbx

  =

  =

 • =c Xd

  =


4766500

 • 2 (Cost Driver) 15 4


4766500

 • (very low) (extra high)

 • 2

 • 6.11 6.12 (RELY) (1.40)


4766500

 • RELY (0.75) (CPLX)

 • 6.12 CPLX (1.30)

 • CPLX (0.70) 6.13


Cocomoii

COCOMOII

 • .. 1981

 • COCOMO81

  (prototyping)

 • (components composition) 4

  (4th generation language)


4766500

 • COCOMOI

 • COCOMOII 3

 • COCOMOII /


4766500

 • 3 COCOMOII

  1.

  2.

  3.


4766500

1.

 • (Object Points)


4766500

2.

 • LOC


4766500

3.


4766500

PM = (-)

NOP = (New Object Point)

%reuse =

PROD =


4766500

 • 1.

  3 GL

  (3 General Language)

  2. 3

  2


4766500


4766500

3. -


4766500

4.

5. (NOP)

6. (PROD) PROD

7. (PM) = NOP/PROD


4766500

 • (effort) =2.94 X sizeB x M + PMauto

  size (KLOC)

  M (effort multipliers) 7


4766500

 • RCPX (Reliability and complexity)

 • RUSE (reuse requires)

 • PDIF (Platform difficulty)

 • PERS (Personal Capability)

 • PREX (Personal Experience)

 • FCIL (SupportFacilities)

 • SCED (Schedule)

  M = PERS x RCPX x RUSE x PDIF x PREX x FCIL x SCED


4766500

 • ..


 • Login