Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar
Download
1 / 33

KARAYOLU ELEMANLARI İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAMALAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARAYOLU ELEMANLARI İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAMALAR. 12832110 BURAK ONUR. KARAYOLU – KARAYOLU TRAFİĞİ. Karayolu; Her türlü taşıt ve yaya ulaşımı için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara denir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KARAYOLU ELEMANLARI İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAMALAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

KARAYOLU ELEMANLARI LE LGL GENEL TANIMLAMALAR

12832110

BURAK ONUR


Karayolu karayolu traf

KARAYOLU KARAYOLU TRAF

 • Karayolu; Her trl tat ve yaya ulam iin kamunun yararlanmasna ak olan arazi eridi, kprler ve alanlara denir.

 • Karayolu Trafii: Karayolunu ulam amac ile kullanan motorlu ve motorsuz tatlar ile yayalarn yol zerindeki hareketleri, karayolu trafiini oluturur.


Ge k plan boykes t

GEK PLAN BOYKEST

 • Bir yolun arazi zerinde izledii dorultuya bu yolun gekisi (gzergah) denir.

 • Yolun yatay bir dzlem zerindeki izdm ise plan olarak tanmlanr. Bir yolun ekseni, planda dz giden ksmlar ile bunlar arasnda kalan eri ksmlardan oluur. Dz ksmlara alinyiman, eri ksmlara da kurba (kurp) denir.

 • Plandaki yol ekseni bir doru boyunca alr ve bunun dey bir dzlem zerinde izdm alnrsa boykesit (profil) elde edilir. Boykesit de eimli olarak devam eden dz ksmlar ile bunlar birbirine balayan erilerden oluur. Eri ksmlara dey kurbaad verilir. Bu dey kurbalar dairesel veya paraboliktir.


Toprak tesv ye tesv ye y zey nce tesv ye

TOPRAK TESVYE TESVYE YZEY NCE TESVYE

 • Tat ve yayalarn ulamlar srasnda karayolunu kolaylkla kullanabilmeleri iin doal zeminin belli bir enkesit ekline dntrlmesi gerekir. Bu amala yol enkesitinde baz yerler kazlr, baz yerler doldurulur. Bu kazma ve doldurma ilemine toprak ii ad verilir.

 • Doal zeminin dzeltilmesinden ibaret olan bu ie uygulamada ok zaman toprak tesviyesi ya da ksaca tesviye de denir.

 • Toprak ii sonucu ortaya kan yzey tesviye yzeyidir.

 • Tesviye yzeyinin uygun enine ve boyuna eim de verilerek bir greyder yardm ile son olarak dzeltilmesi ilemine ince tesviye (reglaj) denir.


Alt yapi st yapi yol tabani

ALT YAPI - ST YAPI - YOL TABANI

 • Yolun, tesviye sonunda, daha nceden saptanan kot ve enkesit ekline getirilmi ksmna altyap denir. Sanat yaplar da altyap iine girer. Altyap yolun esas tayc ksmdr.

 • Yolun, trafik yklerini tamak ve bu yk taban zemininin tama gcn amayacak ekilde taban yzeyine datmak zere altyap zerine ina olan ve temel alt, temel, kaplama tabakalarndan oluan ksm ise st yap olarak tanmlanr.

 • Altyap ve st yapdan oluan yol gvdesinin oturduu doal zemin ise yol tabandr.


Temel alti temel kaplama

TEMEL ALTI - TEMEL - KAPLAMA

 • Temel alt (alt temel) tabakas; tesviye yzeyi zerine serilen ve genellikle kum, akl, ta kr, yksek frn crufu gibi malzemelerden ina olan tabakadr.

 • Trafik yknn temel zerine yaylmasnda temel tabakasna yardm yannda su ve don tesirlerine kar tampon blge vazifesi de grr.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Temel tabakas; temel alt tabakas ile kaplama tabakas arasna yerletirilen doal kum, doal akl veya krmata ile az miktarda balayc ince malzemeden oluan tabakadr.

 • Balca grevi trafik ykn temel zerine yaymak, bu arada trafiin darbe tesirlerini yok etmektir.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Temel tabakas zerine ina olan ve trafiin dorudan doruya temas ettii genellikle beton, parke vb malzeme ile yaplan tabakaya da kaplama (deme) ad verilir.

 • Esas grevi dzgn bir yuvarlanma yzeyi oluturmaktr.

 • Bir ya da birka tabaka halinde ina olunur.

 • Bunlardan en stte bulunan tabaka trafiin ve iklim koullarnn bozucu etkisine kar koyan anma tabakasdr.

 • Bunun altndaki tabaka ise binder tabakasdr.


Banket

BANKET

 • Yol kaplamasnn iki yannda, kaplamaya bitiik ve kaplama kenar ile ev ba arasnda kalan ksma banket denir.

 • Arza vb olaan d hallerde tatlarn durmasna ayrlm olup ayrca kaplamay yandan desteklemek suretiyle dalma yolu ile bozulmay geciktirir.

 • Banket tekili srasnda dikkate alnacak balca hususlar; banket geniliinin yeterli olmas ve yol boyunca srekli olarak bu geniliini muhafaza etmesidir.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Tat kullananlarn kolaylkla farkedebilmesi iin banket farkl dokuda veya renkte bir malzeme ile kaplanr.

 • Ya sularnn yol gvdesine szmasn nlemek iin, kaplamaya gre enine eimi fazla tutarak szma azaltlmaya allr.

 • Banket genilikleri ina edilen yolun snfna ve arazi durumuna gre 1 ile 3 metre arasnda deiir.


Platform

PLATFORM

 • Yolun enine ynde blntsz ve kaplama ile banketlerden oluan ksmna platform denir.

 • ehir ii yollarda yaya kaldrmlar veya orta refj kenar, ehir d yollarda hendek ve dolgu evi balar ile snrlanmtr.

 • Platform genilii; erit says, erit genilii ve iki yandaki banket geniliklerine baldr.


Hendek kafa hende

HENDEK KAFA HENDE

 • Hendek; yolun yarma kesimlerinde banket ile yarma evi arasnda uzanan ve yol platformu ile yarma evine gelen ya sularnn toplanp akt kanaldr. Bunlara kenar hendek veya yan hendek de denir.

 • Genellikle gen veya yamuk kesitli olurlar.

 • Derinlikleri genellikle 0.30 ile 0.75 m arasndadr.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Yarmalarda, yamalardan akan ya sular erozyon yolu ile evin bozulmasna neden oluyorsa ev tepesinden bir miktar geride olmak zere tesviye erisi hattna paralel olarak yine gen veya yamuk kesitli olmak zere hendekler alr. Bunlara da kafa hendei denir.


Bord r bord r olu u r gar baca

BORDR BORDR OLUU RGAR (BACA)

 • Bordr; ehir ii yollarda kaplama ile daha yksek kotta bulunan yaya kaldrm arasna veya kaplama ile orta refj arasna yerletirilen, genellikle ta ya da betondan yaplm kenar ta mahiyetindeki yol elemandr.

 • Yine ehir ii yollarda, ya sularnn kolayca akmas iin bordr ile kaplama arasna yaplan ksma bordr oluu (kanivo) denir.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Bordr kenarnda birikip oluk boyunca akan ya sularnn yola veya yol temeline zarar vermeden kanalizasyon veya yamur suyu drenaj ebekesine akmasn salayan yaplara rgar (baca) denir.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

EV

 • Bir dolguda platformun d kenar ile doal zemin, yarmada ise hendek taban ile doal zemin arasndaki eik yzey bu dolgu veya yarmann evidir.

 • ev eimini belirlemede gzetilen iki ana faktr, zeminin kendini tutma zellii ile dolgu veya yarmann yksekliidir.

 • En ok kullanlan dolgu evleri 3/2, 3/1 ve 4/1dir.

 • Yarma evleri iin 1/2, 1/1, 2/1 ve 3/2dir.

 • 3/2 ev; yatayda , deyde iki birimine isabet eden eim demektir.


En ne e m boyuna e m

ENNE EM - BOYUNA EM

 • Yol yzeyine den ya sularnn platformu bir an nce terkedebilmeleri iin yol enkesitine eksenden banket ya da kaplama d kenarna doru olmak zere her iki tarafta verilen eime enine eim denir.

 • Ya sularnn kolayca ve ksa srede akabilecei ince dokulu asfalt kaplamalar iin 0,01 ile 0,02 arasnda bir eim uygundur.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • akll kaplamalarda enine eim 0,03 ile 0,04 toprak yollarda ise 0,04 ile 0,06 arasnda olmaldr.

 • Beton yollar iin 0,02den dk eim kullanlabilirse de minimum eim 0,015 olmaldr.

 • Yola boyuna dorultuda verilen eim de boyuna eim olarak tanmlanr.

 • Drenaj amac ile yola minimum 0,003 0,005 arasnda bir boyuna eim verilmelidir.


Yol eksen eksen zg s

YOL EKSEN - EKSEN ZGS

 • Yol kaplamasnn ortasndan getii varsaylan izgiye (dorultuya) yol ekseni denir.

 • Blnmemi yollarda kar ynlerden gelen trafiin kullanabilecekleri yol ksmn gstermek amacyla yol zerine izilen boyuna dorultudaki izgiye de eksen izgisi ad verilir.


Traf k er d er t zg s park er d tirmanma er d

TRAFK ERD - ERT ZGS - PARK ERD - TIRMANMA ERD

 • Tatlarn tek dizi halinde gvenle hareket edebilmeler iin yeterli kaplama yzeyine trafik eridi, ayn ynde hareket eden trafiin kullanaca eritleri birbirinden ayran boyuna dorultudaki izgilere de erit izgisi denir.

 • erit genilii, trafik cinsi ile hza baldr.

 • nc snf veya ky yollar gibi trafiin daha az olduu tali yollar iin 3,00 m, ikinci snf yollar iin 3,50 m ve birinci snf ana yollar iin 3, 60 ile 3,75 m erit genilikleri uygun kabul edilebilir.

 • ehir ii yollarda uygulanan erit genilii genellikle 3,00 ile 3,65 m arasnda deiir.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Yksek standartl yollarda tatlarn durmalar ve park etmeleri iin kenarda yardmc ilave eritler yaplr. Bunlara park eridi ad verilir.

 • Bu eritler iin ehir ii yollarda 2,50 m, krsal yollarda 3,00 mlik genilik normal saylabilir.

 • Dalk blgelerdeki rampalarda yol iki eritli ise, yava giden tatlarn kullanmalar iin yolun en sa kenarna trmanma eridi ina edilir. Sanda en az 1,50 mlik banket olmak artyla trmanma eridi iin 3,25 mlik genilik yeterli saylabilir.


B l nmem yol b l nm yol

BLNMEM YOL BLNM YOL

 • Blnmemi yol; zerinde kar ynlerden gelen trafii ayran fiziki bir engelin bulunmad tek platformlu yoldur.

 • Bir yndeki trafik kar ynden gelen trafik ile orta refj, korkuluk gibi fiziki bir engel kullanlarak ayrlm ise bu gibi yollara da blnm yol denir.


Orta ref j

ORTA REFJ

 • Orta refj; blnm yollarda kar ynlerden gelen trafie ait platformlar ayran ve yol kaplamasna nazaran daha yksek veya dk kotta bulunan ksmdr.

 • Orta refj genilii, normal olarak ehirii yollarda minimum 4 m, krsal yollarda 7 m olmaldr.

 • Orta refjlerin zeri bo braklabilecei gibi zorunlu durumlarda otopark yeri olarak da faydalanlabilir, ya da bitki ile rtlr.


Korkuluk kenar ta lari

KORKULUK KENAR TALARI

 • Korkuluk; tatlarn yoldan darya kmalarn ve blnm yollarda dier platforma girmelerini nlemek amacyla gerekli kesimlerde platform d kenarlarna konan engellerdir.

 • elik putrel, elik halat vb malzemelerden yaplr.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Kenar talar ise; yksek dolgular, daralan yol kesitleri, gr kapal yerler gibi tehlikeli kesimlerde, gvenlik dncesi ile, platformun kenarlarn belirtmede kullanlan iaret elemanlardr.

 • Kurp ta olarak da isimlendirilirler.

 • Kenar talar genel olarak gece trafiinin gvenlii asndan reflektrize bir boya ile boyanr veya kedi gz gibi bir elemanla takviye yaplr.


Kamula tirma gen l

KAMULATIRMA GENL

 • Yolun yapmna balamadan nce gzergah boyunca yeterli genilikteki arazinin kamulatrlmas gereklidir. te yol gzergah boyunca uzanan ve her iki yandaki snrlar ile belirli olan bu alann geniliine kamulatrma genilii denir.

 • Yoldaki trafiin iletilmesi ile ilgili telefon, elektrik, iaretleme, ayrca drenaj tesisleri de bu alan iinde yaplr.


Karayolu elemanlari le lg l genel tanimlamalar

 • Kamulatrma genilii, yaplacak olan yolun snfna ve ka eritli olacana baldr.

 • leriye ait trafikte tahmin edilemeyen artlara kar kamulatrma geniliinin fazla tutulmasnda fayda vardr. Bylece gerektiinde yeni erit ilavesi vb. dzenlemeler kolaylam olur.

 • Krsal birinci snf yollar iin 60 m, ikinci snf yollar iin 40 m, tali yollar iin 15-20m genilik normal kabul edilebilir.


Te ekk rler

TEEKKRLER


ad
 • Login