Celní správa České republiky
Download
1 / 23

Celní správa České republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Celní správa České republiky. ( + 42 0 2 61 331 111  +420 261 332 010  podatelna @ cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz. Celní správa České republiky. Historie celní správy. Clo je úzce spojeno s vývojem obchodu a obchod je tak starý, jak je staré lidstvo samo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Celní správa České republiky' - hunter-cantu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Celní správa České republiky

( +420 261 331 111+420 261 332 010 [email protected]

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

Historiecelní správy

 • Clo je úzce spojeno s vývojem obchodu a obchod je tak starý, jak je staré lidstvo samo.

 • S prvními písemnými zmínkami o clech se setkáme již v záznamech ze starověké Mezopotámie, kde cla tvořila část příjmů chrámů.

 • Doklady o existenci celníků najdeme i v Písmu svatém (Bibli). Například v Novém zákoně, v Evangeliu sv. Matouše, kde je zmínka o hostině Krista u celníka Matouše.

 • Celní řemeslo patří k nejstarším povoláním vůbec. Bibličtí celníci bylivýběrčí cla v Judei pro Řím. Toto povolání a samozřejmě jeho provozovatelé, celníci, byli svým židovským okolím opovrhováni.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Historie celní správy v raném středověku

 • Vzhledem ke své důležitosti pro pokladnu panovníka bylo clo od dob Karla Velikého královským regálem (výhradním právem).

 • Úpravu vybírání poplatků za dovážené zboží na naše území a obchod s Byzantskou a Východofranskou říší upravuje již raffenstettenský celní řád pro obchod se Slovany na Dunaji, tzv. raffelstettenský statut z let 903-906.

 • Na území českého státu byla od nejstarších dob uzlovým bodem dálkového (zahraničního) obchodu Praha a v ní„nejstarší celnice“ v Týnském dvoře, podle poplatku tam vybíraného zvaná též Ungelt.

 • Do Prahy se vozila například sůl, šperky, drahé látky, koření apod. Z Čech pak vyváželi obchodníci kožešiny, slad, chmel, med a další zajímavé zboží.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Historie celní správy ve středověku

 • Vstup na území Čech byl možný tzv. zemskými branami přes průseky v pohraničních hvozdech, které ochraňovaly strážnice později pomezní hrady jako například Chýnov, Doudleby, Netolice, Prachatice, Domažlice, Přimda, Tachov, Žandov, Loket, Bílina, Chlumec, Most, Litomyšl aj.

 • Vládce pověřoval zpočátku výběrem poplatků spojených s obchodem zvláštní úředníky – celníky při zemských branách.

 • Původní povinností celníků bylo krom výběru cla i zajištění ochrany země.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa po rozpadu Rakouska - Uherska

 • Systém výkonu celní správy převzala po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 Československá republika - nejvyšší instancí celní správy bylo ministerstvo financí.

 • Celní službu zajišťovaly celní úřady, ostrahu státní hranice a vedlejší celní činnosti prováděla finanční stráž.

 • Celní kodex z roku 1927 – JUDr. Emil Martinec, autor prvního československého celního kodexu z roku 1927, položil základy tuzemského celního práva a odstranil tak téměř deset let trvající provizorium, kdy platil zcela zastaralý Celní a monopolní řád z roku 1835. Tento celní kodex (zákon) byl jedním z nejmodernějších v tehdejší Evropě, byl kontinuálně používán, s výjimkou protektorátu, až do roku 1952.

 • Rozvoj letecké dopravy si vyžádal v průběhu třicátých let zřízení celních letišťv Praze, Brně a Mariánských Lázních.

 • Období první republiky bylo ukončeno okupací a 1. října 1940 byl začleněn Protektorát Čechy a Morava do celní unie s Německem.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa si svých „zakladatelů“ váží

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa po II. Světové válce

 • Po druhé světové válce byla obnovena celní správa podle modelu první republiky.

 • Na konci roku 1948 bylo rozhodnuto o výkonu celní správy národními výbory.

 • V roce 1949 byla zrušena finanční stráž.

 • Výkon celnictví pod národními výbory se neosvědčil a celnictví přešlo do resortu ministerstva zahraničního obchodu ( MZO).

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa v době „budování socialismu“

 • V roce 1952 byly položeny základy nové,dvoustupňové, organizační struktury celní správy.

 • Výkon v oblasti celnictví byl přizpůsoben sovětskému modelu. Celní správa vykonávala kontrolní činnosti zejména pro statistické účely. Fiskální úkony byly potlačeny na minimum.

 • Celní správě zůstaly pouze dva stupně řízení. Součástí MZO byla ústřední celní správa, která řídila celnice. Celnic bylo na území Československé republiky vytvořeno 86.

 • Po vytvoření krajů v roce 1960 byl snížen počet celnic na 40.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa v době „budování socialismu“

 • Vytvoření československé federace v roce 1968si vyžádalo úpravy v celní správě.

 • Bylavytvořenadvě celní ředitelství (CŘ). Pro Českou socialistickou republiku v Praze, pro Slovenskou socialistickou republiku v Bratislavě.

 • Obě CŘ řídila ústřední celní správa, která byla integrální součástí federálního ministerstva zahraničního obchodu.

 • Celní ředitelství řídila celnice ve své části federace.

 • Celnic bylo na území federace celkem 38. Součástí celnic byly celní odbočky.

 • V tomto upořádání setrvala celní správa až do listopadu 1989.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od sametové revoluce do rozpadu Československa

 • Nová politická situace po listopadu 1989 si vynutila změny v celém správním aparátu státu.

 • Rozhodnutím ministra zahraničního obchodu koncem roku 1992byla ústřední celní správa se všemi svými podřízenými složkami převedena z působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu do působnosti federálního ministerstva financí.

 • Celní správa se vrátila ke svému původními poslání, výběru cel a dalším činnostem v oblasti celního řízení a dohledu.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od ledna 1993 do května 2004

 • V lednu 1993 vzniká samostatná Celní správa České republiky.

 • Celníci jsou podřízeni Ministerstvu financí České republiky.

 • Vznikají nové přechody – celnice na hranicích se Slovenskou republikou.

 • Mění se barva a střih uniforem – ze zelené do modro šedé kombinace.

 • Organizační strukturu tvoří Generální ředitelství cel, Celní ředitelství (8) a celní úřady (54).

 • V lednu 2004 se celníci stávají rovněž výhradními správci spotřební daně.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od května 2004 – vstup ČR do EU

 • 1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie.

 • Zanikly hraniční celní úřady.

 • Vyjma celního úřadu na letišti Praha – Ruzyně.

 • Celní správa ukončila pravidelné kontroly na hraničních přechodech.

 • Celní správu prošla složitým procesem transformace a organizačních změn.

 • Celní správě byly přiděleny k původním činnostem nové kompetence.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od ledna 2013

 • Základními právními předpisy, které nově upravují organizaci, postavení a věcnou a územní působnost celních orgánů jsou:

 • zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,

 • vyhláška Ministerstva financí č. 285/2012, o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech,

 • zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška Ministerstva financí č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od ledna 2013

Podle zákona č. 17/2012 Sb. je Celní správa České

Republiky soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.

Jako orgány celní správy, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu, se zřizují od 1. 1. 2013

 • Generální ředitelství cel,

 • celní úřady pro jednotlivé kraje + Celní úřad Praha Ruzyně.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od ledna 2013

Celní úřady

 • Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně.

 • Územní pracoviště celního úřadu, které se nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Celní správa od ledna 2013

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Současné činnosti celní správy

Celnictví

 • Propouštění zboží do celních režimů

 • Výběr cla při dovozu zboží ze zemí mimo EU

 • (75% z vybraného cla se odvádí do pokladny EU)

 • Správa spotřebních daní

 • Komplexní správa spotřební daně

 • Dohled nad výrobou, skladováním, prodejem a dopravou vybraných výrobků

 • Vybranými výrobky se rozumí minerální oleje (pohonné hmoty), lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Současné činnosti celní správy

 • Kontrolní

 • Daňové kontroly a místní šetření – spotřební daně

 • Následné kontroly po propuštění zboží do celních režimů

 • Kontroly v oblasti práv duševního vlastnictví - IPR

 • Kontroly v oblasti mezinárodní úmluvy CITES (ochrana přírody)

 • Kontroly nelegální zaměstnanosti - zaměstnávání cizinců

 • Kontroly v rámci státního dozoru v silniční dopravě

 • Pátrání

 • Odhalování trestné činnosti - clo, daně, CITES, IPR apod.

 • Protidrogová problematika

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Současné činnosti celní správy

 • Ostatní

 • Asistenční činnosti - podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu úřadu nebo daňové správě ( např. předvádění osob,zajištění ochrany osob a majetku, zajištění dodržování veřejného pořádku např. na dražbách, převozy hotovostí a cenin apod.)

 • Vybírání a vymáhání peněžitých plnění – „Dělená správa“

 • INTRASTAT – sběr statistických údajů o vnitro-unijním obchodu ( obchod mezi ČR a jinými členskými státy EU)

  Celní správa je zapojena do integrovaného záchranného systému

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Současné činnosti celní správy

 • Mezinárodní vztahy

 • Zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu.

 • Vzájemná spolupráce celních správ - výměna informací, předávání dokumentů, vzájemná pomoc při šetřeních.

 • Celní správa je dlouholetý člen WCO.

 • Celní správa provozuje jedno ze dvou výcvikových zařízení služební kynologie WCO na světě

 • Nejužší spolupráce s ostatními celními správami EU

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

 • Jak se stát celníkem

 • Do služebního poměru muže být přijat občan, který

 • a) o přijetí písemně požádá,b) má občanství České republiky,c) je starší 18 let,d) je plně způsobilý k právním úkonům,e) je bezúhonný,f) splňuje stupeň (obor) vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,g) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,h) k termínu přijetí do služebního poměru celníka není členem politické strany nebo politického hnutí,i) k termínu přijetí do služebního poměru celníka nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

www.celnisprava.cz


Celní správa České republiky

Služební slib

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

www.celnisprava.czad