Kormányhivatalhoz telepített közoktatási hatósági feladatok és megvalósulásuk - PowerPoint PPT Presentation

Korm nyhivatalhoz telep tett k zoktat si hat s gi feladatok s megval sul suk
Download
1 / 16

  • 68 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Kormányhivatalhoz telepített közoktatási hatósági feladatok és megvalósulásuk. Funkcionális: Informatikai Pénzügyi Koordinációs és szervezési Humánpolitikai. Szakmai : Hatósági Törvényességi ellenőrzési és felügyeleti Jogi perképviseleti

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kormányhivatalhoz telepített közoktatási hatósági feladatok és megvalósulásuk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Korm nyhivatalhoz telep tett k zoktat si hat s gi feladatok s megval sul suk

Pest Megyei Kormányhivatal

Oktatási Főosztály

Kormányhivatalhoz telepített közoktatási hatósági feladatok és megvalósulásuk


T rzshivatali f oszt lyok

Funkcionális:

Informatikai

Pénzügyi

Koordinációs és szervezési

Humánpolitikai

Szakmai :

Hatósági

Törvényességi ellenőrzési és felügyeleti

Jogi perképviseleti

Ügyfélszolgálati

Oktatási

Törzshivatali főosztályok


Szakigazgat si szervek

Szervi irányító:

KIM – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Szakmai irányító:

ágazati tárca

Szakigazgatási szervek


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

Az oktatási

ágazat a

törzshivatalon belül,

főosztályi státusban


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly1

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

Feladat- és hatáskörök átvétele:

2011. január 1.

+

2011. július 1., július 5.

+

2011. szeptember 1.


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly2

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

7 regionális igazgatóságból

20 megyei

kormányhivatali főosztály


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly3

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. január 1-étől (példálózóan):

elsőfokú hatósági döntés (kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése; egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadása)

másodfokú hatósági döntés (sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tankötelezettségére vonatkozóan)

hatósági ellenőrzés (nem állami, nem helyi ök-i intézményfenntartó által igényelt normatíva)

nyilvántartás vezetése (szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményre való jogosultsága)


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly4

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. január 1-étől ún. „egyéb feladatok” (példálózóan):

a közoktatási törvényben meghatározott önkormányzati intézkedési terv és a megye fejlesztési tervének véleményezése,

a szakminiszter képviselete a regionális és megyei fejlesztési tanács, valamint a megyei közoktatási közalapítvány munkájában,

a megyei közoktatási egyeztető fórum működtetése,

félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottsága elnökeinek kijelölése


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly5

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. július 1. – módosult a közoktatási törvény:

A nem állami, nem helyi önkormányzati

közoktatási intézmények

  • nyilvántartásba vételi,

  • működési engedélyezési feladatai,

  • valamint nyilvántartásuk vezetése

  • és fenntartóinak kétévenkénti törvényességi ellenőrzése

    (Kt. 79-80. §) az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz kerül.


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly6

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

Pest megyében

180 intézményt

érintett

a hatáskör-átadás


2011 2012 es vi hat s gi ellen rz s t rgya a nem nkorm nyzati int zm nyrendszer

2011/2012-es évihatósági ellenőrzés tárgya:a nem önkormányzati intézményrendszer


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly7

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. július 5. – módosult az OH-rendelet:

Új feladat:

a szakmai vizsgák

szervezésének engedélyezése,

vizsgaszervezés ellenőrzése.


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly8

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. szeptember 1. :

kiteljesedik az Oktatási Főosztály feladatköre

a) a 2011. őszi

(október-novemberi)

érettségi vizsgák

szervezése


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly9

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2011. szeptember 1. :

kiteljesedik az Oktatási Főosztály feladatköre

b)a hatósági ellenőrzési tevékenység teljes körűen

megjelenik!


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly10

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

2012. január 1. :

a kormányhivatal megkapja a fenntartói jogokat


Pest megyei korm nyhivatal oktat si f oszt ly11

Pest Megyei KormányhivatalOktatási Főosztály

További hasznos tanácskozást kívánok!

Boda Zsuzsanna

Boda.zsuzsanna@pkmh.hu

oktatas@pmkh.hu

(36)-1-328-5899


  • Login