Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní - PowerPoint PPT Presentation

Rozlo enie z a e pri top k fazetovom vyh ad van
Download
1 / 23

 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní. Vedúci práce RNDr. Peter Gurský, PhD. Riešiteľ práce Bc. Juraj Bobák. Use Case. request. S i 1. D i 1. click. response. S i 2. read. D i 2. S i 3. D i 3. S i j. D i j. Charakteristika problému.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozlo enie z a e pri top k fazetovom vyh ad van

Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní

Vedúci práce

RNDr. Peter Gurský, PhD.

Riešiteľ práce

Bc. Juraj Bobák


Use case

Use Case

request

Si1

Di1

click

response

Si2

read

Di2

Si3

Di3

Sij

Dij


Charakteristika probl mu

Charakteristika problému

 • motiváciou pre prácu bolo vytvoriť systém narozloženie záťaže pri top-k fazetovomvyhľadávaní

 • atribútom rozloženia záťaže je taktiež počet používateľov vytvárajúcich dopyty pri vyhľadávaní

 • pri takomto vyhľadávaní sa vykonávajú rozdielne zložité dopyty, ktoré je potrebné rozdeľovať medzi rôzne výkonné servery pri zohľadnení ich vyťaženia

 • projekt Kapsa (Katalóg produktov s anotáciou)


Ciele

Ciele

 • Požiadavky na Load Balancer

  • Fail-Over – reagovať na nedostupnosť serveru

  • Scalability – rozšírenie clusteru o server zvýši výkon clusteru

  • Rozdeľovanie záťaže na základe vyťaženia serverov a zložitosti dopytov

  • Analýza náročnosti dopytov


Vy a enie server u

Vyťaženie serveru

 • Na základe výkonu, vyťaženosti CPU a operačnej pamäte spočítať vyťaženosť serveru

 • Rozposielať správy o vyťaženosti po sieti obežníkmi (broadcast)


Aplik cia na zistenie vy a enia serveru a rozposielanie obe n kov

Aplikácia na zistenie vyťaženia serveru a rozposielanie obežníkov

 • Dve časti: Messenger a Listener

 • Platforma Node.js (JavaScript na serveri)

 • Messenger.js

  • zisťuje a odosiela dáta obežníkmi po sieti o vytaženosti CPU, pamäte a siete

  • každý typ dát odosiela v inom čase a asynchrónne

 • Listener.js

  • počúva na sieti obežníky a prijímané dáta o každom stroji ukladá

  • na požiadanie vráti aktuálny stav serverov (HTTP req.)


Pr klady odoslan ho prijat ho objektu json form t

Príklady odoslaného/prijatého objektu (JSON formát)

{

name: ‘cpu’,

value: ‘0.25’,

caption: ‘CPU Load’,

speed: ‘1583’

}

{

name: ‘memory’,

 • value: ‘524288000’,

 • caption: ‘Freememory’

 • }


N ro nos dopytov

Náročnosť dopytov

 • zisťovanie náročnosť dopytov

 • uloženie konfigurácie náročnosti dopytov do konfiguračného súboru, ktorý obsahuje náročnosť na:

  • pamäť serveru

  • procesor stroja

  • sieť (tá by mala byť top-k)

 • záleží tiež na použitom úložisku

  • je rozdiel v náročnosti na operačnú pamäť pri databáze MySQLa Indexe


Zis ovanie n ro nosti dopytov

Zisťovanie náročnosti dopytov

 • dopyty pre projekt „Kapsa“

 • zatiaľ len jeden typ dopytu– fullscan domény

 • testovacie dáta

  • aktuálne dáta

  • náhodne vygenerované dáta


Testovanie dopytov

Testovanie dopytov

 • test dopytu na 17-ich doménach

 • 6 rovnakých databáz, z ktorých každá mala postupne o polovicu menšiu mohutnosť domény (o polovicu menej záznamov)

 • 100 dopytov pre každú doménu v každej zo šiestich databáz na troch rôznych serveroch

 • časové testy

 • pamäťové testy


Konfigur cia pou it ch serverov

Konfigurácia použitých serverov

 • na testovanie dopytov sme použili len servery s id = 1,2 a 4


V sledn konfigur cia dom n

Výsledná konfigurácia domén


Algoritmy pre load balancer

Algoritmy pre Load Balancer

 • Load Balancer - dva varianty algoritmu

 • 1. algoritmus zohľadňuje len vyťaženie CPU a dostatok voľnej operačnej pamäte na výpočet dopytu

 • 2. algoritmus pracuje s premenlivými váhami na základe vyťaženia CPU a voľnej operačnej pamäte pre n dopytov s najvyššou spotrebou operačnej pamäte


Testovanie load balancerov

Testovanie Load Balancerov

 • mod_proxy v základnom nastavení - mod_proxy

 • mod_proxy s nastavenými váhami serverov – mod_proxy_ver2

 • mod_jk v základnom nastavení – mod_jk_ver1

 • mod_jk s nastavenými váhami serverov – mod_jk_ver2

 • kapsa Load Balancer – algoritmus I – kapsa_lb_ver2

 • kapsa Load Balancer – algoritmus II – kapsa_lb_ver3


Testovanie load balancerov1

Testovanie Load Balancerov

 • test na 4 rôznych počítačoch

 • meranie času odpovede

 • meranie vyťaženia CPU a voľnej operačnej pamäte počas testov


V sledky testovania

Výsledky testovania


V sledky testovania1

Výsledky testovania


V sledky testovania2

Výsledky testovania


V sledky testovania3

Výsledky testovania


V sledky testovania4

Výsledky testovania


V sledky testovania5

Výsledky testovania


V sledky testovania6

Výsledky testovania


Rozlo enie z a e pri top k fazetovom vyh ad van

Ďakujem za pozornosť


 • Login