Välkommen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Välkommen PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkommen. Försäkringarna och bolagen. Arbetsskada. AFA Trygghetsförsäkring. Sjukdom. AFA Sjukförsäkring. Arbetsbrist Dödsfall. AFA Livförsäkring. Verksamheten. Kapital-förvaltning. Arbetsmiljö & Hälsa. Skadereglering och Försäkring. Försäkrings-utbildning. Prevention.

Download Presentation

Välkommen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V c3 a4lkommen

Välkommen


V c3 a4lkommen

Försäkringarna och bolagen

Arbetsskada

AFA Trygghetsförsäkring

Sjukdom

AFA Sjukförsäkring

ArbetsbristDödsfall

AFA Livförsäkring


V c3 a4lkommen

Verksamheten

Kapital-förvaltning

Arbetsmiljö & Hälsa

Skadereglering och Försäkring

Försäkrings-utbildning

Prevention


V c3 a4lkommen

Skadereglering och Försäkring

… drygt 3 miljoner människor omfattas av minst en av vår försäkringar

… utbetalningen till AFAs försäkrade under år 2001 uppgick till ca 8 miljarder kr


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Forskning

Exempel på pågående forskningsprojekt:

Nervskador

Depression,psykisk arbetsskada

Genusforskning

Rörelseorganen, belastning

Riskeliminering

Isocyanater

Antimikrobiell resistens

Alkohol

Hörsel, buller

KOL


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Prevention

Exempel på pågående preventionsprojekt:

Pappers/massa - informationssystem

Blodsmitta - e-learning

Stål och metall - informationssystem

Livsmedel - maskinkonstruktion

Bygg - fallkampanj

Såg/trä - riskanalysutbildning

Väktare-utbildning

Skog - riskanalysutbildning

Verkstad - riskanalys och information


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Prevention

Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö

Forskning

Rehabilitering


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö

Bakgrund

Trend med ökande sjukfrånvaro och skador.

Förränta investeringar i prevention, forskning och utveckling.

Återföra vunna kunskaper och metoder till arbetslivet.


V c3 a4lkommen

Problem

Antal sjukskrivna längre än 30 dagar månadsvis 1993–feb 2002. Data från Riksförsäkringsverket


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö

På uppdrag av:

PTK


V c3 a4lkommen

Mål

På varje arbetsplats skall arbetsgivare och anställda ha tillgång till de erfarenheter, kunskaper och metoder som krävs för att bedriva ett aktivt förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet


Syfte

Syfte

Minska sjukfrånvaro och arbetsskador genom att skapa långsiktiga och effektiva kommunikationslösningar så att resultaten av forskning, kunskaper, metoder och goda exempel som finns ska komma arbetslivet till del för ett friskt, sunt, säkert och tryggt arbetsliv.

Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet


Arbetsmilj och h lsa

Arbetsmiljö och Hälsa


V c3 a4lkommen

Arbetsmiljö & Hälsa

Aktiviteter

Information

Utbildning

Informationsplats/Portal

Systematisk Arbetsmetodik för Arbetsmiljö och Hälsa

Branschprojekt

FoU-projekt

Kunskaps- o erfarenhetsinsamling

Screening av våra register

Kommun- landstingsindex

Rehabilitering

Utvärdering

Organisation/Genomförande

Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö


Arbetsmetodik f r arbetsmilj h lsa och s kerhet

Arbetsmetodik för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

R I S K

ÖKAD PRODUKTIVITET

och

LIVSKVALITET

ORGANISATION

ÅTGÄRDER

I N D I V I D


V c3 a4lkommen

Analyser

Företagsseminarier

Fördjupade analyser

METODIK

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder


V c3 a4lkommen

Analyser

Företagsseminarier

Fördjupade analyser

METODIK

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder

Urval

 • Ledningens inställning

 • Branschindex

 • Företagshälsovård

 • Resurser

 • Redan på gång

 • Timing


V c3 a4lkommen

AFA

2 organisationskonsult/ beteendevetare

1 säkerhet/riskexpert

1 hälsovetare

Uppdragsgivaren

1 projektledare

1 organisationsperson

1 hälsovetare

1 FHV

1 fack el annan

Supportteamet


V c3 a4lkommen

Analyser

Företagsseminarier

Fördjupade analyser

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder

Informationsinsamling

 • SYFTE:

  • hitta organisationen och individerna där de befinner sig

 • MÅL:

  • beskriva ett nuläge


V c3 a4lkommen

Analyser

Företagsseminarier

Fördjupade analyser

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder

Ledningsseminarier

 • Syfte:

  • Skapa insikt om metodiken och insatsen omfattning samt att operativ ledning vet vad den ska leda…..

 • Mål:

  • Kontrakt (letter of intent)


V c3 a4lkommen

Analyser

Företagsseminarier

Fördjupade analyser

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder

Kartläggning och analys

 • Syfte:

  • Att skapa underlag för analys och åtgärder på varje nivå och hos varje individ

 • Mål:

  • Beskriva ett nytt bredare nuläge hos organisationen och ett aktuellt läge för individen


V c3 a4lkommen

Kartläggning och analys

 • Analys av individers livsstil och hälsa (HAHA 1)

  • direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >30 medarbetare

 • Analys av den psykosociala arbetsmiljön (HAHA 2)

  • direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >7 medarbetare

 • Genomföra verksamhetsanpassade säkerhetsronder

 • Sammanställa och påvisa samband

 • Förbereda återkoppling


V c3 a4lkommen

Analyser

Fördjupade

analyser

Företagsseminarier

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder

Fördjupade analyser

 • Syfte:

  • Tränga bakom otydligheter i enkätsvar och identifiera gemensamma problemområden

 • Mål:

  • Finna grundorsaker och hävstänger till förändring


V c3 a4lkommen

Återkopplingsseminarier

 • Resultaten av analyserna och skyddsrond

 • 1/2 dag sätts av i första linjen

 • Chefen leder mötet med metodstöd från insatsteamet

 • Processa resultatet

 • Prioritera 3 bra områden, 3 förbättringsområden

 • Identifiera åtgärder av områden gruppen själv kan påverka

 • Tids- och resursplanera åtgärder


V c3 a4lkommen

Analyser

Fördjupade

analyser

Företagsseminarier

Återkopplings-

seminarier

Informationsinsamling

Utvärdering

Urval

S t ö d

Åtgärder

Återkopplingsseminarier

 • Syfte:

  • Alla skall få se ”sitt” resultat och också vara med i prioriteringar av åtgärderna och vart de skall leda…..

 • Mål:

  • Skapa ett gemensamt dokument


V c3 a4lkommen

Analyser

Fördjupade

analyser

Företagsseminarier

Återkopplings-

seminarier

Informationsinsamling

Utvärdering

Urval

Åtgärder

S t ö d

Åtgärder

 • Planläggs på varje nivå

 • Söker stöd i överordnad nivå

 • Generella beslutas av högsta ledning

 • På individnivå enligt vetenskapligt utvärderade metoder


V c3 a4lkommen

Analyser

Fördjupade

analyser

Företagsseminarier

Återkopplings-

seminarier

Informationsinsamling

Utvärdering

Urval

S t ö d

Åtgärder

Stöd

 • Pedagogiskt

 • Konsultativt

 • Investering

  • organisation

  • arbetsmiljö

  • individ


V c3 a4lkommen

Utvärdering

 • Varje delsteg i processen

  • metoden

 • Identifierade nyckeltal, kort- och långsiktigt

  • lokalt resultat

 • Parterna utvärderar helheten

  • total effekt

 • afa följer organisationen i 5 år….

 • Bas för fortsatt arbete

Analyser

Fördjupade

analyser

Företagsseminarier

Informationsinsamling

Utvärdering

Återkopplings-

seminarier

Urval

S t ö d

Åtgärder


 • Login