FIZYKA CIA
Download
1 / 24

Vitalii Dugaev Katedra Fiz yki Politechnika Rzeszowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

FIZYKA CIA Ł A STAŁEGO. Vitalii Dugaev Katedra Fiz yki Politechnika Rzeszowska. Semestr letni, rok 2013/2014. Gęstość stanów. Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vitalii Dugaev Katedra Fiz yki Politechnika Rzeszowska' - hubert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FIZYKA CIAŁA STAŁEGO

Vitalii Dugaev

Katedra Fizyki

Politechnika Rzeszowska

Semestr letni, rok 2013/2014


Gęstość stanów

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 1


N/V rs=r0/rH kF vF EF TF=EF/kB

1022 cm-3 108 cm-1 108 cm/s eV 104 K

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 2


Ciepło właściwe gazu elektronowego

Zmiana Eel całkowitej energii układu N elektronów wskutek ogrzania

od 0 do T wynosi

Elektronowe ciepło właściwe

W niskich temperaturach, kBT<<EF

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 3


Elektronowe ciepło właściwe

jest wprost proporcjonalne

do temperatury T

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 4


Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 5


C/T

potas

Doświadczalny przebieg wartości ciepła właściwego potasu

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 6


Przewodnictwo elektryczne i prawo Ohma

Zależność między pędem elektronu swobodnego a wektorem falowym

Siła F działająca na elektron w polu elektrycznym E wynosi eE

Drugie prawo Newtona wyrazi się wzorem

kula Fermiego

w czasie δt

kula Fermiego

w czasie t=0

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 7


 • Przesunięcie kuli Fermiego w czasie τ(czas między kolejnymi

 • zderzeniami z domieszkami, niedoskonałościami sieci, fononami)

 • Przesunięcie kuli nadaje każdemu elektronowi dodatkową prędkość

 • Jeżeli w jednostce objętości mamy n elektronów, to gęstość prądu

 • elektrycznego

 • Przewodnictwo elektryczne definiowane jest przez j=σE, skąd

 • Średnia droga swobodna elektronu:

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 8


Doświadczalne wyznaczenie oporu elektrycznego metali

 • Główna przyczyna oporu elektrycznego większości metali w temperaturze

 • 300K są zderzenia elektronów z fononami, natomiast w temperaturze

 • ciekłego helu (4K) zderzenia z atomami domieszek

zależność Grüneisena

sod

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 9


 • ρLjest oporem wywołanym przez termiczny ruch sieci.

 • ρL znika, gdy T → 0 (nie ma fononów)

 • ρi jest oporem wywołanym przez rozproszenie fal elektronowych

 • na atomach domieszkowych zaburzających periodyczność sieci

 • krystalicznej

 • Jeżeli koncentracja atomów domieszkowych jest mała, ρi jest niezależne

 • od temperatury (reguła Matthiessena)

 • Udział sieci, czyli fononów, w oporze elektrycznym metali prostych

 • zależy od temperatury w następujący sposób:

 • Grüneisen wykazał, że obserwowaną zależność oporu od temperatury

 • dobrze opisuje wzór

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 10


Przewodnictwo cieplne metali

 • Współczynnik przewodnictwa cieplnego K ciała stałego jest zdefiniowany

 • wzorem

 • gdzie Q jest strumieniem energii cieplnej (energia przenoszona przez

 • jednostkę powierzchni w jednostkę czasu

 • W kinetycznej teorii gazów

 • gdzie C jest ciepłem właściwym, przypadającym na jednostkę objętości,

 • v – średnia prędkość cząstki, l – średnia droga swobodna, jaką cząstka

 • przebywa między zderzeniami

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 11


Wyprowadzenie wzoru dla K

Strumień cząstek w kierunku x wynosi nvx

Energia przenoszona jedną cząstką na odległość vxτwynosi

gdzie c jest ciepło właściwe cząstki

Strumień energii:

gdzie l=vτ, C=nc

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 12


 • W przewodnictwie cieplnym czystych

 • metali niezależnie od temperatury

 • biorą udział głównie elektrony

K, W/(cm deg)

Przewodnictwo cieplne miedzi

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 13


Stosunek przewodnictwa cieplnego do przewodnictwa elektrycznego

 • Prawo Wiedemanna – Franza stwierdza, że dla metali w niezbyt niskich

 • temperaturach stosunek przewodnictwa cieplnego do przewodnictwa

 • elektrycznego jest wprost proporcjonalny do temperatury, przy czym

 • wartość stałej proporcjonalności jest niezależna od rodzaju metalu

 • Ten wynik potwierdza model gazu elektronowego:

 • Liczba Lorenza L określona jest przez związek:

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 14


Przewodnictwo elektryczne przy wysokich częstościach elektrycznego

W stanie ustalonym przesunięcie kuli Fermiego w przestrzeni k

Uwzględnienie:

W zmiennym polu elektrycznym otrzymamy

Gęstość prądu

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 15


Przewodnictwo elektryczne: elektrycznego

Przy wysokich częstościach,

Przy wysokich częstościach część urojona przewodnictwa jest

znacznie większa od części rzeczywistej i jest niezależna od τ

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 16


Wynik można także wyrazić w postaci zespolonej stałej dielektrycznej

Polaryzacja elektryczna (zdefiniowany jako moment dipolowy/objętość)

Równanie dla przyrostu prędkości:

Stała dielektryczna:

– stała dielektryczna gazu

elektronów swobodnych

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 17


Dla dielektrycznejτ→∞ stała dielektryczna przybiera wartości rzeczywiste

gdzie częstość

nazywana jest częstością plazmową.

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 18


Plazmony dielektrycznej

 • Drganie plazmy polega na podłużnym wzbudzeniu gazu elektronowego

 • jako całości. Skwantowane drganie plazmy nazywamy plazmonem

 • Gaz elektronowy porusza się jako całość

 • względem tła jonów dodatnich

 • Przesunięcie o amplitudzie η wywołuje

 • powstanie pola elektrycznego

 • Równanie ruchu odniesione do

 • jednostki objętości gazu

 • elektronowego

 • lub

obszar ładunku

ujemnego

obszar obojętny

obszar ładunku

dodatniego

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 19


 • Drgania plazmy o małym wektorze falowym mają w przybliżeniu

 • częstość ωp

 • Dyspersja plazmonów w zależności od wektora falowego

 • Drgania plazmy można rozpatrywać

 • jako rodzaj podłużnych fononów

 • optycznych, w których gaz elektronowy

 • odgrywa rolę jonów ujemnych

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 20


Ekranowanie elektrostatyczne przybliżeniu

 • Jeśli punktowy ładunek próbny q zanurzymy w metalu, to wówczas

 • koncentracja elektronów w pobliżu tego ładunku zostanie odpowiednio

 • zaburzona, tak że pole elektryczne wytworzone przez ten ładunek

 • zostanie zniesione przez zaburzenie wywołane w koncentracji

 • elektronów

 • Mówimy, że próbny ładunek jest ekranowany przez gaz elektronowy

 • Istnieje określona długość ekranowania, wewnątrz której ekranowanie

 • staje się nieefektywne, natomiast na zewnątrz której ekranowanie

 • staje się coraz pełniejsze

 • Równanie Poissona

 • gdzie φ(r) jest potencjałem elektrostatycznym

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 21


Zastosujemy przybliżeniu przybliżenie Thomasa-Fermiego

Energia Fermiego odnosi się do jednorodnej koncentracji elektronów:

Załóżmy, że n(r) odnosi się do maksymalnej energii kinetycznej

elektronu

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 22


Równanie dla potencjału przyjmuje postać przybliżeniu

W przypadku potencjału o symetrii sferycznej

Rozwiązaniem jest

zwane ekranującym potencjałem kulombowskim

Długość ekranowania jest definiowana jak 1/λ

Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 6 Strona 23


ad