Podzia funkcjonalny i strukturalny operatora o znacz cej pozycji rynkowej
Download
1 / 14

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Punkt widzenia KIGEiT. Agenda. Definicja i różne rodzaje podziału Co mówi UE i ERG Przykłady z Europy i świata Co dla Polski?. Definicje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej' - hubert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podzia funkcjonalny i strukturalny operatora o znacz cej pozycji rynkowej

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej

Punkt widzenia KIGEiT


Agenda
Agenda pozycji rynkowej

 • Definicja i różne rodzaje podziału

 • Co mówi UE i ERG

 • Przykłady z Europy i świata

 • Co dla Polski?


Definicje
Definicje pozycji rynkowej

 • Podział funkcjonalny – podział organizacyjny operatora o znaczącej pozycji rynkowej na:

  • jednostkę odpowiedzialną za usługi hurtowe (bądź dostarczanie sieci) i

  • jednostkę odpowiedzialną za usługi detaliczne (bądź dostarczanie usług),

   przy czym ta pierwsza świadczy usługi tej drugiej na identycznych zasadach jak wszystkim innym dostawcom usług.

 • Podział strukturalny – podział operatora na ww. dwie jednostki, ale uzyskują one oddzielną osobowość prawną


R ne rodzaje podzia u
Różne rodzaje podziału pozycji rynkowej


R ne rodzaje podzia u1
Różne rodzaje podziału pozycji rynkowej


Co m wi ue
Co mówi UE? pozycji rynkowej

 • Podział operatorów SMP będzie najprawdopodobniej jednym z kluczowych elementów nowych ram prawnych dla telekomunikacji, które Komisja zaproponuje w październiku/listopadzie 2007


Co m wi erg
Co mówi ERG pozycji rynkowej

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • Środki zaradcze w zakresie dostępu […] oraz wspierające środki zaradcze takie jak rozdzielność księgowa mają na celu zapewnienie niedyskryminacji poprzez nałożenie regulacji na wyznaczonego operatora. Te środki zaradcze mogą być niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich, aby zapobiegać dyskryminacyjnemu zachowaniu operatora zintegrowanego pionowo.


Co m wi erg1
Co mówi ERG pozycji rynkowej

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • […] Badania naukowe również wykazały istnienie zarówno w Europie jak i gdzie indziej strategicznych zachowań operatorów zintegrowanych pionowo, którzy [..] popierają swoją własną działalność detaliczną w sposób przynoszący szkodę klientom konkurującym z nimi na rynku hurtowym. Przykładowo takie zachowanie przybiera formę

  • opóźniania wprowadzenia nowych usług,

  • wstrzymywania realizacji zamówień bądź też

  • przekazywania szczegółowych informacji ofertowych do spółki detalicznej operatora zintegrowanego pionowo z wyprzedzeniem w stosunku do innych konkurentów na rynku detalicznym

   po to, aby własna powiązana spółka rynku detalicznego w sposób nieuczciwy zyskała przewagę.


Co m wi erg2
Co mówi ERG pozycji rynkowej

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • ERG […] jest przekonana, iż podział funkcjonalny wzmocni istniejące środki zaradcze i uzupełni je, zapewniając że krajowe organy regulacyjne będą mogły interweniować, w szczególności gdy nie można zaradzić zachowaniom dyskryminacyjnym poprzez zastosowanie innych środków zaradczych […].


Przyk ady z innych kraj w
Przykłady z innych krajów pozycji rynkowej


Przyk ady z innych kraj w1
Przykłady z innych krajów pozycji rynkowej


Czy podzia hamuje inwestycje
Czy podział hamuje inwestycje? pozycji rynkowej

Wzrost liczby linii ADSL i uwolnionych linii – przyśpieszenie po utworzeniu Openreachtys. linii

 • „Pierwsze wnioski wskazują, że strategia ta sprawdziła się w praktyce. Openreach przeszło od teorii do praktyki w ciągu sześciu miesięcy. Jego powstanie spowodowało nową falę inwestycji na rynku komunikacji elektronicznej w Wielkiej Brytanii, co z kolei wywołało wojnę cenową na detalicznym rynku dostępu szerokopasmowego i zapoczątkowało szereg innowacyjnych usług szerokopasmowych oferowanych użytkownikom końcowym.”

  ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007


Czy podzia powoduje spadek warto ci
Czy podział powoduje spadek wartości? pozycji rynkowej

 • Przejęty przez fundusz Babcock&Brown w 2006 roku

 • W opinii właściciela, podział strukturalny:

  • Zmniejszy utrudnienia regulacyjne dla detalu

  • Zwiększy wartość całości

 • Pomimo podziału, ceny akcji BT od 2005 rosną szybciej niż rynek


Model dla polski stanowisko kigeit

Preferowany model: pozycji rynkowej

Dobrowolny ze strony TP

Strukturalny, ze względu na:

Rozległą historię obstrukcji przez TP

Prostotę

Możliwość wzrostu wartości TP

Model dla Polski- stanowisko KIGEiT

 • Najprostszym sposobem, zdaniem KIGEiT, byłoby wprowadzenie zakazu sprzedaży usług detalicznych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej

 • Efektem powyższego może być podział strukturalny

 • Podział jest niezbędny ze względu na nieefektywność obecnych rozwiązań!

 • Nie wpłynie negatywnie na inwestycje (przypadek BT)

 • Nie powinien wpłynąć negatywnie na wartość TP (przypadek Eircom)

 • Jest możliwy w ramach obecnych rozwiązań prawnych


ad