Jak pracuje po ta
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Jak pracuje počítač PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak pracuje počítač. www.zlinskedumy.cz. JAK PRACUJE POČÍTAČ. Počítačové díly. NEUMANNOVO SCHÉMA základní princip práce počítače. PROCESOR. VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ. VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ. VSTUPNÍ INFORMACE. VÝSTUPNÍ INFORMACE. OPERAČNÍ PAMĚŤ.

Download Presentation

Jak pracuje počítač

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak pracuje po ta

Jak pracuje počítač

www.zlinskedumy.cz


Jak pracuje po ta1

JAK PRACUJE POČÍTAČ

Počítačové díly


Neumannovo sch ma z kladn princip pr ce po ta e

NEUMANNOVO SCHÉMAzákladní princip práce počítače

PROCESOR

VÝSTUPNÍ

ZAŘÍZENÍ

VSTUPNÍ

ZAŘÍZENÍ

VSTUPNÍINFORMACE

VÝSTUPNÍ INFORMACE

OPERAČNÍ

PAMĚŤ

Vstupní informace zpracuje procesor podle programu v operační paměti na informace výstupní.


Z kladn p ojmy

Základní pojmy

 • Počítač

  • stroj na zpracování informací

 • Program

  • posloupnost instrukcí (pokynů) pro procesor

 • Informace

  • text, obrázek, čísla, hudba, video, atd.

 • 1 bit

  • základní jednotka informace

  • může nabývat pouze dvou různých hodnot 0 nebo 1

  • označujeme b


Hardware a software

Hardware a software

 • Hardware

  • technické vybavení počítače

   • procesor, operační paměť RAM, harddisk, základní deska, přídavné karty

   • kabeláž, zdroj, chladiče

   • atd.

 • Software

  • programové vybavení počítače

   • operační systém

   • aplikační a uživatelské programy


Procesor

Procesor

 • Vykonává instrukce programu

  • zpracovává všechny příkazy

  • provádí operace s daty

 • Procesory Intel, AMD, IBM

[1]

[3]

[2]


Opera n pam

Operační paměť

 • Slouží k uložení informací, které počítač právě zpracovává (DAT) a PROGRAMŮ, které zpracování těchto dat řídí

 • Velmi rychle komunikuje s procesorem

 • Je energeticky závislá, tzn. že při přerušení elektrického proudu „zapomene“

[4]


Jednotky pam ti

Jednotky paměti

 • Paměť je složena z jednotlivých paměťových míst Bytů (čti bajtů)1 Byte = nejmenší adresovatelná část paměti složená z 8 bitů

 • Kapacita paměti se udává v B, kB, MB, GB1kB = 1 024 B

 • Dnešní kapacita operační paměti průměrného počítače je 2 GB a více


Pevn disk

Pevný disk

 • Slouží k dlouhodobému uchování programů a dokumentů.Na rozdíl od operační paměti si pamatuje i tehdy, je-li počítač vypnutý.

 • Pevný disk (harddisk) je ve srovnání s operační pamětí paměť pomalá, trvá déle, než si něco „zapamatuje“ nebo si naopak na něco „vzpomene“.


Pevn disk1

Pevný disk

[5]

[6]


Vn j pam po ta e

Vnější paměť počítače

 • Paměť určená k trvalému ukládání informací, její obsah se vypnutím počítače neztrácí

 • Dělíme na:

  • stálou vnější paměť počítače:pevný disk

  • výměnné vnější paměti: CD, DVD, USB flash paměti


Ot zky pro zopakov n

Otázky pro zopakování


Ot zka 1

Otázka 1

Ve které části počítače jsou uchovávána všechna právě zpracovávaná data?

procesor

pevný disk

operační paměť


Ot zka 2

Otázka 2

Která část počítače pracuje podle programu a provádí všechny operace s daty?

procesor

pevný disk

operační paměť


Ot zka 3

Otázka 3

Která část počítače slouží k dlouhodobému uchování dat a programů?

procesor

pevný disk

operační paměť


Ot zka 4

Otázka 4

Co nepatří mezi vnější paměti počítače?

DVD

pevný disk

operační paměť


Ot zka 5

Otázka 5

Nejmenší a základní jednotkou informace je:

Byte

bit

kByte


Ot zka 6

Otázka 6

Nejmenší jednotkou paměti je:

Byte

bit

kByte


Ot zka 7

Otázka 7

Zvol správné tvrzení:

1 B = 1 b

1 B = 8 b

1 b = 8 B


Zdroje

Zdroje

 • Vaníček, Jiří. Informatika pro základní školy: 2.díl.1. vydání. Brno: CP Books, a. s., 2005. 86 s. ISBN 80-251-0630-6.

 • Roubal, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: Teoretická učebnice. 1. vydání. Brno: ComputerPress, a. s., 2010. 103 s. ISBN 978-80-251-3228-9.


Zdroje obr zky

Zdroje – obrázky

 • [1] Homie. Commons.wikimedia.org: Core 2 Duo1.jpg [online]. 2006-07-12 [cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Core_2_Duo1.jpg

 • [2] ZyMOS. Commons.wikimedia.org: Ic-photo-AMD--AMD-K6-2 500AFX-(K6-CPU).jpg [online]. 2009-02-28[cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ic-photo-AMD--AMD-K6-2_500AFX-(K6-CPU).jpg

 • [3]ZyMOS. Commons.wikimedia.org: IIc-photo-IBM--PPCA601FF-066-1--(PowerPC-CPU).png [online]. 2009-02-28[cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ic-photo-IBM--PPCA601FF-066-1--(PowerPC-CPU).png

 • [4]Sassospicco. Commons.wikimedia.org: RAM module SDRAM 1GiB.jpg [online]. 2006-06-12[cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAM_module_SDRAM_1GiB.jpg

 • [5] TOR. Commons.wikimedia.org: Hdd od srodka.jpg [online]. 2004-11-13[cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hdd_od_srodka.jpg

 • [6] Clemente. Commons.wikimedia.org: Harddisk-head.jpg [online]. 2006-03-12[cit. 2013-01-27]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harddisk-head.jpg


 • Login