ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME - PowerPoint PPT Presentation

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI
Download
1 / 77

 • 274 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME. Medya. Mesaj. Metod. Öğretim - Öğrenme. Ögretmen. Öğrenci. Kelimeler. Diagramlar. SOYUT. Haritalar. Resimler. Slaytlar. Filimler. Modeller. Nesneler. SOMUT. Gerçek Yaşantı. Öğrenme Yaşantıları ve Medya. 1%. TATMA. 2%. DOKUNMA. 4%.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oklu ortam uygulamalari ve renme

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI

ve ÖĞRENME


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Medya

Mesaj

Metod

Öğretim - Öğrenme

Ögretmen

Öğrenci


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Kelimeler

Diagramlar

SOYUT

Haritalar

Resimler

Slaytlar

Filimler

Modeller

Nesneler

SOMUT

Gerçek Yaşantı

Öğrenme Yaşantıları ve Medya


Oklu ortam uygulamalari ve renme

1%

TATMA

2%

DOKUNMA

4%

KOKLAMA

10%

DUYMA

83%

GÖRME

ÖĞRENDİKLERİMİZİN ...

ÖĞRENME


Oklu ortam uygulamalari ve renme

10%

OKUMA

20%

DUYMA

30%

GÖRME

Akılda Tutma

50%

DUYMA ve GÖRME

70%

SÖYLEME

90%

YAPMA

Akılda Kalan Ögrenmelerin...


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Ö

Ğ

R

E

N

M

E

Öğretmenin yaşantısı

Öğrencinin Yaşantısı

Ortak Yaşantı

ORTAK YAŞANTI


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Görsel Tasarım


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

 • İyi tasarlanmış görsel materyaller

 • öğrenimi kolaylaştırmakta,

 • öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturmaktadır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Bir görüntü oluşturmaya başlarkengörünümün bir taslağını oluşturmak sanatsal yaklaşım ve tasarım kuramlarına en uygun yöntemdir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Bu aşamada sanatsal detaylardan çok doğru kelimeleri ve görüntüleri seçip en uygun biçimde birleştirmek ve uygun renkleri kullanmak önemlidir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Sanat çizgi, şekil, desen, ve renk bileşenlerinden oluşmaktadır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

 • Çizgi düz, eğik, noktalı veya kesik kesik olabilir ve ilgi çekmek ve yönlendirme amaçlı kullanılırlar.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

 • Şekil iki boyutlu bir biçimdir ve özel veya genel olabilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

 • Desenkaba, ince, düz v.b. olabilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

 • Renk görünümünüzün dikkat çekmek ve iletişim özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Çizgi:

 • Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır.

  • İşlem, yön ve hareket gösterir,

  • Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar,

  • Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Çizgi:

Yatay çizgiler durgunluk hissi verir.

Dikey çizgiler  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir.

Köşegen çizgilerkuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

 • 1

 • 2

 • 3

A

B

ÖRNEK:Yatay Çizgi


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Sistemler Teorisi

İletişim Teorisi

ÖğrenmeTeorisi

Öğretim Teorisi

ÖRNEK:Dikey Çizgi

Öğretim Tasarımı Teorisi


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Tasarım

Geliştirme

Analiz

Uygulama

Değerlendirme

ÖRNEK: Köşegen Çizgi

Öğretim SistemleriTasarımı Süreci...


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Şekil:

Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Şekil:

Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (örneğin elma, kalp). Diğerleri ise geometrik veya amorf olarak gruplandırılabilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

ÖRNEK: Şekil


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Desen:

 • Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur.

 • Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Desen:

 • Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir.

 • Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

OKUL

OKUL

ÖRNEK: Desen


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Renk:

 • Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Renk:

 • Renk kullanımının başka etkileri ise:

  (1)Gerçek renkler seçerek görüntünün

  gerçekliğini arttırmak

  (2)Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak

  (3)Önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak

  (4)İstenilen duygusal etkiyi yaratmak


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Renk:


Oklu ortam uygulamalari ve renme

OKUNAKLI

OKUNAKLI


Oklu ortam uygulamalari ve renme

OKUNAKLI


Okunakli

OKUNAKLI


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Bütünlük

Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir.

Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve yönünü, ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Bütünlük

Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan her türlü bilgiyi elimine edin.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

ÖRNEK: Bütünlük

BAKANLIK

ÜNİVERSİTELER

SANAYİ

BT KOORDİNATÖRLERİ

ÖĞRENCİLER

OKUL PERSONELİ

TOPLUM


Oklu ortam uygulamalari ve renme

BAKANLIK

ÜNİVERSİTELER

SANAYİ

BT KOORDİNATÖRLERİ

ÖĞRENCİLER

OKUL PERSONELİ

TOPLUM

ÖRNEK: Bütünlük


Oklu ortam uygulamalari ve renme

BAKANLIK

ÜNİVERSİTELER

SANAYİ

BT KOORDİNATÖRLERİ

ÖĞRENCİLER

OKUL PERSONELİ

TOPLUM

ÖRNEK: Bütünlük

Hizmet-İçi Eğitim Planı


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Denge:

 • Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatayeksen dikkate alınarak eşitağırlıkta dağıtılırsa,izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Denge:

Tasarım her iki alanda datekrarlandığında,denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak;birçok durumda gözün bilgiyi anındayakalayabilmesi için asimetrik veya informaltasarımlar amaçlayabilirsiniz.


Rnek denge renmey etk leyen bazi fakt rler

ÖRNEK: DengeÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZIFAKTÖRLER

ÖĞRENME

DIŞ ETKENLER

ARAÇ

GEREÇLER

EĞİTİM ORTAMI

ÖĞRETİM MATERYALLERİ


Rnek denge renmey etk leyen bazi fakt rler1

ÖRNEK: DengeÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

DIŞ ETKENLER

ÖĞRENME

ARAÇ

GEREÇLER

EĞİTİM ORTAMI

ÖĞRETİM MATERYALLERİ


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Sıralama

Akışın görsel ve yazılı elemanları, izleyicinin dikkatini önemli ayrıntı ve kuramlara yönlendirecek şekilde sıralanmalıdır. Çizgi, alan ve biçim ayarlama, yapmanız gereken en önemli bileşenlerdir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Sıralama

 • İp Uçları

 • Tanıdık geometrik şekiller izleyicilerin çoğunun aşina olduğu cisimler olduğu için, üzerine çalışılabilecek en iyi şablonları temsil eder.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Sıralama

 • İp Uçları

 • Alfabedeki C, O, S, Z, L, T, ve U harflerini oluşturan dizilimler sunumun altında yatan fikri sembolize etmek için kullanılır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

ÖRNEK: Sıralama

Okul Yöneticileri

Müfettişler

Öğretmenler


Oklu ortam uygulamalari ve renme

ÖRNEK: Sıralama

Müfettişler

Okul Yöneticileri

Öğretmenler


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Etkileşim

Bazı görsel materyaller kullanıcıya etkileşim imkanı sunar. Örneğin doğru cevabı içeren cevap kartları, öğrenci tarafından ilgili alana sürüklenebilir.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Eğitimsel Amaçlı Bilgi


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Görsel objeleri fikirlere örnek sağlamak için mümkün olduğunca çok kullanın.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Her bir görsel objede tek bir kavram sunun.Karmaşık görsel objeleri basitleştirin veya adım adım tekrar oluşturun.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Genel İlkeler

Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satır ve her bir satır için de en fazla 6 kelime kullanın.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Grafik/Resim Objeleri

Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Aşina olunmayan objelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanın.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Grafik/Resim Objeleri

Rahatsız edici arkaalan (zemin) kullanmayınız.Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayınız. Görsel objeyi ikiye bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçınınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Grafik/Resim Objeleri

Bilgiyi sunmak için grafikler kullanınız.

Kalın ve düzgün yazı tipini tercih ediniz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin Objeleri

Aynı görüntüde farklı yazı tipleri kullanmayınız.

Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin Objeleri

Sadece gerektiğinde büyük harf kullanınız.

Başlığı görüntünün ortasına yerleştiriniz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin Objeleri

Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanınız.

Satırlar arasındaki boşluk, kelime yüksekliğinin 1/2’si kadar olmalıdır.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Renk

Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelerde en parlak ve açık renkleri kullanınız.

Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Renk

Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanınız (hepsinde renk aynı olsun).

Bir görsel objedeki renk miktarını sınırlayınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yapı

Görsellik mümkün olan en basit şekilde olsun; aşırı detaylardan kaçınınız.

Sayfa görüntüsünün dengeli olduğundan emin olunuz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yapı

Tepegöz asetatları ve slaytlar için yatay format kullanınız.

Görsel objeler okunabilir olsun; eğer kullanıcı okuyamıyorsa, o malzemeyi kullanmayın.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yapı

Düzgün bir yapı kullanınız (dengeli, sıralı, ve sola-yanaşık).


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Bilgisayar Ekranının Tasarlanması


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Başlıklar

 • Kısa, özlü ve anlamlı başlıklar kullanınız. Gereksiz kelimelerden kaçınınız.

 • Başlıkları ekranın en üst kısmında ortaya veya sol tarafa yerleştiriniz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Başlıklar

 • Kelimeleri tam heceleri ile yazınız; kısaltma kullanmayınız.

 • Başlıkta görünen ekranın amacını veya içeriğini tanımlayınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Başlıklar

 • Başlığı kalın harflerle yazınız. Başlığı üç satır ile sınırlayınız. Başlıkla metin arasında en az bir boşluk bırakınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yönlendirmeler

Kısa cümleler kullanınız (Yedi kelimeden fazla olmasın).

Adım-adım yönlendirme veriniz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yönlendirmeler

Ciddi uyarılar dışındaki yönlendirmeleri olumlu cümlelerle veriniz.

Yönlendirmeleri kullanıcıya, izleyiciye seslenerek veriniz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Yönlendirmeler

Yönlendirmelerde anlaşılır kelimeler kullanınız. Zorunlu değilse teknik terimler ve kısaltmalar kullanmayınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin

 • Basit ve anlaşılır cümleler yazınız.

 • Okunurluğu artırmak için hem büyük hem de küçük harfleri kullanınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin

 • Mümkün olduğu kadar, her ekranda sadece bir paragraf kullanmaya çalışınız. Ekranın ilerlemesini kullanıcı kontrolüne bırakınız.

 • Paragraflar arasında çift boşluk bırakınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Metin

 • Metinleri sola dayalı yazınız.

 • Satır sonunda bölünmüş kelimeler

 • kullanmamaya çalışınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Öne Çıkartma

Öne çıkartma teknikleri; dikkatleri kelimelere, metinlere veya grafiklere çekerler ve renkli, büyük, altı çizili, kutu içine alınmış, kesme işaretli, yanıp sönen veya parlak (belki de en dikkat çeken türdür), ters renkte ve farklı fare göstergesi olan nesneleri ifade ederler.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Öne Çıkartma

 • “sıcak” renkleri kullanmaktan kaçınınız.

 • Kullanıcının aksiyonuna ihtiyaç olduğu yerlerde ses kullanınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Öne Çıkartma

 • Öne çıkartma tekniklerini kısıtlı kullanınız. Aksi takdirde, içeriğin önemini yitirmesine neden olabilirsiniz.

 • Aynı ekranda farklı iki yerde yanıp sönen veya parlak nesneleri kullanmaktan kaçınınız.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Grafikler

 • Aşırı detay ve gerçekçilikten kaçınınız.

 • Karmaşık grafikleri küçük parçalara bölünüz.

 • Grafikleri ilişkili metinle beraber sununuz.


Oklu ortam uygulamalari ve renme

Grafikler

 • Önemli noktalara dikkat çekmek için farklı renkler kullanınız.

 • Tek bir ekranda kullandığınız renk sayısını sınırlandırınız.

 • Etkili renk kombinasyonları kullanınız.


 • Login