Media bekeken door vrouwenogen - PowerPoint PPT Presentation

Media bekeken door vrouwenogen
Download
1 / 25

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Media bekeken door vrouwenogen. Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek. Onderzoek dat mediaconsumptiemomenten in kaart heeft gebracht Multi client onderzoek, in 2003/2004 uitgevoerd door TNS NIPO/Veldkamp Vervolg op eerste meting (1997/1998, Platform ´95: VEA, BVA, DMSA)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Media bekeken door vrouwenogen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Media bekeken door vrouwenogen

Media bekeken door vrouwenogen

Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek


Mediabelevingsonderzoek

Onderzoek dat mediaconsumptiemomenten in kaart heeft gebracht

Multi client onderzoek, in 2003/2004 uitgevoerd door TNS NIPO/Veldkamp

Vervolg op eerste meting (1997/1998, Platform ´95: VEA, BVA, DMSA)

Definitie Mediabeleving: emotionele, gevoelsmatige ervaring (subjectieve beleving) die mensen tijdens het gebruik van een mediumtype ondergaan

Onderzocht zijn: televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huis-bladen, bioscoop, internet en post

Resultaten leveren bijdrage aan kwalitatieve mediaplanning

Mediabelevingsonderzoek


Methode en steekproef

Hybride opzet:

80% online

20% face to face

CASI-methode (computer assisted self interviewing)

n = 1.012 Nederlanders 13+,

Bijna 5.000 mediabelevingsmomenten in kaart gebracht

In deze presentatie worden de resultaten onder vrouwen van 16 jaar en ouder toegelicht

Methode en steekproef


8 dimensies van media

8 dimensies van media...*

Praktische bruikbaarheid

Informatie

Sociale factor

Identificatie

Transformatie

Stimulans

Geraaktheid

Tijdverdrijf

*Deze dimensies vormen een valide instrument voor mediabeleving en zijn gebaseerd op o.a. literatuurstudie en multivariate analyse.


Toelichting dimensies

Informatiefactor(o.a. iets nieuws bieden, mening vormen)

Transformatiefactor (vermaak, amusement, vlucht uit werkelijkheid)

Geraaktheidsfactor (negatieve emoties opwekken)

Tijdverdrijffactor (een leeg moment vullen)

Stimulansfactor (o.a. opwindend, nieuwsgierig, enthousiast, fascinerend)

Identificatiefactor (zelfherkenning, betrokken, meeleven, omgaan met problemen )

Sociale factor (levert gespreksstof met familie, collega’s of vrienden)

Praktische bruikbaarheidsfactor (o.a. bruikbare adviezen)

MEDIAbeleving

Toelichting dimensies


Ranking mediumtypen op de verschillende dimensies

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Bioscopen

Post

Informatie6/76/712/32/3485

Transformatie 42 635718

Geraaktheid2/35/617/87/845/62/3

Tijdverdrijf45326187

Stimulans 46/852/32/36/816/8

Identificatie26/8314/56/84/56/8

Sociale factor4/5816/76/74/523

Praktische bruikbaarheid6/76/7531284

MEDIAbeleving

Ranking mediumtypenop de verschillende dimensies*

*Tabel moet worden gelezen in horizontale richting


Mediabeleving vrouwen algemeen

In het algemeen speelt informatievergaring uit media voor vrouwen een minder grote rol dan voor de gehele bevolking.

Tijdverdrijf is daarentegen een bovengemiddeld belangrijke functie bij het mediagebruik van vrouwen.

Mediabeleving vrouwen algemeen


Beleving tijdschriften door vrouwen

Tijdschriften scoren net als tijdens eerdere meting hoog op groot aantal belevingsfactoren

Van alle mediumtypen hoogste score op de identificatiefactor

Ook horen informatiefunctie, tijdverdrijf, stimulans en transformatie vooral bij het lezen van tijdschriften door vrouwen

Transformatiefunctie speelt bij vrouwen sterker dan bij de bevolking in het algemeen

Bijna de helft van de vrouwen krijgt bijvoorbeeld een gezellig gevoel bij het lezen van een tijdschrift

Beleving tijdschriften door vrouwen


Beleving tijdschriften door vrouwen vervolg

Afzonderlijke items waar tijdschriften hoog op scoren:

Heeft me laten zien hoe je problemen zou kunnen aanpakken

Heeft me bruikbare tips, ideeën, adviezen opgeleverd

Vulde ik een leeg moment mee

Stelde me in staat kennis te nemen van de mening van anderen

Beleving tijdschriften door vrouwen - vervolg


Beleving andere media door vrouwen

Beleving andere media door vrouwen

Dagbladen

Met nameInformatie,sociale factoren geraaktheid

Internet

Met namePraktisch bruikbaar,informatie,enstimulans

Bioscoop

Met nameTransformatie,stimulansensociale factor

Post

Met nameGeraaktheidensociale factor

Televisie

Met nameIdentificatieen geraaktheid

Radio

Met nameTransformatie

H-a-h-bladen

Met nameTijdverdrijfenpraktisch bruikbaar


Scorepatroon mediumtypen in verschillende leeftijdscategorie n

Scorepatroon mediumtypen in verschillende leeftijdscategorieën

*Mediumtype bioscoop gaf te weinig waarnemingen om over subsegmenten te rapporteren


Scores belevingsfactoren

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie10163420213018

Transformatie 4052 958221118

Geraaktheid22131254

Tijdverdrijf1725591612123

Stimulans 2019141215107

Identificatie155927961

Sociale factor25194113312534

Praktische bruikbaarheid77816151719

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 16-24 jaar

Scores belevingsfactoren*


Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 16 24 jaar

De transformatiefactor van tijdschriften is in dit segment zeer hoog. Relatief veel jonge vrouwen geven aan dat het lezen van een tijdschrift ze ‘vrolijk maakte’, ‘een tevreden gevoel gaf’ en ‘deed genieten’. Ook ‘deed me even alles vergeten’ en ‘paste bij een moment voor mezelf’ worden bovengemiddeld vaak genoemd. Het lezen van een tijdschrift lijkt voor jonge vrouwen dan ook vooral een ontspanningsmoment.

Dagbladen worden door de jonge vrouwen minder voor het verkrijgen van informatie gelezen, maar meer vanuit tijdverdrijf. Televisie en radio stimuleren deze groep en roepen identificatie op.

Internet behaalt binnen het jongste segment slechts in beperkte mate hogere scores dan in andere leeftijdsgroepen. Opvallend is dat internet onder vrouwen van 16-24 jaar relatief veel gespreksstof oplevert, maar dat de praktische bruikbaarheid vrij laag is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het gebruik van internet als communicatiemiddel, via chatten en -mailprogramma’s.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 16-24 jaar


Scores belevingsfactoren1

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie1483717231913

Transformatie 2641 124917168

Geraaktheid32712511

Tijdverdrijf32263145153112

Stimulans 1048815610

Identificatie62514643

Sociale factor1844414142220

Praktische bruikbaarheid10914222114

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 25-34 jaar

Scores belevingsfactoren*


Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 25 34 jaar

De 25-34 jarige vrouwen consumeren media bovengemiddeld veel vanuit de tijdverdrijffunctie vergeleken met vrouwen in het algemeen. De geconsumeerde media leveren onder 25-34 jarige vrouwen relatief weinig gespreksstof (lage scores op de sociale factor) en informatie.

Zeker televisie en tijdschriften worden veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen. Daarnaast scoort televisie bij het segment van vrouwen van 25-34 jaar hoog op de stimulans en de identificatiefactor, maar relatief laag op transformatie.

Tijdschriften worden door 25-34 jarige vrouwen vaak gelezen voor tijdverdrijf en vanuit de transformatiefunctie: voor deze groep leveren tijdschriften bovengemiddeld veel ontspanning en vermaak. Daartegenover staat dat voor de 25-34 jarige vrouwen tijdschriften relatief minder informatie en stimulans bieden.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 25-34 jaar


Scores belevingsfactoren2

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie11104122251516

Transformatie 2655 2037241512

Geraaktheid83113248

Tijdverdrijf1811184011445

Stimulans 12611172276

Identificatie12499938

Sociale factor24114123151925

Praktische bruikbaarheid211217311916

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 35-49 jaar

Scores belevingsfactoren*


Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 35 49 jaar

Dit segment vertoont niet veel afwijkingen van de totale groep vrouwen van 16+. Media worden in deze groep over het algemeen wat minder gebruikt om een leeg moment mee te vullen (tijdverdrijf). Uitzondering hierop zijn tijdschriften, die onder deze groep een bovengemiddelde score realiseren op de tijdverdrijffactor. De identificatiefunctie van tijdschriften blijft onder de 35-49 jarige vrouwen wat achter op het gemiddelde.

Radio wordt door vrouwen van 35-49 jaar veelal gebruikt voor vermaak en ontspanning (transformatie).

Verder leveren websites op internet 35-49 jarige vrouwen relatief veel praktische bruikbaarheid, maar wat minder gespreksstof met familie, collega’s of vrienden.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 35-49 jaar


Media bekeken door vrouwenogen

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie20194533312116

Transformatie 3444 2141261919

Geraaktheid102152247

Tijdverdrijf14222437204210

Stimulans 18111524201112

Identificatie179162014810

Sociale factor26165528272225

Praktische bruikbaarheid341325243216

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 50-64 jaar

Scores belevingsfactoren*


Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 50 64 jaar

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 50-64 jaar

 • Media scoren onder 50-64 jarige vrouwen hoog op tal van belevingsfactoren. Zo halen 50-64 jarige vrouwen bovengemiddeld veel informatie, identificatie, gespreksstof en praktische tips en adviezen uit media.

 • Tijdschriften realiseren onder deze groep relatief hoge scores op informatie, stimulans, de sociale factor en de praktische bruikbaarheid.

 • Dagbladen leveren onder 50-64 jarige vrouwen relatief veel gespreksstof. Dagbladen en televisie worden door deze groep minder gebruikt vanuit tijdverdrijf. Internet scoort daarentegen wat hoger op tijdverdrijf.


Scores belevingsfactoren3

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Post

Informatie22205130273621

Transformatie 3842 2338162824

Geraaktheid117163346

Tijdverdrijf4029373266124

Stimulans 24912219912

Identificatie1813171781313

Sociale factor24153421303735

Praktische bruikbaarheid231721201114

MEDIAbeleving

* Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64schaalscores). Omvergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten opeenschaal lopend van 0 tot 100.

= specifiek voor leeftijdssegment

Groen is hoge score van medium

Mediabeleving vrouwen 65+

Scores belevingsfactoren*


Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 65

De informatie- en tijdverdrijffunctie van media is erg van belang voor vrouwen van 65 jaar en ouder.

Net als het geval is voor dagbladen en huis-aan-huis bladen, wordt uit tijdschriften veel informatie gehaald. Tijdschriften scoren qua ranking bij vrouwen van 65 plus op veel factoren lager dan bij de totale groep vrouwen. Alleen voor praktische bruikbaarheid behalen ze een hogere positie.

TV wordt door deze groep bovengemiddeld veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen.

Huis-aan-huis bladen realiseren bovengemiddelde scores op beleving onder de vrouwen van 65 jaar en ouder, waaronder op de informatiefactor, tijdverdrijffactor en sociale factor.

Internet behaalt onder de 65 plus vrouwen relatief lage scores op tijdverdrijf en stimulans.

Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 65+


Reclamebeleving door vrouwen

Reclamebeleving door vrouwen


Reclamebeleving is gemeten op drie niveaus

Algemene attitude ten opzichte van reclame in een bepaald medium

Beleving reclame in/rond programma, titel, etc.

Recognition, likeability per spot/advertentie

Hierna wordt de beleving van reclame in media in het algemeen besproken (1)

Reclamebeleving is gemeten op drie niveaus


Ranking reclametypen op alle belevingsaspecten

Tv

Radio

Dagbladen

Tijdschriften

Internet

H-a-n-bladen

Bioscopen

Buitenreclame

Post

Iets nieuws872145/695/63

Nuttige informatie 98 1/23/53/51/2673/5

Geloofwaardige informatie8651/231/2974

Vrolijk4/79234/74/7814/7

Ergerde me niet 983461725

Duidelijk853/4613/4297

Enthousiast782154963

Origineel en uniek647/837/85129

Voelde me erbij betrokken7/87/8351/21/2964

Bracht me ertoe iets te doen7/97/925417/963

MEDIAbeleving

Ranking reclametypenop alle belevingsaspecten*

Reclame op/in…

*Om alle belevingsaspecten vergelijkbaar te maken, is de rangorde bij de negatief geformuleerde aspecten (ergerde me en onduidelijk) omgedraaid


Media bekeken door vrouwenogen

Algemene conclusies reclamebeleving vrouwen

 • Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen wat enthousiaster en actiematiger omgaan met reclame dan in het algemeen geldt voor de Nederlandse bevolking. Daar tegenover staat dat vrouwen minder informatie uit reclame halen en dat ze zich vaker hieraan ergeren.

 • Tijdschriftreclame zet vrouwen meer aan tot actie dan geldt voor de gemiddelde Nederlander. Bovendien maakt het hen bovengemiddeld enthousiast.

 • Jongere vrouwen (tot 35 jaar) zijn vaker dan oudere vrouwen enthousiast over tijdschriftreclame.

 • De wat oudere vrouwen (35 plus) halen daarentegen meer informatie uit reclame in het algemeen en uit tijdschriftreclame.


 • Login