บทที่ 11 - PowerPoint PPT Presentation

 11
Download
1 / 35

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 11. การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์. การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์. ใช้วัดผลของข้อมูลที่มีมาตรวัดที่มีคุณภาพต่ำได้ ข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ สามารถวิเคราะห์ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


11

11

BC428 : Research in Business Computer


11

BC428 : Research in Business Computer


11

 • 1

 • 2

 • 2

BC428 : Research in Business Computer


11

1

 • ()

 • (Run Test)

3

1 (2-Tailed Test)

H0: M = H1 : M

2 (1-Tailed Test)

H0: M H1 : M

3 (1-Tailed Test)

H0: M H1 : M

BC428 : Research in Business Computer


1 tailed

1-tailed

BC428 : Research in Business Computer


11

Data11_1.sav

1. ................................

140,120,132,100,100,145,160,100,150,150,148,149,130,150,143

( IQ) 140

Analyze Nonparametric Tests Runs

BC428 : Research in Business Computer


11

 • Ho : 140

 • H1 : 140

 • Z-Test = -0.392

 • Sig = 0.695

 • () = 0.05

 • Sig> 140 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

140 Sig. 0.695 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

2

2

 • 2

 • 2

BC428 : Research in Business Computer


11

2

 • - (Mann-Whitney UTest)

3

1 (2-Tailed Test)

Ho: M1 = M2 H1 : M 1 M2

2 (1-Tailed Test)

Ho: M1 M2 H1 : M1 M2

3 (1-Tailed Test)

Ho: M1 M2 H1 : M1 M2

BC428 : Research in Business Computer


11

 • U 10 (n1 10 n2 10)

  1-tailed Sig/2

 • Z 10 (n1 > 10 n2 > 10)

  1-tailed

BC428 : Research in Business Computer


11

Data11_2.sav

1.

Anny Sara

2. (0 10) ...........................

Anny Sara

Analyze Nonparametric Tests 2 Independent Samples

BC428 : Research in Business Computer


11

BC428 : Research in Business Computer


11

1. Ho : Anny Sara

H1 : Anny Sara

2. Z = -2.098

3. Sig (2-tailed) = 0.036

1-tailed Sig

Sig(1-tailed) = 1 - 0.036/2

= 1 0.018

= 0.982

4. () = 0.05

5. Sig > Anny Sara 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

Anny Sara Sig. 0.982 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

2

 • (Paired Data)

 • (Wilcoxon Test)

Analyze Nonparametric Tests 2 Related Samples

BC428 : Research in Business Computer


11

1-tailed

BC428 : Research in Business Computer


11

Data11_3.sav

BC428 : Research in Business Computer


11

NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

BC428 : Research in Business Computer


11

 • 1. Ho :

 • H1 :

 • Z = -0.102

 • Sig = 0.919

 • () = 0.05

 • Sig> 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

Sig. 0.919 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

1

IQ

Quiz 5

BC428 : Research in Business Computer


11

2

2

- k

- k

BC428 : Research in Business Computer


11

k

 • 2

 • (Kruskal Wallis H Test)

H0 : k

H1 : 2

BC428 : Research in Business Computer


11

Data11_4.sav

1.

2. ............

3

Analyze Nonparametric Tests

k Independent Samples

BC428 : Research in Business Computer


11

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

BC428 : Research in Business Computer


11

 • 1. Ho : 3

 • H1 : 2

 • Chi-Square = 6.632

 • Sig = 0.036

 • () = 0.05

 • Sig < 2 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

2 Sig. 0.036 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

k

 • 2

 • Two-way ANOVA

 • (FriedmanTest)

BC428 : Research in Business Computer


11

H0 : k

H1 : 2

Analyze Nonparametric Tests k Related Samples

BC428 : Research in Business Computer


11

Data11_5.sav

4

BC428 : Research in Business Computer


11

NPar Tests

Friedman Test

BC428 : Research in Business Computer


11

 • 1. Ho : 4

 • H1 : 2

 • Chi-Square = 0.628

 • Sig = 0.890

 • () = 0.05

 • Sig > 4 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

4 4 Sig. 0.890 0.05

BC428 : Research in Business Computer


11

11

Quiz

BC428 : Research in Business Computer


 • Login