technika biomechanika b hu na ly ch
Download
Skip this Video
Download Presentation
Technika biomechanika běhu na lyžích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Technika biomechanika běhu na lyžích - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Technika biomechanika běhu na lyžích. Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách Technika : optimální řešení pohybového úkolu Styl : individuální aplikace techniky jedincem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Technika biomechanika běhu na lyžích' - howard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technika biomechanika b hu na ly ch
Technika biomechanika běhu na lyžích
 • Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách
 • Technika : optimální řešení pohybového

úkolu

 • Styl : individuální aplikace techniky

jedincem

len n b eck ch zp sob
Členění běžeckých způsobů
 • Klasická technika běhu
  • běh střídavý dvoudobý
  • běh soupažný jednodobý
  • běh soupažný prostý
 • Bruslení (skating)
  • bruslení oboustranné - jednodobé

- dvoudobé

- střídavé

- prosté

  • bruslení jednostranné
 • Společné prvky oběma technikám
  • výstupy, sjíždění, změny směru
klasick technika b hu
Klasická technika běhu
 • běh střídavý dvoudobý
 • běh soupažný jednodobý
 • běh soupažný prostý
b h st dav dvoudob
Běh střídavý dvoudobý
 • Provedení
  • střídavá (různostranná) práce paží a skluz po jedné lyži
  • pravidelné střídání skluzu a odrazu na jedné a druhé lyži
 • Použití
  • základní a nejvíce užívaný
  • roviny, mírná stoupání
  • prudší stoupání:
   • stoupavý běh
   • prostý běh
   • stoupavý krok
   • jednostranný nebo oboustranný odvrat
b h soupa n jednodob
Běh soupažný jednodobý
 • Provedení
  • odraz z nohy následován soupažným odpichem holemi
  • skluz v jednooporovém, po odpichu v dvouoporovém postavení
 • Použití
  • rovinky, mírné sjezdy, mírná stoupání, po startu a ve finiši
klasick technika b hu1
Klasická technika běhu
 • Základní charakteristika
  • lyže v paralelním postavení
  • odraz z plného chodidla z plochy lyže
  • lyže se zastavuje
  • skluz se realizuje v jednooporovém (střídavý běh) nebo dvouoporovém (soupažný běh) postavení
  • střídavý nebo soupažný odpich holemi
bruslen
Bruslení
 • bruslení oboustranné jednodobé
 • bruslení oboustranné dvoudobé
 • bruslení oboustranné střídavé
 • bruslení oboustranné prosté
oboustrann bruslen jednodob
Oboustranné bruslení jednodobé
 • Provedení
  • jeden odraz nohy na jeden soupažný odpich holemi
  • dlouhý skluz, nižší postoj, úzký odvrat, úzké základní postavení (bota u boty)
 • Použití
  • fyzicky a technicky náročný způsob - nejrychlejší
  • roviny, mírná klesání, starty, finiš
oboustrann bruslen dvoudob
Oboustranné bruslení dvoudobé
 • Provedení
  • jeden soupažný odpich na dva odrazy a skluzy
  • odpichujeme vždy s odrazem jedné (pravé nebo levé) nohy, při odrazu druhé nohy se paže zvolna vracejí zpět
  • vyšší frekvence, kratší skluzy, vyšší postoj, širší odvrat, širší základní postavení
 • Použití
  • nejpoužívanější, roviny, mírná i prudší stoupání
oboustrann bruslen st dav
Oboustranné bruslení střídavé
 • Provedení
  • bruslení se střídavou prací paží
  • na každý odraz nohy připadá jeden odpich souhlasnou paží
  • široké postavení chodidel (odvrat), nejkratší skluz, nejvyšší frekvence, nejvzpřímenější postavení, ..
 • Použití
  • nejpomalejší, koordinačně náročné
  • odpočinek, střední a prudká stoupání
oboustrann bruslen prost
Oboustranné bruslení prosté
 • Provedení
  • bruslení bez odpichu holemi
  • paže fixovány nebo podporují odraz z nohou
 • Použití
  • odpočinek paží, zrychlování
  • mírné a střední sjezdy
bruslen1
Bruslení
 • Základní charakteristika
  • lyže v odvratu
  • odraz z hrany lyže
  • lyže se nezastavuje
  • soupažný nebo střídavý odpich holemi
maz n b eck ch ly
Mazání běžeckých lyží
 • Cíle mazání
  • dosažení co největší rychlosti
   • Klasická technika (maximální skluz a odraz)
   • Bruslení (maximální skluz)
 • Determinanty mazání
  • volba vosku závisí na kvalitě sněhu (teplotě a vlhkosti)
d len vosk
Dělení vosků
 • Dělení podle barev
  • pro teploty pod nulou:
  • pro teploty nad nulou:
  • Čím větší mráz, tím tvrdší vosk…
vosky
Vosky
 • Druhy vosků
  • vosky pro odraz:tuhé a tekuté (klistery)
vosky1
Vosky
 • Druhy vosků
  • vosky pro skluz:parafiny (glidry)
u it vosk
Užití vosků
 • Začátečníci, turistika
  • dva universály (nový, starý sníh) + univers. klister
 • Pokročilý turista, sportovní lyžař
   • universální glider (modrý, červený)
   • základní řada:zelenýmodrý fialovýčervenýžlutý + klistery
 • Závodníci
  • základní řada + mezistupně (tvrdší speciál, měkčí extra) + vyšší obsah fluoru + grafit + silikon
maz n ly pro jednotliv zp soby b hu
Mazání lyží pro jednotlivé způsoby běhu
 • Bruslení
 • maximální skluz
 • skluzová zóna po celé lyži

skluz

 • pouze skluzové vosky

Klasická technika běhu

- kvalitní odraz i maximální skluz

- odrazová zóna (40-60 cm ve středu lyže)

- skluzové zóny (pata a špička lyže)

skluz odraz skluz

- vosky odrazové i skluzové (parafíny)

maz n p i klasick technice
Mazání při klasické technice
 • Vymezení voskovací komory
  • papírový test, asi 30-50cm pod vázáním
 • Postup mazání:
  • příprava skluznice: smirkový papír, fibretex
  • parafinování skluzné zóny (nanesení, zažehlení, oškrabání, kartáčování)
  • nanesení stoupacího vosku do odrazové zóny (zažehlení, rozetření)
maz n p i voln technice
Mazání při volné technice
 • Potup parafinování:
  • nakapeme, nebo rozetřeme zahřátý parafín
  • zažehlíme
  • necháme vychladnout
  • oškrábeme
  • vykartáčujeme
probl my p i maz n pro klasickou techniku
Problémy při mazání pro klasickou techniku

- nejprve lyži zajedeme (500 metrů)

1. Lyže podkluzuje

- zesílíme a prodloužíme vrstvu stoupacího vosku

- přidáme pod patku boty vrstvu měkčího vosku

- přemažeme měkčím voskem celou lyži

2. Lyže drhne (namrzá)

- rozetřeme, zažehlíme

- oškrábeme a přemažeme tvrdším voskem

pravidla b hu na ly ch
Pravidla běhu na lyžích
 • Vydává SLČR
 • Poslední verze : rok 2002
 • Mezinárodní závody - pravidla FIS
druhy ly a sk ch z vod
Druhy lyžařských závodů
 • Kategorie A
  • Mistrovství ČR, pohár SLČR, RKZ, KKZ
 • Kategorie B
  • přebory, pohárové, kvalifikační závody územních celků
 • Kategorie C
  • všechny ostatní: veřejné závody, přebory TJ, …
organiza n zabezpe en z vod
Organizační zabezpečení závodů
 • Závodní komise

- ředitel závodu, sekretář závodu, velitel tratí, hlavní rozhodčí, velitel stadionu. (kontroly, počtáři, lékař)

 • Pro závody kategorie A,B se ustavuje organizační a soutěžní výbor.
  • složení soutěžního výboru: ředitel závodu, velitel tratě, zástupce závodníků + u A technický delegát.
profil trat
Profil tratě
 • jedna třetina je definována sklonem 9 až 18% s výškovým rozdílem větším než 10m a několika kratšími stoupáními strmějšími než 18%.
 • jedna třetina v mírně zvlněném terénu
sledovan parametry
Sledované parametry
 • výškový rozdíl HD
  • výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uvedenou délku trati nesmí být větší než:
 • 5km 100m
 • 10km 150m
 • 15km 200m
sledovan parametry1
Sledované parametry
 • Maximální stoupání MM
  • největší rozdíl jednotlivého stoupání v délce nad 200m nesmí pro uvedenou délku trati přesáhnout
 • 5km 50m
 • 10km 80m
 • 15km 100m
sledovan parametry2
Sledované parametry
 • Celkové stoupání MT
  • součet všech stoupání, všech výškových rozdílů pro příslušnou délku trati by měl být
 • 10km 250-420m
 • 15km 400-600m
 • 30km 800-1200m
 • 50km 1400-1800m
klasick technika
Klasická technika
 • Klasickou techniku tvoří střídavý běh, soupažný běh, výstup oboustranným nebo jednostranným odvratem bez fáze skluzu, prvky sjezdové techniky bez zrychlování bruslením nebo odšlapováním, a změny směru.
 • Jednoduché nebo dvojité bruslařské kroky nejsou dovoleny
voln technika
Volná technika
 • Volná technika obsahuje všechny prvky běžecké techniky
tra pro klasickou techniku
Trať pro klasickou techniku
 • Jedna stopa v ideální linii trati, v přímých úsecích uprostřed, v nebezpečných zatáčkách se stopa ruší, minimální šířka 3-4m, start a cíl v jedné linii.
 • Posledních 200 m před cílem přímá trať, šířka 6-8m, nejméně tři stopy. Začátek tohoto úseku označen červenou čarou.
tra pro volnou techniku
Trať pro volnou techniku
 • Uválcovaná, urovnaná trať, po straně stopa, ve sjezdech stopa v ideální linii, minimální šířka 3-4m, start a cíl v jedné linii.
 • Posledních 200m přímo, 150-100m 9m šířka, označeno červenou čarou a rozděleno do tří drah.
z vodn k v pr b hu z vodu
Závodník v průběhu závodu
 • Závodník musí jet od startu do cíle po vyznačené trati, projet všemi kontrolami a vůči ostatním závodníkům se chovat korektně.
 • Celou trať musí projet vlastní silou a na svých označených lyžích. Pomoc vodičů není povolena.
 • Závodník může vyměnit obě hole, ne však lyže. U štafet může vyměnit jednu lyži pokud je zlomena, poškozena nebo je-li závada na vázání.
z vodn k v pr b hu z vodu1
Závodník v průběhu závodu
 • Závodník, který je předjížděn musí na první vyzvání uvolnit trať, vyjma označeného úseku vjezdu do cíle.
 • V tomto úseku (posledních 100-150m) musí závodník setrvat ve svém koridoru (s vyjímkou předjíždění).
 • Závodník, který se rozhodl ze závodu odstoupit, musí o tomto rozhodnutí informovat nejbližšího rozhodčího.
hlavn d vody pro diskvalifikaci
Hlavní důvody pro diskvalifikaci
 • Zkrácení trati
 • Přijmutí pomoci ( vodič, … )
 • Neuvolnění stopy na vyzvání
 • Výměna lyže
start
Start
 • 30 sec. intervaly
 • startovní povely
  • 10 sec pozor, potom 5,4,3,2,1, vpřed
 • Elektronická časomíra
  • 3 sec před nebo po startu
 • Při opožděném startu se počítá se startovním časem uvedeným ve startovní listině
tafety
Štafety
 • Tratě
  • muži 3 nebo 4 x 10 km
  • ženy 3 nebo 4 x 5 km
 • Startovní čára je oblouk o poloměru 100m, mezi startovními místy nejméně 1,4m
 • 100m rovnoběžné stopy, potom se po etapách sbíhají, po celé trati dvě až tři stopy
tafety1
Štafety
 • Vlastní start: hromadný, jednu minutu před startem svolá startér závodníky, potom informace 30 vteřin, dále výzva pozor a okamžitě po ní povel vpřed ( příp. hvizd, výstřel, ...)
 • Předávací území: obdélník o délce 30m a šířce minimálně 4m
 • Předávka se uskutečňuje dotekem ruky na jakoukoliv část těla v předávkovém území.
nov trendy v b hu na ly ch
Nové trendy v běhu na lyžích
 • Závody s hromadným startem
 • Stíhací závody
 • Kombinované závody
 • Sprinty
z vod sdru en
Závod sdružený
 • Probíhá ve dvou dnech, skok na středním můstku, druhý den Gundersenovou metodou běh 15 km volně.

Biatlon

 • Volná technika v kombinaci se střelbou s malorážky.
skoky na ly ch
Skoky na lyžích
 • Mamutí 230
 • Velký 120 kritický bod
 • Střední 90
 • Malé 30
 • Normový tabulkový kritický(červená čára)
 • Délka 60 bodů na kritický bod, metr půl bodu a technika
 • Technika 5 rozhodčích, max 20, max 60
 • Plynulý let, doskok (telemark)
 • Druhá čára – pád – nula bodu, hrábnutí max 10
skoky na ly ch1
Skoky na lyžích
 • Dvě soutěžní kola
 • Do druhého kola nejlepších 3O v opačném pořadí
 • Kvalifikace, prvním kolo 50 vyřazovacím způsobem, druhé kolo 25 vítězů + 5 nejlepších poražených v opačném pořadí
ad