Ember ve da re
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

ÇEMBER VE DAİRE PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇEMBER VE DAİRE. ÇEMBER. Çember, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların meydana getirdiği bir şekildir. Yüzük, simit gibi. Çemberi çizerken pergelle saat yönü veya saat yönünün tersi doğrultusunda hareket ettirilerek çizimi yapılır. ÇEMBERİN ELEMANLARI.

Download Presentation

ÇEMBER VE DAİRE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ember ve da re

ÇEMBER VE DAİRE


Ember

ÇEMBER

 • Çember, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların meydana getirdiği bir şekildir. Yüzük, simit gibi. Çemberi çizerken pergelle saat yönü veya saat yönünün tersi doğrultusunda hareket ettirilerek çizimi yapılır.


Ember n elemanlari

ÇEMBERİN ELEMANLARI

 • Merkez: Tam ortasındaki noktadır. O merkezli çember olarak nitelendirilir.

 • Çap: Çemberin merkezinden geçen ve çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren uzunluktur. Çap çemberi iki eş parçaya ayırır. R ile gösterilir

 • Yarıçap: Çapın yarısına yarıçap denir. r ile gösterilir.


Ember ve da re

 • Çemberin iki noktası arasında kalan parçasına çember yayı, çember parçası yada yay denir.

 • Bir çemberin üzerindeki iki noktadan geçen doğruya kesen denir.

 • Bir kesenin çember içinde kalan parçasına kiriş denir.

 • Merkezden geçen kirişe çap denir.Bir çemberdeki en büyük kiriş çaptır.

 • Çemberde iç bölge,dış bölge ve çemberin üzeri vardır.


Ember ve da re

 • Merkez Açı: Köşesi merkezde olan açıya merkez açı denir.Merkez açının iç bölgesinde kalan çember parçasına merkez açının gördüğü yay denir.Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.Merkez açının ölçüsü genelde 0 derece ile 180 derece arasında olur.

 • Çevre Açı: Köşesi çember üzerinde olan açıya çevre açı denir.Çevre açının iç bölgesinde kalan çember parçasına çevre açının gördüğü yay denir.Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Çevre açının ölçüsü genelde 0 derece ile 360 derece arasında olur.


Ember ve da re

 • Majör (büyük) Çember Yayı: Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan büyük olana majör çember yayı denir.

 • Minör (küçük) Çember Yayı: Merkez açının kenarlarının çemberi veya daireyi kestiği noktaların arasındaki yaylardan küçük olana minör çember yayı denir.Merkez açının ölçüsü minör yayın ölçüsüne eşittir.

 • Minör yayın ölçüsünü belirledikten sonra, bu ölçüyü 360 dereceden çıkartarak majör yayı buluruz.Birini bulursak diğerini bulmak için 360 dereceden çıkartırız.


Da re

DAİRE

 • Tanımladığımız çemberin içi taranmış, dolu olan halidir.


Ember ve da re

 • Dairenin çevresi 2.π.r formülü ile bulunur.

 • Alanını ise π.r.r formülünü kullanarak buluruz. (π= 3,14 r: dairenin yarıçapı)


Daire diliminin alan

Daire Diliminin Alanı

 • Daire dilim alanı = π.r.r.x/360 (x: daire diliminin arasında kalan merkez açı) örnek soru


Ember ve da re

 • örnek: Merkezde oluşan 60º lik açının taradığı ve yarıçapı 10cm olan daire diliminin alanını bulunuz.A = π.r.r.x / 360ºA = 3.10.10.60º / 360ºA = 300 / 6 = 50cm2


Ember ve da re

 • Aslı Nur ÇOLAK İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2-A


 • Login