Wprowadzenie bazy ks bloz z najnowszymi zmianami obowi zuj cymi od 16 listopada 2011 roku
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku. PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku. Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja. DALEJ. WSTECZ. Aktualizacja KS-BLOZ. Aktualizacja bazy KS-BLOZ. Apteka posiadająca połączenie z Internetem:. DALEJ. WSTECZ.

Download Presentation

Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wprowadzenie bazy KS-BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 16 listopada 2011 roku.


Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Aktualizacja bazy KS-BLOZ.

Apteka posiadająca połączenie z Internetem:

DALEJ

WSTECZ

Apteka nie posiadająca połączenia z Internetem:

Aktualizacja KS-BLOZ


Apteka posiadająca połączenie z Internetem.

Uruchamiamy funkcję „Pełny KS-BLOZ”

Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że dostępna baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Odpowiadamy twierdząco.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Apteka nie posiadająca dostępu do Internetu, baza BLOZ dostarczona na nośniku danych.

POMIŃ

Plik z bazą BLOZ najlepiej przekopiować do katalogu TRANSFER (domyślnie C:\KS\APW\TRANSFER).

Uruchamiamy funkcję „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Jeśli przekopiowaliśmy plik z bazą BLOZ do folderu TRANSFER, w wyświetlonym oknie wybieramy „TAK”.

W przeciwnym wypadku wybieramy „NIE” oraz wskazujemy lokalizację pliku z bazą BLOZ.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Przed rozpoczęciem poprawy listy leków

i przeceny towarów należy wyczyścić rezerwacjei kolejki oraz bufor faktur zakupów.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Uruchamiamy moduł APW14-Magazyn

Na komputerze administracyjnym.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Uruchamiamy funkcję

„Poprawa leków i zakupów”

(tzw. „pajączek”).

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Jeżeli uruchomimy funkcję „Poprawa leków i zakupów” na dzień przed planowanym terminem wejścia zmian w życie, program wyświetli komunikat z informacją na temat bazy BLOZ buforowej.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Upewniamy się, że pobrana baza BLOZ zawiera najnowsze zmiany.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Uruchamiamy funkcję

[F5]„Tworzenie bufora z aktualizacją”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Sposób aktualizacji cen urzędowych podczas przeceny należy wcześniej określić za pomocą ustawienia w module APW41-Admin  Opcje modułów  AP14-Magazyn  opcja nr 14.

Do wyboru mamy następujące sposoby aktualizacji:

Program zaktualizuje wszystkie ceny.

Program zaktualizuje tylko te ceny detaliczne, które byłyby wyższe od nowych cen urzędowych.

Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, których nowa cena urzędowa jest inna niż stara na karcie leku (do bufora trafią tylko te karty zakupu, dla których zmieniła się cena urzędowa).

Program zaktualizuje ceny tak jak w sposobie 2 oraz zaktualizuje ceny tych towarów, dla których zmieniła się cena urzędowa, a ceny detaliczne na kartach zakupów są równe starej cenie urzędowej (do bufora trafią tylko te karty zakupu, których cena nie była obniżana przez użytkownika).

Zaznaczamy punkty jak na rysunku i zatwierdzamy przyciskiem

[F2] „Zatwierdź”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Czekamy na utworzenie buforów

(może to potrwać nawet kilkanaście minut).

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny należy odpowiednio przyciskami

[F4] oraz [F3] dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Po zakończeniu sprzedaży 15 listopada 2011 roku i przed rozpoczęciem sprzedaży 16 listopada 2011 roku zatwierdzamy zmiany przyciskiem

[F9] „Korekta łączna”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Jeżeli użytkownik spróbuje zatwierdzić zmiany wcześniej niż planowa data wejście w życie zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Jeżeli nie będzie już prowadzona sprzedaż do daty obowiązywania zmian, wybieramy „Tak”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Po zatwierdzeniu zmian nastąpi usunięcie Bloza buforowego.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Aby wydrukować protokół zmian cen detalicznych wybieramy „Tak”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


Jeżeli aktualizacja przebiegnie poprawnie w polach „BAZA LEKÓW” oraz „BAZA ZAKUPÓW” będzie wyświetlona aktualna data, natomiast pola „BUFOR LEKÓW” oraz „BUFOR PRZECENY” zostaną „opróżnione”.

DALEJ

WSTECZ

Aktualizacja KS-BLOZ


  • Login