Voorlichting havo 5
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Voorlichting HAVO 5 PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Voorlichting HAVO 5. Bas Smies Teamleider HAVO 3, 4, 5 Fred Bouwhuis Decaan. Leerlingbegeleiding HAVO 5. Richard Walgemoetmentor Marinus Nijmanmentor Gabrielle Westenbrinkmentor Fred Bouwhuisdecaan Bas Smiesteamleider Chris de RuyterZorgcoördinator

Download Presentation

Voorlichting HAVO 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voorlichting havo 5

Voorlichting HAVO 5

Bas Smies

Teamleider HAVO 3, 4, 5

Fred Bouwhuis

Decaan


Leerlingbegeleiding havo 5

Leerlingbegeleiding HAVO 5

Richard Walgemoetmentor

Marinus Nijmanmentor

Gabrielle Westenbrinkmentor

Fred Bouwhuisdecaan

Bas Smiesteamleider

Chris de RuyterZorgcoördinator

Nancy LussingDyslexiecoach

HAVO docententeam


Opbouw schooljaar

Opbouw schooljaar

Blok 1 t/m 3:

 • Afgesloten met toetsweek

 • Schoolexamentoetsen (in SET week)

 • Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok

  Blok 4:

 • Examentraining

 • Centraal Schriftelijk Examen


Herkansingen set

Herkansingen SET

 • Na blok 1, blok 2, blok 3

 • Alleen SET uit betreffende blok

 • Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen

 • Ingehaalde SET kan niet herkanst worden


Studiebegeleidingsuren

Studiebegeleidingsuren

 • Mediatheek

 • Vakondersteuningsuren

  Kenmerken:

 • Zelf inschrijven in CUP

 • Totaal 27 lesuren per week

 • Actieve deelname vereist

 • Zelfde status als gewone les


Steunlessen

Steunlessen

 • Nederlands, Engels en Wiskunde

 • In verband met nieuwe exameneisen 2013

 • Deelname verplicht indien noodzakelijk


Vinger aan de pols

Vinger aan de pols

 • Spijbelen & telaatkomen

 • Afwezigheidbijtoetsen

 • Magister: cijfers en absentiegegevens

 • Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

 • Inventarisatiewerkhouding in week 42. Indiennodig contact.


Profielwerkstuk

Profielwerkstuk

 • Onderzoek / ontwerp

 • 80 slu per leerling

 • Begeleiding door vakdocent

 • Sluitstuk HACO: koppeling met HBO (Saxion)

 • PWS middagen

 • Voor Kerst verslag inleveren

 • Deadline definitieve verslag is 8 februari

 • Deadline niet gehaald? Cijfer = 1

 • Vervolgtraject tot 3,5


Presentatieavond di 12 maart

Presentatieavond di 12 maart

 • Mondelinge presentaties

 • Nieuwe opzet:

  meer info volgt


Berekening en afronding se

Berekening en afronding SE

 • Mee naar H5: gemiddeld toetscijfer H4 en PO–cijfers van H4

 • H5:

  (3 blok H5 + 1 blok H4)/4 = gem. Blokcijfer

  (PO H4 + PO H5)/2 = gem. PO cijfer

 • GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal

 • Weging meestal 80% : 20 %

 • Afronding: op één cijfer achter de komma

  (5,45 wordt 5,5)


Examenvakken zonder ce

Examenvakken zonder CE

Sluiten af in HAVO-4

 • Maatschappijleer (combinatiecijfer)

 • CKV (voldoende of goed)

  Sluiten af in HAVO-5

 • LO (voldoende of goed)

 • Informatica


Centraal examen

Centraal Examen

 • Blok 4: voorbereiding CE

 • Week 17: oefenexamenweek

 • Laatste schoolweek voor CE: facultatief les

 • CE: dinsdag14 mei t/m dinsdag 28 mei

 • In de sporthal

 • 3 uur zonder pauze

 • Eten en drinken toegestaan

 • Examenstress

 • Uitslag: donderdag13 juni

 • Meer informatie volgt t.z.t.


Berekening eindcijfers

Berekening Eindcijfers

 • Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)

 • Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)


Combinatiecijfer

Combinatiecijfer

 • Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer

 • Daardoor goede balans grote en kleine vakken

 • Combinatiecijfer bevat:

  • Maatschappijleer (HAVO 4)

  • Profielwerkstuk (HAVO 5)


Slaag zakregeling

Slaag/zakregeling

Geslaagd:

 • LO en CKV voldoende of goed

 • Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

 • Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger

 • Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger

 • Er is voldaan aan:

 • Bij berekenen compensatie: 0 decimalen


Tweede tijdvak

Tweede Tijdvak

 • 18, 19, 21 juni

 • Herexamen

 • Herprofilering (hoger cijfer)

 • Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak

 • Uitslag 26 juni


Geslaagd

Geslaagd!

 • Diploma-uitreiking: donderdag 27 juni

 • Vervolgopleiding

 • Begeleiding studiekeuze in H5:

  - LOB, bezoek open dagen


Doorstromen naar vwo 5

Doorstromen naar VWO-5

 • Aangeven bij teamleider

 • Frans of Duits moet zijn gevolgd

 • Beoordeling door docenten

 • Iedereen positief: toelating tot V5

 • Gemengd advies: toelating tot V5 onder voorwaarden (contract)

 • Vakkenpakket moet aansluiten

 • Vrijstellingen: ANW, Ma, CKV


Gezakt en dan

Gezakt, en dan . . .

 • HAVO-5 doubleren:

  • Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als vak voldoende is afgesloten)

 • Deelcertificaten + VAVO

 • HBO + HAVO (enkele studies)

 • MBO

 • Meer informatie bij de examenuitslag


Vragen

Vragen?


Decaan

DECAAN

F. Bouwhuis


Voorlichting havo 5

HAVO

 • VWO

 • MBO

 • HBO


Wat ga ik studeren

Wat ga ik studeren?

InteressetestsBeroepentests

 • Via een gespecialiseerd testbureau

  bijv. De Gelder Groep

 • Via internet:

  www.123test.nlwww.testheaven.nlwww.qompas.nlwww.loopbaanadviseurs.nl

  (de tests zijn niet allemaal gratis!)

 • Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en waar je de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl


Welke mogelijkheden heb ik na

C&M E&M N&G N&T

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA

Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op:

It’s learning > LOB > vervolgopleidingen HBO & WO


Voorlichting havo 5

C&M

 • Journalistiek

 • International Business and Languages

 • PABO

 • Hoger Hotelonderwijs (met EC)

 • HBO-rechten

 • Verpleegkunde

 • Fysiotherapie


Voorlichting havo 5

E&M

 • Accountancy

 • MER

 • Fiscale Economie

 • Modemanagement

 • Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs

 • Hoger Hotelonderwijs (met een extra taal)

 • Sport, Gezondheid en Management


Voorlichting havo 5

N&G

 • Biologie en Medisch Lab.onderzoek

 • Verpleegkunde

 • Milieukunde

 • Fysiotherapie

 • Biotechnologie


Voorlichting havo 5

N&T

 • Algemene operationele technieken

 • Autotechniek

 • Industrieel Product Ontwerpen

 • Luchtvaarttechnologie

 • Werktuigbouwkunde


Inschrijven

INSCHRIJVEN

BIJ DE HOGESCHOOL

VIA STUDIELINK.NL

Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via www.studielink.nl (Eerst een DigiD aanvragen!)Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij de DUO (www.duo.nl).

Zie ook: www.ib-groep.nl/particulieren


Voorlichting havo 5

Toelating tot het HO

Diploma HAVO/VWO

Aanvullende eisen

Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken.

Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.

De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten.

Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. 

Bij aanvullende eisen moet je je dus eerst aanmelden bij de hogeschool (voor 15 januari) en pas daarna bij Studielink.

bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs – Verloskunde

zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/aanvullende_eisen.asp

Loten: sluitingsdatum 15 mei

Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten


Loting

Opleidingsfixus (alleen in het wo)

Instellingsfixus(te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

LOTING


Lotingsstudies van vorig jaar

Lotingsstudies van vorig jaar

O.a.:

 • Fysiotherapie (o.a. Saxion)

 • Journalistiek (o.a. Windesheim)

 • Mondzorgkunde

  Bij al deze studies gaat het om een Instellingsfixus

 • Zie voor meer info

  http://www.ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hbo.asp

  De informatie over de loting van 2012-2013 zal eind 2012

  beschikbaar zijn!


Voorlichting havo 5

Decentrale selectie

Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden

 • de school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen

 • De instelling bepaalt het aantal keren dat je mee mag doen (1, 2 of 3 keer)

 • je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding

 • je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie

 • Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen

 • De sluitingsdatum inschrijving is afhankelijk van de studie (maar in ieder geval voor 15 mei)

  zie: ib-groep.nl/particulieren/studeren/decentrale_selectie.asp

  o.a.

  Journalistiek [HS Utrecht ] > aanmelden bij DUO voor 15 maart

  Fysiotherapie [Saxion] > aanmelden bij DUO voor 15 mei

  (deze data zijn van het afgelopen jaar, in de loop van december worden de data voor dit jaar bekend)


Voorlichting havo 5

Selectie aan de poort

Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’:

FysiotherapieHS Zuyd

LogopedieHS Zuyd

Media en Entertainment ManagementNHTV Breda


Selectie aan de poort vervolg

Selectie aan de poort (vervolg)

NHTV Breda: “Om toegelaten te worden aan de opleiding moet je een intake assessement doorlopen. Met behulp van dit assessement kun jij ontdekken of de opleiding echt iets voor je is en kunnen wij de meest geschikte kandidaten voor de opleiding te selecteren”.


Voorlichting havo 5

STUDIEFINANCIERING

Prestatiebeurs:

Aanvragen bij DUO

Je basisbeurs, de Ov-studentenkaart en een eventuele aanvullende beurs ontvang je eerst als lening. Alleen een aanvullende beurs is in de eerste vijf maanden direct al een gift.

De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt.


Voorlichting havo 5

STUDIEFINANCIERING (2)

 • Hoelang krijg je prestatiebeurs?

 • Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen.

 • Basisbeurs

 • Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)

 • (Lening)

 • OV- Studentenkaart

 • (Collegegeldkrediet)


Voorlichting havo 5

Studiefinanciering (3)

studiefinanciering thuiswonend uitwonend

Basisbeurs 95,61 266,23

Aanvullende beurs 224,68 244,60

Lenen283,86283,86

Collegegeldkrediet147,58147,58

(Het collegegeld bedraagt € 1.771,=)

Maandbedragen september t/m december 2012. Alle genoemde bedragen zijn maximaal.

Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp


Stopzetten studie

Stopzetten studie

Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.


Voorlichting havo 5

Langstudeerders

Als je een bacheloropleiding (hbo 4 jaar*, wo 3 jaar) én een masteropleiding doet, krijg je per fase een jaar extra de tijd om te studeren tegen het normale wettelijk collegegeld.

(*Bachelorfase in het hbo: Alle hbo-opleidingen hebben een studielast van 240 studiepunten. Hbo-opleidingen zijn beroepsgerichte opleidingen, zodat je na vier jaar studie klaar bent om de arbeidsmarkt op te gaan.)

Na deze uitlooptijd ga je het tarief voor langstudeerders betalen: het wettelijk collegegeld plus € 3.063,- extra. Deze verhoging van het collegegeld kun je opvangen met het collegegeldkrediet.

Geschrapt


Mentorgroep dhr nijman 1 25

Mentorgroep dhr. Nijman 1.25

Bart Boenders Anne Kolenbrander

Gerlinde Buurlage Jesper te Marvelde

Djenghis D'AndreaJasmijn Noltus

Ramazan Dereli Nina Oomen

Miguel Doll Peter Pluygers

Claire Hofte Adriana Suntharan

Wout Kamers Merle Veurink

Krishma Khorshidi Joy Zonder


Mentorgroep dhr walgemoet 0 23

Mentorgroep dhr. Walgemoet 0.23

Maurits AardemaStijn Kuipers

Peter BoschBram Laarhuis

Laurent v BrandwijkDaan Overgoor

Timon v DrutenWijnand Versteeg

Mark EijerJonas Wissink

Stefan GeusendamDemi Wormgoor

Babel Gouriye

Vincent Grendel


Mentorgroep mevr westenbrink 1 05

Mentorgroep mevr. Westenbrink 1.05

Pien Asvelt Jelle Nutters

Berfin Bulut Justin Otten

Merel Hoffstedde Tijmen Passies

Kimberley de JongDirk Spaaij

Rogier van den Kieboom

Ivo Knol

Kylian Leemkuil

Quirien van Mildert


 • Login