10 v zva strategick pl n leader han ci se rozk vale
Download
Skip this Video
Download Presentation
10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…. Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka. Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje. Obsah. SPL 10. výzva – plán, alokace Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale…' - horace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 v zva strategick pl n leader han ci se rozk vale

10. výzvaStrategický plán LeaderHanáci se rozkévale…

Prezentace pro seminář

8. dubna 2013, Červenka

vyu ijte mo nosti z skat pen ze na va e projekty z programu leader
Využijte možnostizískat penízena vaše projektyz programu LEADER!
moravsk cesta region v srdci olomouck ho kraje
Moravská cestaRegion v srdci Olomouckého kraje

Obsah

 • SPL
 • 10. výzva – plán, alokace
 • Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Další podklady k projektům

- dokumenty, pokyn, informace,

kontakty, výběr projektů…

slide4

REGION:

22 obcí

Obyvatel: 31 188

Rozloha: 28 170 ha

administrace v zev p ehled erp n fich skute nost 1 8 v
Administrace výzev – přehled čerpání fichí – skutečnost (1-8 V)

5 projektů z 8. výzvy dosud není proplaceno

10 v zva alokace
10. Výzva - alokace

Celková výše dotace pro projekty pro 10. výzvuje 5 994 546 Kč.

re im podpory
Režim podpory
 • Podpora ve fichi 1 a2 může být poskytnuta:

- v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. (F3 pouze de minimis 40-60%) (F5 de minimis v případě neinvestičních výdajů)

- nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 • DPH – nezpůsobilý výdaj u obcí a svazků obcí
 • Způsobilé výdaje:Min. 100. tis. / Max. 2. mil. Kč
slide13

Fiche 1:

Kvalitnější život v našich obcích

Hlavní opatření PRV:

Hlavní: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření 1:

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby (pro hlavní opatření vymezeno více než 50% projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření)

Oprávnění žadatelé:

Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve

Oblasti podpory (typy aktivit):

Podpora v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcía tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

slide14

Fiche 2:

Na venkově se bude žít lépe

 • Hlavní opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
 • Vedlejší opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví
 • Oprávnění žadatelé:
 • Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve,
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Zajištění občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu…
slide15

Fiche 2:

Na venkově se bude žít lépe

Ukázka přímo ve formuláři FICHE

slide16

Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Hlavní opatření PRV:

III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu – ubytování sport

Vedlejší opatření PRV:

III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky

Oprávnění žadatelé:

zemědělský podnikatel; nezemědělské podnikatelské subjekty, obce, svazky obcí, NNO, z.s.p.o.

Oblasti podpory (typy aktivit):

Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

slide17

… Fiche 3:

Od Bouzova vítr věje…

v Pomoraví se něco děje

Výše dotace:

Projekty zakládající veřejnou podporu:

Maximální výše dotace činí:

Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Ve vedlejším opatření dotace 90% (NVP, nebo de minimis)

slide18

Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Hlavní opatření PRV:

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Oprávnění žadatelé:

Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, kterýje vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci

Oblasti podpory (typy aktivit):

- investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

- využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

slide19

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

 • Vedlejší opatření PRV:
 • III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahyZáměr a)
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností
 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch
slide20

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Vedlejší opatření PRV:

I.1.3.1.

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Oblasti podpory (typy aktivit):

Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

slide21

… Fiche 4:

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Výše dotace:

40% způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech,

50% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA) nebo mladými zemědělci (30 let) v jiných než znevýhodněných oblastech,

60% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci (30 let) a ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA).

slide22

Fiche 5:

Budoucnost regionu je

v našich tradicích

 • Opatření PRV: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
 • Vedlejší opatření PRV:
 • III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky
 • Oprávnění žadatelé:
 • Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve,
 • podnikající fyzické a právnické osoby
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • vypracování studií na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
slide23

Fiche 6:

Rozvíjíme řemesla a živnosti

 • Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
 • Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku (do 10-ti zaměstnanců)
 • Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští)
 • Oblasti podpory (typy aktivit):
 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch
 • - nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software
podklady projektu 1
Podklady projektu /1

- Úplné znění 10. výzvy (vytištěno)

- fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6 … ukázka z F2 – viz dále

 • Žádost o dotaci pro 19. kolo (dle F1, F2, F3, F4, F5, F6)– viz dále
 • Metodika pro tvorbu fichí
  • Pravidla pro opatření III.2.1.1. (fiche 1)
  • Pravidla pro opatření III.2.1.2. (fiche 2)
  • Pravidla pro opatření III.1.3.1. a III.1.3.2. (fiche 3)
  • Pravidla pro opatření I.1.1.1. (fiche 4)
  • Pravidla pro opatření III.2.2. (fiche 5)
  • Pravidla pro opatření IIII.1.2. (fiche 6)
podklady projektu 2
Podklady projektu /2
 • Strategický plán LEADER

„Hanáci se rozkévale… včel ovidite“

 • Integrovaná strategie rozvoje území

„Hanáci ke zdraví a prosperitě“

 • Metodika pro zamezení střetu zájmů … www.moravska-cesta.cz:(Pravidla pro hodnocení a výběrprojektů v 10. výzvě.Preferenční kritéria a jejich výklad.)
 • Zpravodaj MAS „Moravskou cestou“
podklady projektu 3
Podklady projektu /3

Ukázka z fiche

samostatně…

struktura dosti 1
Struktura žádosti /1

A1 – Informace o žadateli

A2 – Struktura financování a režim podpory projektu

A3 – Způsobilé výdaje

B1 – Popis projektu – všeobecná strana

Popis projektu

Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu

Konkrétní aktivity a technické řešení projektu

Výsledky projektu

Vazba na cíle Strategického plánu LEADER MAS

B2 – Fotografie

B3 – Popis projektu – specifická strana (dle opatření)

C1 – Přílohy – čestná prohlášení

D1 – Preferenční kritéria (komentář ve formuláři!)

D2 – Seznam příloh (ukázat v žádosti, str. 10)

D3 – Monitorovací indikátory (komentář ve formuláři!)

struktura dosti 3
Struktura žádosti /3

D1: Pravý sloupec nevyplňovat !!!

D3: Pravý sloupec vyplnit !!!

spole n kroky
Společné kroky
 • Způsobilé výdaje: od registrace na RO SZIF, předpokládaný termín do konce června 2013
 • Délka realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu dohody
 • Způsob podání na MAS: 1x originál, 1x CD(projektová dokumentace rozměrů A3 a větší 2x)
 • Žadatel může v jednom kole podatpouze 1 žádost.
zvl tn upozorn n
Zvláštníupozornění

Stavební povolení: platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS

Další přílohy:ke dni podání žádosti na MAS

Každý projekt v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

Specifické vymezení:

Soulad se SPL a Integrovanou strategií MAS

preferen n krit ria
Preferenční kritéria

POVINNÁ:

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa

2. Uplatňování inovačních přístupů.Náměty inovací uvedeny samostatně.

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projektyz různých odvětví místního hospodářství.

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.

5. Zaměření dopadů projektu na ženy.

preferen n krit ria1
Preferenční kritéria

VOLITELNÁ:

6. Příznivý vliv na životní prostředí (všechny Fiche)

7. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb (všechny Fiche)

8. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo) (všechny Fiche)

9. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu ISRÚ

10. Bezpečnost dopravy (jen F1, F2, F3)

11. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5)

12. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6)

13. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6)

14. Úspěšnost žadatele (neplatí pro obce): (jen F1,F2,F5)

15. Výše dotace v projektu: (jen F1,F2,F5)

16. Míra spolufinancování: (všechny Fiche)

17. Nové obnovené společenské, kulturní aktivity: (jen F2, F5)

18. Jedinečnost a originalita projektu (všechny Fiche)

19. Kvalita připravenosti a zpracování projektu (všechny Fiche)

20. Úspěšnost žadatele – pro nepodpořené obce (jen F1,F2, F5)

fiche inovace
Fiche – inovace

Uplatnění inovačních přístupů:

V předkládaných projektech bude preferováno:

 • integrace více propojených aktivit
 • navazující projekty

b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu

c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS

d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche (akce)

e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

asov pr b h
Časový průběh
 • Po úspěšném výběru projektu - PŘÍKLAD:
 • Červen 2013: registrace na RO SZIF Olomouc
 • Červenec – srpen 2013: administrace na RO SZIF, opravy
 • Září – Říjen 2013: podpis dohody
  • Výběrové řízení (nejlépe do podpisu dohody)
  • Např. leden – květen 2014: realizace projektu
 • Červen 2014: Kontrola dokumentace na MAS
 • Červenec 2014: Podání žádosti o proplacení na SZIF
 • Srpen 2014 (do 1 měsíce): kontrola SZIF na místě
 • Listopad 2014 (cca do 3 měsíců od kontroly): proplacení (oznámení o schválení platby)
informace
Informace:

www.moravska-cesta.cz

d kuji v m za pozornost

K

O

N

TA

K

T

Děkuji Vám za pozornost

Julie Zendulková

Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s.

Svatoplukova 16, 784 01 Červenka

www.moravska-cesta.cz

[email protected]

tel: 724 111 510

ad